Egyéb írásaim

Rájöttem, mi a bajom a "féligazság" kifejezéssel. Az, hogy ilyen nincs. Vagy igazság, vagy hazugság. A féligazság hazugság. Ha nem egy határozott irányba tartunk, lődörgünk ide-oda, akkor sosem érünk célba. Illetve mégis, csak nem oda, ahova szerettünk volna eljutni. Sóvároghatunk a menny után, de hiába, ha a test és a világ a szövetségesünk.

"Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy."

János 12:35.

Élet vagy halál. Tiszta evangélium vagy szórakoztató mese. Krisztus vagy Antikrisztus. Isten országa vagy e világ kérkedése. Két úrnak szolgálni nem lehet.

Az Igazság útja nagyon keskeny. Mondhatni pengeéles. Semmi sem fér el rajta, ami nem méltó Nevéhez.

Guti Tünde – 2024. április 29.


Kedves Ismerőseim és Mindenki!

Amiket most leírok, nem egy konteós gondolatai. Nem egy depressziós őrülté, aki bunkert ásva várja az elkerülhetetlen világvégét. Tényeket közlök, melyek Jézus Krisztus több, mint kétezer éve elhangzott ígéretei, próféciái. Azt állította magáról, hogy ő az út, az igazság és az élet. Krisztus-követő vagyok több évtizede, így bizton kijelenthetem, hogy Ő az Úr, a kizárólagos Szabadító. Egyedüli megmenekülés mindazok elől, amik bolygónkon és a társadalmakra bekövetkeznek.

Ne áltasd magadat, hogy megúszhatod! Gazdasági összeomlás, mérhetetlen erkölcsi romlás, pusztító katasztrófák égen és földön, háborúk, éhínségek, járványok, végső kataklizma, melynek során az új világrend vezetője békét és biztonságot hirdet. Hamarosan ismertté lesz.

Ne higgy neki! Az igazi békesség Isten ajándéka Jézus Krisztusban. Az nyerheti el, aki bűneit megbánva és elhagyva megtér hozzá. Megtérés nélkül kárhozat, örök halál az osztályrésze mindazoknak, akik Isten hívását elutasítják.

Nem vagyok konteós, sem őrült. Higgy az evangéliumban! Nézz szét magad körül! Nagyon kevés időnk maradt! Figyelj, vigyázz, imádkozz!

Ha kérdésed van, és nincs kivel megbeszélned, írhatsz privátban.

Guti Tünde – 2024. február 24.


Hozzászólásnak indult, de annyira szorongatta a szívemet, hogy önálló írás lett belőle.


Pál említette, hogy az athéni emberek oltárt építettek az "ismeretlen Istennek". Ap. csel. 17:23. Ez az ő szintjükön lehet jó dolog, de megmaradtak a pogánykultusz mellett. Kevesen tértek meg. "Két úrnak szolgálni nem lehet" – figyelmeztet Jézus a Máté 6:24-ben. A prófétával pedig így üzen az Örökkévaló: "Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, melyek amelyek embereknek parancsolatai." Ésaiás 15:9.

Nekem nem a távol-keleti kultúrájú őszinte istenkeresőkkel, hanem a bálványimádással (többek között Gaia földanya!), illetve a "más Jézus, idegen Isten és hamis evangélium körül vannak gondjaim. Erősen nyugtalanít, amikor keresztyének nem veszik észre a kiáltó különbséget. Amikor az "egy Isten van" cím alatt összemosódnak a hitvallások. Az egy igaz, élő Isten MÁS! Ő elkülönül minden más istentől. (ami nem is Isten.) Veszélyes játszma ez, és sok tudatlan hívő tévelyedik el, amikor behálózza az univerzalista ideológia. (mindenki Isten gyermeke és mindenki üdvözül)

Pál említette, hogy az athéni emberek oltárt építettek az "ismeretlen Istennek". Ap. csel. 17:23. Ez az ő szintjükön lehet jó dolog, de megmaradtak a pogánykultusz mellett. Kevesen tértek meg. "Két úrnak szolgálni nem lehet" – figyelmeztet Jézus a Máté 6:24-ben. A prófétával pedig így üzen az Örökkévaló: 

"Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, melyek amelyek embereknek parancsolatai." Ésaiás 15:9.

