Guti Tünde

Hitéleti blogja


"Szívembe rejtettem a Te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened."

Zsoltárok 119:11.

Mindennek ellenére!


(Egy sokat szenvedett testvéremmel való beszélgetés ösztönzött a következők leírására.)

Hányszor hallottuk már, hogy ne az érzelmeink vezessenek, hanem a hit! Bizony, így kell(ene) lennie mindig!

Ábrahám vajon mit érzett, amikor Isten arra kérte, hogy áldozza fel egyetlen fiát, Izsákot? Mégis megtette. Hitt. Döntött. Felemelte a kést. (Ám látva Ábrahám feltételek nélküli hitét, megakadályozta Izsák halálát.)

Mit érezhetett Illés, amikor 450 Baál próféta megölése után az életéért futott Jézabel elől? Hitt. Döntött. Elindult engedelmesen 40 napos útjára a Hórebre, hogy megtegye Isten prancsát.

Gedeon is furcsán érezhette magát, amikor magára nézett, mint legkisebbre, de az Angyal azt mondta neki: Menj, ezzel a te erőddel győzd le az ellenséget! Szabadítsd meg Izráelt Midián kezéből! Gedeon döntött. Kitette a gyapjút és hitt. Ment, és fényes győzelmet aratott.

Mit érezhetett István, az első újszövetségi vértanú, szeretett népének gyűlölettől átitatott gyűrűjében? Ő már régen eldöntötte… Utolsó leheletéig, véres kövekkel borítva is hűségesen hitt.

S vajon Pál hogy érezte magát, amikor korbácsütések, megkövezések, hajótörések és egyéb testi-lelki bántalmazások között szenvedett? Döntött, hogy folytatja azt a munkát, amit Jézus bízott rá. Hitt és kitartott a vértanúságig.

Mit érezhettek a mártírok, akik ebben a földi életben nem tapasztalhatták meg reménységük beteljesedését, sőt egyre rosszabb, szorultabb, elnyomottabb helyzetekbe kerültek, menekülve üldözőik elől? Döntöttek a legelején, amikor megismerték az Urat. Aztán ismét eldöntötték, majd újra és újra, minden egyes próba során. Mindvégig hittek, és az ígéreteket elnyerték egy más dimenzióban, az örökkévalóságban.

Mit érezhetett John Wesley Angliában, Sundar Sing Indiában, Hudson Taylor Kínában, Jim Elliot Ecuadorban, és még sorolhatnám, Paul Washer Peruban, s napjaink névtelen hithősei…

Mit érzel te vagy én?

Le kell győznünk minden szorongást, gúnyt, csüggedést, kilátástalanságot, elvetettséget, rágalmazást, sőt a saját fizikai gyengeségeinket, alkalmatlanság érzetünket, a másokban és önmagunkban való csalódás miatti frusztrációt, olykor megkísértő kétségeskedésünket és fojtó elkeseredésünket, közben foglyul ejtve minden kínzó gondolatot, hogy engedelmeskedjen Jézus Krisztusnak. (Lásd Pál tanácsát! II. Kor. 10:5.)

Te nem voltál még ilyen formában megpróbálva? Mert én igen!

Egy szempillantás ez a földi lét! De mi vár ránk Krisztusban?

Örök öröm, el nem múló békesség, leírhatatlan boldogság, megdicsőült test, gyászmentes, kimondhatatlanul csodálatos közösség Jézus Krisztussal és mennyei Atyánkkal, mert az újjászületéskor a Szent Lélek már e földi vándorlásunk során elpecsételt.

Döntöttünk. Hittünk. Hiszünk most is. Nincs visszaút!

"De mindezekben felettébb diadalmaskodunk Az által, aki minket szeretett." Róma 8:37.


Bátorodjatok és bátorítsatok, szenvedő Testvéreim!

Testvéri szeretettel: Guti Tünde


Református családban nevelkedtem. Természetes volt számomra az éles határvonal világ és egyház között. Smink, körömfestés, illetlen beszéd szóba sem jöhetett. Igen, elhangzott az is magyarázatként, hogy "Ne……, mert pokolba kerülsz! Nem volt túlzás, mert apró lépések vezetnek el a keskeny útról a széles útra, végül a kárhozatba. Hálás vagyok szüleimért!

Manapság alig van különbség a keresztyének és a nem hívők között. Még a magukat újjászületettnek valló hölgyek is a világ kérkedése szerint cicomázzák magukat, tapadós vagy hiányos öltözetben járnak, nagyon rossz példát mutatva a most felcseperedő nemzedéknek.

Teljes hasonulás, mint a magyar nyelvtan szabályaiban…

Mélységes szomorúság tölt el, hogy mára már érvényét vesztette a "Jézus Krisztus követői nem olyanok, mint a világ" megállapítás. Régen egyetlen pillanat alatt el lehetett dönteni, ki hova tartozik.

