Guti Tünde

Hitéleti blogja


"Szívembe rejtettem a Te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened."

Zsoltárok 119:11.


A digitalizáció befejezése. - Berkes Sándor

https://www.youtube.com/watch?v=Ee7d7_Af-ek


Úgy látszik, a nagy, őszinte kitárulkozások idejét éljük, és jól van ez így. Isten az elválasztások Istene is. Elválasztotta a világosságot a sötétségtől, a vizeket a szárazföldtől, a nappalt az éjszakától, a szentet a közönségestől, az engedelmes követőket a színlelt vallásoskodóktól. Jézus, amikor beül majd ítélőszékébe, elválasztja a juhokat a kecskéktől, a búzát a polyvától.

Sosem voltam köpönyegforgató. Nem kenyerem a képmutatás. Asztalomon nem fér meg egymással a csúfolódás és az Ige. Mélyen elítélem a bűn minden fajtáját, formáját, legyen a világban vagy a hanyatló egyházban. Képtelen vagyok közösséget vállalni az Igazságtól elrugaszkodott ideológiákkal, még ha azt teológiának is nevezik.

A radikális üzenetek híve vagyok. Persze, azért nem akadna fenn senki, ha vicceket vagy gúnyos politikai mémeket osztanék meg, esetleg tele raknám az oldalt természetfotókkal és családi jelenetekkel. Bár ez utóbbi kettő szívügyem, rám itt nem ez van bízva.

Nem, nem süllyedtem depresszióba, nem vagyok elvakult. Nem, nem vagyok vaskalapos. S nem, valóban nem futok együtt az áradattal. Ahhoz túl kevés és túl drága már az idő, hogy féligazságokkal táplálkozzam. De nem is akarnék, mert teljes lelkemmel elköteleződtem Jézus Krisztus felé. Fárasztanak már a felesleges és értelmetlen szóharcok.

Ha irritál, ne olvasd az írásaimat, megosztásaimat! Megértelek! Nem fogok megsértődni. Viszont ha az eddigiektől merőben eltérő dolgokkal találkoznál az én nevem alatt, akkor tudd, hogy visszaéltek a profilommal.

Az idők vége elérkezett. Jézus Krisztus visszajön ítélni élőket és holtakat. Addig is maradok az Ő szolgája, követője, őszinteségben és alázatban. Itt, a fb-on pedig ki tudja, meddig.


Áldás, békesség nektek! Testvéri szeretettel:

Guti Tünde - 2024. március 4.


Ezt az idézetet ma délelőtt olvasta fel nekem a férjem:

"A hazugoknak addig van hatalmuk, amíg az igazak hallgatnak."

(szerző sajnos ismeretlen


Richard Wurmbrand, evangélikus-lutheránus pap és zsidó származású professzor volt. Könyvét olvastam, és a róla készült filmet is láttam. Elgondolkodtam, hol tart hozzá képest napjaink keresztyénsége... (velem együtt...)


Jézus Krisztus követői (miközben megterem bennük a Lélek gyümölcse) többféle ajándékot kaptak, hogy építsék egymást és közösségüket. Az evangéliumot kell hirdetni, az Úr nevét felemelve, nem az ajándékokat! Nem beszédben áll Isten országa! Nem konferenciákban, prófétai és apostoli hálózatokban, hanem abban az erőben, amit a szívünkbe írt Ige által, önmagunkat és a világot legyőzve megélünk a Szentlélek közösségében.Ez a győzelem a hitünk, ami a megpróbáltatások során az utolsó leheletünkig elkísér. "Aki mindvégig kitart, az üdvözül."


Guti Tünde – 2024. február 26.


Kedves Ismerőseim és Mindenki!

Amiket most leírok, nem egy konteós gondolatai. Nem egy depressziós őrülté, aki bunkert ásva várja az elkerülhetetlen világvégét. Tényeket közlök, melyek Jézus Krisztus több, mint kétezer éve elhangzott ígéretei, próféciái. Azt állította magáról, hogy ő az út, az igazság és az élet. Krisztus-követő vagyok több évtizede, így bizton kijelenthetem, hogy Ő az Úr, a kizárólagos Szabadító. Egyedüli megmenekülés mindazok elől, amik bolygónkon és a társadalmakra bekövetkeznek.