Régóta figyelem már a vérpiros hajnali égboltot és a bíborvörös naplementéket. Valami készül. Valamit jelez. Valami közeleg. Az egeket is megrázza Isten hamarosan, a Földdel együtt.

Nem tudom eldönteni, mi fáj jobban. A testvéri szeretetlenség, közömbösség, vagy a titkos érdekekhez fűződő, a kirakatban mutogatott "összeborulás". Talán ez utóbbi inkább riaszt. Mert a nemtörődömség régóta jelen van az egyházban (a hamis egyházban!), az irgalmasság hiánya, az őszinte érdeklődés és segítőkészség hiánya… Már Pál is írt erről: "Lesznek az emberek magukat szeretők…"S ha még biztatják is őket! Erről tart motivációs tréninget a bibliaversek idézésével sokakat megtévesztő pozitív gondolkodók elitje! "Szeresd önmagadat! Megérdemled! Jár neked!" Ááá! Ó, uram, irgalmazz!

De a képmutatás! Az valami iszonyatos! Szöges ellentéte az Istenben gyermeki módon bízó, Jézust követő hívek krisztusi illatának. A képmutatás bűzlik. Jobb messzire elkerülni! "Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesei az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból!" int az Úr. (Jel. 18:4.)Lelki hóhér és pap, parázna és próféta, hamis bíró és hamis lelkész, ateista politikus és báránybőrbe bújt farkas, ezoterikus és szélingatta keresztyén… jól megférnek egy házban, egy asztalnál, egy lelki tálból étkezve.

Elborzaszt. Közel a vég.


Guti Tünde – 2024. január 24.


Nimród újra építi Bábel tornyát


Sokan ismerik a népi megfigyeléseket (Medárd, Katalin nap stb), de nem törődnek az igazán és egyedül fontos isteni figyelmeztetésekkel, melyeket a Bibliában olvashatunk. Pedig a szemünk előtt zajlanak világszerte azok a folyamatok, amiket Isten már évezredekkel ezelőtt üzent prófétái által.

Ahogy a vajúdó asszony felismeri a közeledő szülés jeleit, az Istent ismerők is beazonosítják az Úr által elmondottakat.

Jézus születésével kezdődtek az "utolsó idők". Most viszont már a végidőket éljük, és előttünk áll "az Úr nagy és rettenetes napja". Ez nem 24 órát jelent, hanem rendkívül nyomorúságos éveket, aminek eseményeit tökéletes pontossággal rögzítették Isten szolgái.

Ahogy az ókori Nimród egységet akart létrehozni Bábel tornyánál a Teremtő elleni lázadással, úgy fogja megvalósítani egységes világkormányát hamarosan, az önmagát Megmentőként beazonosító Antikrisztus.

Figyelj, láss, ébredj fel, térj meg! Jézus Krisztus a kizárólagos menekülő ajtó!

Tudd: Jézus a befejező, rettenetes, Isten által küldött kíméletlen pusztító ítélet elől magához veszi majd szentjeit e földi pokolból. Eltűnnek. Örökre Megváltójukkal lesznek. Akik itt maradnak, és magukra veszik az Antikrisztus bélyegét, azok sorsa megpecsételődött egy fenevad lelkű diktátor ördögi uralma alatt, amikor minden képzeletet felülmúló katasztrófák alatt nyög a megmaradt emberiség.

Aki az Igazságban jár, életet talál. Aki a hazugságot választja, örök halál lesz része.

Guti Tünde – 2023. november 10.


Protestálok!


A Reformációra emlékezni szép dolog, de a széles körben terebélyesedő ökumenikus összefonódást látva, sajnos már nincs jelentősége.