Tanácsunk, véleményünk egyik fülön be, másikon ki. Pál apostol is fájó szívvel kérdezte a gyülekezettől: "Ellenségetek lettem-é, megmondva az igazat?"

Műszempilla, műköröm, műmell, mű ember és mű keresztyénség… L

A hamarosan visszatérő Jézus a saját személyiségjegyeit fogja keresni a Róla elnevezettekben. Meggyőződésem, hogy az igaz egyház nem keveredik a világgal. Mind bensőnkben, mind külsőnkben kifejezésre kell jutnia, kihez tartozunk! Ez is a megszentelődés része.

Olyan időket élünk, amikor radikális nézeteinkért, az Igéhez való szilárd ragaszkodásunkért meggyűlölhetnek, kiközösíthetnek. Ám legyen, de bibliai értékrendem szintjét sosem fogom lejjebb adni. Lehetetlen Krisztust fél szívvel követve célba érni!

Guti Tünde – 2024. július 5.Szeretett Iringó nővéremtől búcsúzva, őt elengedve az égi hazába, a következő gondolatok születtek bennem.


Nincsenek illúzióim arra vonatkozóan, hogy rivaldafényben, tapsözönben és üdvrivalgás között érnénk célba. Nem. Könnyektől és lelki viharoktól cserzett arccal, szolgálatban kérgesedett kézzel, imatusákban megkopott térdekkel, és a kereszt hordozásában meghajlott háttal tesszük meg utolsó lépéseinket.

Mint az érett kalász, fejünket lehajtva, de szívünket szomjasan a menny felé emelve. Belefáradva e világ gonoszságába, kérkedésébe, közben vágyakozva az Isten által nekünk készített helyre Urunk, Jézus Krisztus jelenlétében.

A "Jól van, jó és hű szolgám" a Jordán túloldalán fog elhangzani, reményeim szerint.Gyakran érzem magam fáradt, haszontalan szolgának. Mégis hiszem, hogy az Úr megtart, hordoz, és az Ő kibeszélhetetlen kegyelméből elvezet hitem céljáig, ahol már vár az atyai ház.


Guti Tünde – 2024. június 21. Életem folytonos programja:


"Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor." 

Apostolok cselekedetei 24:16. 


Karizmatikus_Káosz?! → Pünkösd után "szabadon": teológiai beszélgetés

https://www.youtube.com/watch?v=RHLq8BE3Mrg
"A szellemi szolgálat ott kezdődik, ahol egyedüllét van. Ott, ahol Jézus hallgatott Istenre. Ott, ahol hallgatunk Istenre."

Henri Nouwen 


"Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos." 

I. Korintus 9:24-26.

Minden egyes óra, nap és év kegyelmi ajándék. A maradék időmmel úgy kell sáfárkodnom, hogy ennyi adatott az előre elkészített jócselekedetekben és szeretetben való járásra. Ennyi, hogy az életem az Igazságról tanúskodjon. A célegyenesben nem szabad hibázni!

Guti TündeA digitalizáció befejezése. - Berkes Sándor

https://www.youtube.com/watch?v=Ee7d7_Af-ek


Úgy látszik, a nagy, őszinte kitárulkozások idejét éljük, és jól van ez így. Isten az elválasztások Istene is. Elválasztotta a világosságot a sötétségtől, a vizeket a szárazföldtől, a nappalt az éjszakától, a szentet a közönségestől, az engedelmes követőket a színlelt vallásoskodóktól. Jézus, amikor beül majd ítélőszékébe, elválasztja a juhokat a kecskéktől, a búzát a polyvától.

Sosem voltam köpönyegforgató. Nem kenyerem a képmutatás. Asztalomon nem fér meg egymással a csúfolódás és az Ige. Mélyen elítélem a bűn minden fajtáját, formáját, legyen a világban vagy a hanyatló egyházban. Képtelen vagyok közösséget vállalni az Igazságtól elrugaszkodott ideológiákkal, még ha azt teológiának is nevezik.

A radikális üzenetek híve vagyok. Persze, azért nem akadna fenn senki, ha vicceket vagy gúnyos politikai mémeket osztanék meg, esetleg tele raknám az oldalt természetfotókkal és családi jelenetekkel. Bár ez utóbbi kettő szívügyem, rám itt nem ez van bízva.

Nem, nem süllyedtem depresszióba, nem vagyok elvakult. Nem, nem vagyok vaskalapos. S nem, valóban nem futok együtt az áradattal. Ahhoz túl kevés és túl drága már az idő, hogy féligazságokkal táplálkozzam. De nem is akarnék, mert teljes lelkemmel elköteleződtem Jézus Krisztus felé. Fárasztanak már a felesleges és értelmetlen szóharcok.