Ne áltasd magadat, hogy megúszhatod! Gazdasági összeomlás, mérhetetlen erkölcsi romlás, pusztító katasztrófák égen és földön, háborúk, éhínségek, járványok, végső kataklizma, melynek során az új világrend vezetője békét és biztonságot hirdet. Hamarosan ismertté lesz.

Ne higgy neki! Az igazi békesség Isten ajándéka Jézus Krisztusban. Az nyerheti el, aki bűneit megbánva és elhagyva megtér hozzá. Megtérés nélkül kárhozat, örök halál az osztályrésze mindazoknak, akik Isten hívását elutasítják.

Nem vagyok konteós, sem őrült. Higgy az evangéliumban! Nézz szét magad körül! Nagyon kevés időnk maradt! Figyelj, vigyázz, imádkozz!

Ha kérdésed van, és nincs kivel megbeszélned, írhatsz privátban.

Guti Tünde – 2024. február 24.
"A kegyelem mai értelmezése szerint az Istennek való engedelmesség egy lehetőség és ezért sokan nem tulajdonítanak annak fontosságot. Az igazság azonban az, hogy ez az ördög hazugsága, aki megpróbálja pokolra küldeni a lelkedet hamis tanítások által…

A Jézus felé való szeretetünket az Istennek való engedelmesség által tudjuk kifejezni.

"Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok." (János 14:15)

"Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak." (János 14:21)

"Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek." (1 János 5:3)…

Emlékezzetek rá, hogy Jézus úgy írta le a szellemi családját (a tanítványait), mint akik engedelmeskednek Isten igéjének és cselekszik az Ő akaratát.

"Ő pedig felelvén, monda nékik: Az én anyám és az én atyámfiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt." (Lukács 8:21) …

Az engedetlenség a hit ellentéte. Utasítsátok el azokat, akik mást tanítanak, legyenek bármilyen népszerűek is."

Dan Corner: Az Istennek való engedelmesség a Biblia szerint c. írásából


A világ dorbézol (azt hiszi, visszakapta a négy évvel ezelőtti "régi" életét), az egyház egyre szélesebb körű ökumenét ünnepel. Aki pedig Krisztust akarja követni hűségesen, arra kell összpontosítania radikálisan, fegyelmezetten, hogy a célegyenesben - mert már ott vagyunk! - társait is támogatva, el ne vétse az utat!

Áldás, békesség az Úrtól! 

Guti TündeLátjuk és halljuk, hogyan rogyadozik a társadalmi és a vallásos rendszer.Vannak politikusok, akik a jót rossznak mondják, és a gonoszt jónak.Praktizálnak orvosok, akiknek az erkölcsi értékrendje nulla.Tanítanak pedagógusok, akik felcserélték az igazságot a hazugságra.Pásztorolnak lelkészek, akiknek a képmutatása arcpirító.Szülők nevelik gyermekeiket, elhárítva a felelősséget.

Báránybőrbe bújt farkasok ólálkodnak mindenütt, az "árusok" pedig evangéliumi címkével ellátott hamisítványt tesznek az asztalra, így nincs látás, sem erő, sem hit a protestáláshoz. Az egyre szorosabb ökumené karöltve jár az egyre sötétebb társadalmi átalakulással.Vége a szentimentális álmodozásnak!Az egykori, félelmetesnek és irracionálisnak felfestett jövő, immár a jelenünk. Mégse féljetek! Van egy maradék szent nép, aki nem hajtott térdet a Baálnak. S az Isten, aki elkezdte bennünk a jó munkát, be is fejezi, és megtart az Ő szerelmes Fiának országára.

"De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól."II. Thess. 3:3.

Isten őrző kegyelme, áldásainak bősége kísérjen mindnyájunkat 2024-ben is!

Testvéri szeretettel: Guti Tünde 


Ezt szeretném én is!

"Vannak ritka keresztyének, akiknek a puszta jelenléte arra ösztönöz másokat, hogy jobb keresztyének legyenek. Én ilyen ritka keresztyén akarok lenni."

A.W.Tozer "A "feltámadást" meg kell, hogy előzze a "halál".Ha ma egy olyan mozgalmat látunk, amelynek nem része a keresztről szóló, vagy a bűnökre rámutató, vagy az Isten szentségéről szóló erőteljes prédikálás, akkor biztosan tudhatjuk, hogy az a mozgalom nem valódi ébredés."