Véleményemnek van egy hiteles bizonyítéka, melyet áldott életű Sipos Ete Álmos testvér fogalmazott meg szívfájdító üzenetében: https://www.parokia.hu/v/nevunkben-is-alairtak-az-okumenikus-chartat/

Ehhez szorosan kapcsolódik, bár más témában Papp János baptista egyházelnök felrázó kiáltványa is: https://www.baptist.hu/egy-kialto-hang-kozep-europabol/, amin egyben csodálkozom is, hiszen a baptisták aláírták az Ökumenikus Chartát. Amiről persze legtöbben még csak nem is hallottak…

Lásd: https://lexikon.katolikus.hu/%C3%96/%C3%96kumenikus%20Charta.html

Jézus nem a különböző teológiai elveket valló felekezetek közötti egységet kérte főpapi imájában az Atyától:

"Hogy egyek legyenek, amint Te én bennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk." János 17:21.

Mi ennek az egységnek a kizárólagos alapja? Az Ige. Az Igazság.

"Szenteld meg őket a Te igazságoddal: A Te igéd igazság." János 17:17.

Számomra régóta elfogadhatatlan az egyre erőteljesebb ökumené, ami végül egy globális világvallássá tömörül. Naivság azt hinni, hogy az egyes gyülekezetek hosszú távon megőrizhetik függetlenségüket. Amikor az evangéliumi vezetők 2014-ben Kenneth Copelanddel az élen összegyűltek a pápai áldás vételére, Tony Palmer kihirdette: "A protestálásnak vége!"

De én most pont ezt teszem.

Guti Tünde – 2023. november 1.


A krisztusi jellem iskolája


Tanít az Úr. Olyan tantárgyakból kapok leckét, amikből nosztalgiázó szentimentalizmusban nem lehet előre haladni. Sem elkényelmesedett nyugalomban.

Ahhoz tehát, hogy magamat megalázva szolgáljak két kezemmel és tálentumaimmal, kaptam nehézségeket, próbákat, szükségeket. Az ego legyőzésére betegápolást, váratlan helyzeteket. A hitben felnőtté váláshoz akadályokat, a jó reménység frissen tartásához csalódásokat, gondokat.

"De mindezekben felettébb diadalmaskodunk Az által, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, ami megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban."Róma 8:37-39.

Az idők végéig hitben kitartáshoz elengedhetetlen a krisztusi jellem bennünk való kiábrázolódása radikális igazságban és valóságos szentségben.

Guti Tünde – 2023. szeptember 28.


Hangja a sárkányé

Jézus mondja:

"Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem… Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól." János 10:27. 10:4.

Tudjátok, mi a legnagyobb veszély? Ha nem ismerjük eléggé Jézust, aki a Krisztus. Ha nem hallgattuk elég sokszor a hangját ahhoz, hogy minden mást meg tudjunk különböztetni tőle. Ha nem fogadtuk be szívünkbe tanítását (mely mind az Atya beszéde), akkor elbűvölhet sok idegen hang, hamis evangélium. Ha nincs belénk oltva az Ige, akkor az Igazság ösvénye helyett könnyen a széles útra kerülhetünk, sodródva a vallásos, mégis istentelen tömeggel. Ez a tömeg pedig azt követi, aki hazug módon békét és biztonságot ígér, és báránybőrben tetszeleg. Pedig valójában bestiális fenevad!

"Akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány." Jelenések 13:11.

Ismernünk kell az Urat, mert ennek híján nem a Bárányt, hanem a fenevadat követi minden naiv, önmagát keresztyénnek valló ember, és túl későn fog rádöbbenni a megcsalattatásra. Már világszerte látható a Föld vajúdása: tűzvész, árvíz, földrengés, hurrikán… Isten mindent megráz a végső ítélet előtt, hogy utolsó esélyként megtérjenek a most még Neki hátat fordítók.

Hamarosan lezárul a kegyelmi korszak. Kihez tartozunk?

"Isten világosság és nincsen benne semmilyen sötétség." I. János 1:5.

Guti Tünde - 2023. szeptember 12.Amiért Isten haragja közeledik


Az Úr törvényének elutasítása – elidegenülés világi normákkal.

Jézus evangéliumának csorbítása – antikrisztusi rendszer építése.

Idősek, szegények, betegek lenézése – önző, könyörtelen társadalom.