Ha irritál, ne olvasd az írásaimat, megosztásaimat! Megértelek! Nem fogok megsértődni. Viszont ha az eddigiektől merőben eltérő dolgokkal találkoznál az én nevem alatt, akkor tudd, hogy visszaéltek a profilommal.

Az idők vége elérkezett. Jézus Krisztus visszajön ítélni élőket és holtakat. Addig is maradok az Ő szolgája, követője, őszinteségben és alázatban. Itt, a fb-on pedig ki tudja, meddig.


Áldás, békesség nektek! Testvéri szeretettel:

Guti Tünde - 2024. március 4.


Ezt az idézetet ma délelőtt olvasta fel nekem a férjem:

"A hazugoknak addig van hatalmuk, amíg az igazak hallgatnak."

(szerző sajnos ismeretlen


Richard Wurmbrand, evangélikus-lutheránus pap és zsidó származású professzor volt. Könyvét olvastam, és a róla készült filmet is láttam. Elgondolkodtam, hol tart hozzá képest napjaink keresztyénsége... (velem együtt...)


Jézus Krisztus követői (miközben megterem bennük a Lélek gyümölcse) többféle ajándékot kaptak, hogy építsék egymást és közösségüket. Az evangéliumot kell hirdetni, az Úr nevét felemelve, nem az ajándékokat! Nem beszédben áll Isten országa! Nem konferenciákban, prófétai és apostoli hálózatokban, hanem abban az erőben, amit a szívünkbe írt Ige által, önmagunkat és a világot legyőzve megélünk a Szentlélek közösségében.Ez a győzelem a hitünk, ami a megpróbáltatások során az utolsó leheletünkig elkísér. "Aki mindvégig kitart, az üdvözül."


Guti Tünde – 2024. február 26.


Kedves Ismerőseim és Mindenki!

Amiket most leírok, nem egy konteós gondolatai. Nem egy depressziós őrülté, aki bunkert ásva várja az elkerülhetetlen világvégét. Tényeket közlök, melyek Jézus Krisztus több, mint kétezer éve elhangzott ígéretei, próféciái. Azt állította magáról, hogy ő az út, az igazság és az élet. Krisztus-követő vagyok több évtizede, így bizton kijelenthetem, hogy Ő az Úr, a kizárólagos Szabadító. Egyedüli megmenekülés mindazok elől, amik bolygónkon és a társadalmakra bekövetkeznek.

Ne áltasd magadat, hogy megúszhatod! Gazdasági összeomlás, mérhetetlen erkölcsi romlás, pusztító katasztrófák égen és földön, háborúk, éhínségek, járványok, végső kataklizma, melynek során az új világrend vezetője békét és biztonságot hirdet. Hamarosan ismertté lesz.

Ne higgy neki! Az igazi békesség Isten ajándéka Jézus Krisztusban. Az nyerheti el, aki bűneit megbánva és elhagyva megtér hozzá. Megtérés nélkül kárhozat, örök halál az osztályrésze mindazoknak, akik Isten hívását elutasítják.

Nem vagyok konteós, sem őrült. Higgy az evangéliumban! Nézz szét magad körül! Nagyon kevés időnk maradt! Figyelj, vigyázz, imádkozz!

Ha kérdésed van, és nincs kivel megbeszélned, írhatsz privátban.

Guti Tünde – 2024. február 24.Látjuk és halljuk, hogyan rogyadozik a társadalmi és a vallásos rendszer.Vannak politikusok, akik a jót rossznak mondják, és a gonoszt jónak.Praktizálnak orvosok, akiknek az erkölcsi értékrendje nulla.Tanítanak pedagógusok, akik felcserélték az igazságot a hazugságra.Pásztorolnak lelkészek, akiknek a képmutatása arcpirító.Szülők nevelik gyermekeiket, elhárítva a felelősséget.

Báránybőrbe bújt farkasok ólálkodnak mindenütt, az "árusok" pedig evangéliumi címkével ellátott hamisítványt tesznek az asztalra, így nincs látás, sem erő, sem hit a protestáláshoz. Az egyre szorosabb ökumené karöltve jár az egyre sötétebb társadalmi átalakulással.Vége a szentimentális álmodozásnak!Az egykori, félelmetesnek és irracionálisnak felfestett jövő, immár a jelenünk. Mégse féljetek! Van egy maradék szent nép, aki nem hajtott térdet a Baálnak. S az Isten, aki elkezdte bennünk a jó munkát, be is fejezi, és megtart az Ő szerelmes Fiának országára.

"De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól."II. Thess. 3:3.