Andrew Strom "Senki sem ismeri önmagát, mielőtt próbára nem tétetett."
Franz Werfel "A valódi egység alapja az Igazság. A nem Igazság alapon álló emberek nem tudnak szellemi közösséget alkotni. (Mi köze van a hívőnek hitetlenhez?) Ahhoz, hogy az Úrban egyek legyünk, nem egy sportcsarnok kell, nem egy konferencia kell, hanem az kell, hogy az Isten Igéjének alárendeljük az életünket."

Rostás Zoltán: KÜLÖNKIADÁS - Hamis EGYSÉGTÖREKVÉSEK - Beszéljünk róla - 2023. 05. 23.

https://www.youtube.com/watch?v=fLYp9dP0HWo


"A keresztyénség száraz, üres vallásossággá válik, ha ez az Isten utáni vágy megszűnik! Őrizzük meg tehát az Isten utáni vágyat bármibe is kerül! Ez a legfontosabb része a hitünknek! Úgy kell folyamatosan Isten után vágyakoznunk, mint ahogyan a szarvas vágyakozik az élő víz után."  

Zac Poonen

https://keskenyut.wordpress.com/2023/03/05/isten-utani-vagy-zac-poonen/


A Biblia mesekönyv?!


A nem hívő emberek nagy része megveti a Bibliát, mesekönyvnek gondolja, ami csak az ostoba, maradi, ódivatú emberek egy kis csoportjának a mániája. Ehelyett inkább hisznek magukban, tudományban, nézik, olvassák a híreket, esetleg más keleti vallásokba mélyednek bele. EGY EGYSZERŰ KÉRDÉST TENNÉK CSAK FEL ezeknek az embereknek, minden kötekedés nélkül. HA a Biblia egy mesekönyv, hogy lehet, hogy több ezer évvel ezelőtt meg lett írva benne mindaz, amit most látunk a világban és egyre inkább látni is fogunk, hogy beteljesedik minden, ami le van írva benne?!

Íme, egy idézet. Jézus szavai.

"Hallanotok kell majd HÁBORÚKRÓL és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek ÉHSÉGEK és döghalálok, és FÖLDINDULÁSOK MINDENFELÉ. Mindez pedig a sok NYOMORÚSÁGNAK KEZDETE. ... És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És SOK HAMIS PRÓFÉTA támad, akik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a GONOSZSÁG megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. ... Mert akkor NAGY NYOMORÚSÁG lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. ... Ha valaki ezt mondja akkor nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. ... Mindjárt pedig azon napok nyomorúságai után a NAP ELSÖTÉTEDIK, és a HOLD NEM FÉNYLIK, és a CSILLAGOK az égről LEHULLANAK, és az EGEK erősségei MEGRENDÜLNEK. És akkor megjelenik a Messiásnak jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és MEGLÁTJÁK a MESSIÁST eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy KÖZEL VAN, az ajtó előtt. ... Az ÉG és a FÖLD ELMÚLNAK, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Mennyei Atyám egyedül. ... VIGYÁZZATOK azért, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti Uratok."

(Máté evangéliuma 24:6-8,10-12,21,23-24,29-33,35-36,42.)

Csak tessék elgondolkozni ezen!

Amiket az elmúlt években sorban látunk a világban történni, azokat a hívő, Biblia ismerő emberek már régen tudták, hogy ilyen dolgok fognak történni. Minket nem ért váratlanul, nem estünk kétségbe! (És ez nem lenézés! Sőt, nagyon szomorú, és kötelességünk segíteni! De a legfontosabb segítség, hogy megosszuk a hitünket!) Nekünk van reménységünk! Nem féltjük a földi dolgainkat, mert tudjuk, hogy itt MINDEN MULANDÓ! Nem ez az otthonunk, itt csak átutazók vagyunk, ezért a valódi kincseket, értékeket odaátra "gyűjtjük", amik nem kézzel foghatóak, hanem lelkiek.

És nem, nem az a célom, hogy bármelyik nem hívő ismerősöm csatlakozzon egy keresztény felekezethez és minden vasárnap templomba járjon! Az a vágyam, hogy elkezdjék olvasni a Bibliát, mert hiszem, hogy Isten ereje benne van és ha valaki őszinte szívvel olvassa és akarja megérteni, az meg fogja, mert Isten látja a szívét és megszólítja. Ne vallásosak akarjatok lenni, hanem élő hitet, kapcsolatot akarjatok a Mindenható Istennel!


2023. február 23.                                     Guti Gergő