Sodoma bűnei törvényileg elfogadva – erkölcsileg romlott, lázadó nemzedék.

Isten helyett emberbe vetett bizalom – humanizmus, bálványimádás.

Neveletlen, istentelen szülők – kezelhetetlen, kegyetlen gyermekek.

A hazugság és megtévesztés dicsőítése – az Igazság és jogosság megtaposása.


Guti Tünde – 2023. augusztus 10.


Függőség


A világi hatalmasságoktól, kormányoktól anyagi támogatást igénylő, elfogadó egyházak függő helyzetbe kerülnek. "Eladják" magukat, ami az Istenbe vetett kizárólagos bizalom (hit!) hiányát igazolja. A trón és oltár szövetsége soha nem vezetett jóra. Elég, ha visszaemlékezünk Akhábra és Jézabelre, vagy azokra az időkre, amikor Róma államvallássá tette a keresztyénséget.

Ma sincs másképp. A világgal paráználkodó egyház megfojtja a Szentlélek szabad tevékenykedését. Ezt pedig hiába akarják dicsőítő koncertekkel, stadionos rendezvényekkel pótolni.

Új, élettelen vallás jön létre rossz gyökérből, a szabadító Jézus Krisztus és tiszta evangéliuma nélkül.

Guti Tünde – 2023. augusztus 7.


Nincs többé nyilvános protestálás?!? Most tolják félre az útból az Igazságot…

Nem tisztem kritizálni a vallásos rendezvényeket. Több, mint tíz éve nem vagyok része a "hivatalos egyházi rendszernek", nem látogatom az "Ez az a nap" koncerteket (és más ilyen eseményeket sem). A véleményemet viszont összefoglalom úgy, mint aki református családban nevelkedtem, és már gyerekként is tisztában voltam a katolikus és református hitvallás közti különbséggel.

Amikor egy katolikus templomban az oltárhoz járulnak a hívek, hogy a pap kezéből magukhoz vegyék az ostyát és a bort, oltáriszentségük egyenlő a varázslással! Amikor a Római Katolikus Egyház azt állítja (lásd Tridenti Zsinat), hogy az úrvacsorai ostya (a pap közreműködésével) fizikailag Jézus testévé és a bor az Ő vérévé lényegül át, olyan, mintha újra megölnék… Mintha nem lett volna elég és tökéletes az egyszeri engesztelő áldozat!? Szememben ez egyenlő azzal, hogy "megtapossák" a Bárány vérét.

"Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza." Zsidók 10:29.

Döbbenetes, hogy protestánsok és karizmatikusok szinte vakon behódolnak egy olyan ökumenét építve, ami nem az Igére alapoz!

Katolikusok, protestánsok és karizmatikusok együtt dicsőítenek, imádkoznak, úrvacsoráznak az (ál)szeretet jegyében. Zene és érzelmek által könnyebben befolyásolhatók sajnos a keresztyének is. Nem véletlen, hogy a közös dicsőítésben találták meg azt a hangot, amikor már nem figyelnek az igei alapigazságokra. Azt látom, hogy a közösségek részéről vége a protestálásnak… A "szeretet és egység" mámoros jegyében észrevétlenül beléptek Róma palástja alá.

Jézus nem a felekezetek és gyülekezetek közti egységről beszélt főpapi imádságában, hanem arról, hogy a tanítványok legyenek egyek úgy, mint Jézus az Atyával.

"Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem." János 17:21.

Félelmetes, hogy a legifjabb generáció mit sem sejt ezekből a veszélyekből. Nincs ismeret, nincs (hit)tapasztalat, kipróbáltság. Egyik nagyon fiatal zenész gondolatai a pápát méltató "nemzeti prófétai" hozzászólások alatt:

"Mekkora botrány lesz ez a poszt azok körében, akik a karizmatikus mozgalom katolikus egyházba való betagozódását képzelik!"

Tehát hallják az intést, de lepereg róluk… tényleg botrányos volt a poszt is, és ami napjainkban történik, az is. Valóságos egység kizárólag Jézus Krisztusban jöhet létre, Ő pedig az az Igazság, akinek a "neve Isten Igéjének neveztetik." Jelenések 19:13.