Isten őrző kegyelme, áldásainak bősége kísérjen mindnyájunkat 2024-ben is!

Testvéri szeretettel: Guti Tünde 


Ezt szeretném én is!

"Vannak ritka keresztyének, akiknek a puszta jelenléte arra ösztönöz másokat, hogy jobb keresztyének legyenek. Én ilyen ritka keresztyén akarok lenni."

A.W.Tozer "A "feltámadást" meg kell, hogy előzze a "halál".Ha ma egy olyan mozgalmat látunk, amelynek nem része a keresztről szóló, vagy a bűnökre rámutató, vagy az Isten szentségéről szóló erőteljes prédikálás, akkor biztosan tudhatjuk, hogy az a mozgalom nem valódi ébredés."

Andrew Strom "Senki sem ismeri önmagát, mielőtt próbára nem tétetett."
Franz Werfel "A valódi egység alapja az Igazság. A nem Igazság alapon álló emberek nem tudnak szellemi közösséget alkotni. (Mi köze van a hívőnek hitetlenhez?) Ahhoz, hogy az Úrban egyek legyünk, nem egy sportcsarnok kell, nem egy konferencia kell, hanem az kell, hogy az Isten Igéjének alárendeljük az életünket."

Rostás Zoltán: KÜLÖNKIADÁS - Hamis EGYSÉGTÖREKVÉSEK - Beszéljünk róla - 2023. 05. 23.

https://www.youtube.com/watch?v=fLYp9dP0HWo


A Biblia mesekönyv?!


A nem hívő emberek nagy része megveti a Bibliát, mesekönyvnek gondolja, ami csak az ostoba, maradi, ódivatú emberek egy kis csoportjának a mániája. Ehelyett inkább hisznek magukban, tudományban, nézik, olvassák a híreket, esetleg más keleti vallásokba mélyednek bele. EGY EGYSZERŰ KÉRDÉST TENNÉK CSAK FEL ezeknek az embereknek, minden kötekedés nélkül. HA a Biblia egy mesekönyv, hogy lehet, hogy több ezer évvel ezelőtt meg lett írva benne mindaz, amit most látunk a világban és egyre inkább látni is fogunk, hogy beteljesedik minden, ami le van írva benne?!

Íme, egy idézet. Jézus szavai.

"Hallanotok kell majd HÁBORÚKRÓL és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek ÉHSÉGEK és döghalálok, és FÖLDINDULÁSOK MINDENFELÉ. Mindez pedig a sok NYOMORÚSÁGNAK KEZDETE. ... És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És SOK HAMIS PRÓFÉTA támad, akik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a GONOSZSÁG megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. ... Mert akkor NAGY NYOMORÚSÁG lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. ... Ha valaki ezt mondja akkor nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. ... Mindjárt pedig azon napok nyomorúságai után a NAP ELSÖTÉTEDIK, és a HOLD NEM FÉNYLIK, és a CSILLAGOK az égről LEHULLANAK, és az EGEK erősségei MEGRENDÜLNEK. És akkor megjelenik a Messiásnak jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és MEGLÁTJÁK a MESSIÁST eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy KÖZEL VAN, az ajtó előtt. ... Az ÉG és a FÖLD ELMÚLNAK, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Mennyei Atyám egyedül. ... VIGYÁZZATOK azért, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti Uratok."

(Máté evangéliuma 24:6-8,10-12,21,23-24,29-33,35-36,42.)

Csak tessék elgondolkozni ezen!

Amiket az elmúlt években sorban látunk a világban történni, azokat a hívő, Biblia ismerő emberek már régen tudták, hogy ilyen dolgok fognak történni. Minket nem ért váratlanul, nem estünk kétségbe! (És ez nem lenézés! Sőt, nagyon szomorú, és kötelességünk segíteni! De a legfontosabb segítség, hogy megosszuk a hitünket!) Nekünk van reménységünk! Nem féltjük a földi dolgainkat, mert tudjuk, hogy itt MINDEN MULANDÓ! Nem ez az otthonunk, itt csak átutazók vagyunk, ezért a valódi kincseket, értékeket odaátra "gyűjtjük", amik nem kézzel foghatóak, hanem lelkiek.

És nem, nem az a célom, hogy bármelyik nem hívő ismerősöm csatlakozzon egy keresztény felekezethez és minden vasárnap templomba járjon! Az a vágyam, hogy elkezdjék olvasni a Bibliát, mert hiszem, hogy Isten ereje benne van és ha valaki őszinte szívvel olvassa és akarja megérteni, az meg fogja, mert Isten látja a szívét és megszólítja. Ne vallásosak akarjatok lenni, hanem élő hitet, kapcsolatot akarjatok a Mindenható Istennel!


2023. február 23.                                     Guti Gergő