Ennek fényében talán jobban megérthetjük a főpapi imádság egyik kulcsmondatát:

"Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd Igazság." János 17:17.

Igazságot és hamisságot képtelenség összeolvasztani (akár Hégel János filozófus módjára)! Alázatban, de radikálisan intoleráns maradok azokkal szemben, akik Isten Igéjét kicsavarva, idegen evangéliumot, idegen, antikrisztusi egységet hirdetnek, tömegeket vezetve a sötétségbe.

Higgyétek el, nem a szeretetlenség vezetett e sorok leírásához! Vannak nagyon kedves, más felekezetű ismerőseim, akikkel békében vagyok. De amit írtam, azt az igaz szeretet jegyében is így látom. Hiszen "a szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal." I. Kor. 13:6.

Hiszem, hogy Isten irgalmas, és amíg tart kegyelme, az őszinte keresőket Lelke által elvezeti minden igazságra. Lásd. János 16:13.

Guti Tünde – 2023. június 24.


A Szentlélek kitöltetéséről másként

"S majd kérni fogom az Atyát és Ő más Vigasztatót fog adni nektek, hogy az örökké veletek legyen: Az igazság Lelkét, akit a világ nem képes befogadni, mert nem látja, s nem is ismeri Őt, ti ellenben ismeritek Őt, mert nálatok marad és bennetek lesz."

János 14:16-17.

Betöltött a Szentlélek?

Aki szereti és befogadta az Igazság Lelkét, nem jár megtévesztésben, mert övé lett az élet világossága. Lelkiismerete, szíve ösztönzi minden gonosz vagy annak látszó hamisságnak való ellenállásra.

Az Úr megígért jelenlétének, erejének valósága Shavuot. Lelkét adta bensőnkbe, aki által Jézus=Ige=Isten élővé vált törvénye a szívünkben lángolva táplálja hitünket, ami legyőzi a világot.

Guti Tünde – 2023. május 25.


Az Úr öröme


Jézus példázatában félelmetes dolgok is elhangzottak, amikor felvázolta tanítványainak a gyümölcstermés feltételeit és áldásait, végül a terméketlenség következményeit. Nekünk, ma élő követőinek is egyértelművé teszi, hogy az Atyát a gyümölcstermésünkkel és tanítványi magatartásunkkal dicsőíthetjük meg:

"Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim." János 15:8.Nem kevesebb ez, mint a feltétel nélküli, szeretetteljes engedelmesség, az Úr parancsolatainak megtartása. Csodálatos számomra Jézus magyarázata, hogy miért mondta el ezeket követőinek. Azért,"… hogy megmaradjon bennetek az én örömöm, és a ti örömötök beteljen." János 15:11.

Jézus azt akarja, hogy örvendező életet éljünk. Ezt élte át Jeremiás, és mi is megtapasztalhatjuk:"Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt." Jer. 15:16. Ahogy az Igazság (az Ige) szabaddá tesz és szívbeli örömöt ad, úgy lesz az számunkra belső erőforrás:

"Az Úr öröme a ti erősségetek." Nehémiás 8:10.

Láthatjuk tehát, hogy szívünk öröme nem függ sem a külső körülményektől, sem a változékony hangulattól. Sosem apad el, ha az Ige bennünk él, és az Úr parancsolatai szerint járunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem szomorodhatunk el. De ahogy az óceán mélyén nyugalom van, még ha a felszín háborog is, a mi lelkünk is az Úrban nyugszik, életünk és a világ eseményei ellenére.


Guti Tünde 


"Tégy engem bölccsé a Te Igéd szerint!" Zsoltárok 119:169.


De sokan akarnak bölcsnek látszani a maguk szemében! Ismeretet szereznek e földi tudományok szerint, értelemre jutnak világi tanulmányaik során. Ez az élet velejárója.

De kik keresik Isten bölcsességét? Kik vágyakoznak megismerésére, befogadására?

"Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt!" Zsoltárok 97:10.

Ez a jellemvonás kizárólag Isten bölcsességének, tehát az Igének a befogadása által születik meg a szívben, mert "A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme." Példabeszédek 9:10.

Istenfélelem nélkül nem adatik meg az igazi bölcsesség. Hiszen Jézus (aki a Bölcsesség!!!) ezt mondja magáról:

"Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén… Örök időktől fogva felkenettem… Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóim előtt virrasztva mindennap, az én ajtóim féltáit őrizve." Példabeszédek 8:20, 23, 34.

Isten az Ő IGÉJE SZERINT teszi böccsé újjászületett gyermekeit, ha szenvedélyesen befogadják az Igazságot. Ezért nem kebelezheti be őket a világ sokrétű hazugsága.

"A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató." Jakab 3:17.

Guti Tünde – 2023. május 3.


Az Igazság fiai


Az első, édeni megcsalattatás óta, folyamatos hazugságok áldozata az emberiség. E föld egy hazugság bázis, ahol a Sátán, minden hazugság atyja és szülője, úgy kápráztat el és vakít meg férfiakat és nőket, tanultakat és tudatlanokat, vallásosokat és ateistákat, öregeket és fiatalokat, hogy észre sem veszik.

Már a mennyben kezdetét vette a lázadás, a paradicsomban pedig az első antikrisztusi félrevezetéssel folytatódott az Isten akaratának való ellenszegülés.

Mit ígért a kígyó Évának? "Olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és rossznak tudói."

Ma talán különbbel kecsegtet? Mit ajánl ma az ördögi fondorlat? "Istenek lesztek, sikeresek, egészségesek és halhatatlanok." Csak éppen a jót rossznak mondják és a rosszat jónak! A gonoszságokat az emberiség megmentőinek álruhájában mutatják be, az igazságot és jogot pedig két lábbal tiporják, és üldözik annak képviselőit!

Kinek hiszünk?

Isten prófétája ítéletet hirdetett a hazugok számára:

"Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak. Akik sötétséget világosságnak teszik meg, s a világosságot sötétségnek, ami keserű, azt édesnek, az édeset meg keserűnek." Ésaiás 5:20.

A pusztai vándorlásban részt vett milliós tömegből mindössze két ember mehetett be az Ígéret Földjére: Józsué és Káleb...

Isten nem statisztikában, hanem hűségesekben gondolkodik! A keskeny út a kevesek útja. Az elkötelezetteké. Akiket nem lehet megvesztegetni sem pénzzel, sem hatalommal vagy sikerrel, mert tudják, kihez tartoznak és kit követnek. Akik nem rágalmaznak, hanem igazságban járnak és igazságot szólnak.

Ők a rendíthetetlenek. Új  emberré lettek. Az Igazság fiai. Nem mennek vissza Egyiptomba, nem emberekben bíznak, hanem Jézus Krisztust követik - Isten Igéjét.


2023. február 10.                                             Guti Tünde


Tavalyi gondolataim elkísértek...
Újra átértékelés


Belefáradtam már a vége-hossza nélküli, belső békét kioltó győzködésekbe, meddő vitákba, az alattomosan zsákutcába terelő vélt vagy valós igazunk ütköztetésébe! Ahogy telnek felettem az évek és érettebb leszek hitben, egyre fogy az erőm a felesleges harcokhoz. Kedvem sincs már önmagamért küzdeni. Hiszen nincs is más, maradandó kincsem, igaz értékem, csak az Ige.


Itt hagyjuk ezt a földi porsátrat, melyben egyedüli szépség a lelkünk, amennyiben Krisztushoz vált hasonlóvá. Ha az Ő isteni természete ábrázolódik ki bennünk. Csak ennek van értelme. A belőle fakadó, általa és érte való gyümölcsözés a létünk célja.
Igazságban, jogosságban, szentségben és szeretetben megélni napjainkat, irgalmasságot gyakorolni a szűkölködőkkel. Alázatosan járni Istennel, a Vele való szövetségben megállni hűséggel. Ehhez képest semmi a hétköznapok terhe, fájdalma vagy örömteljes gyönyörűsége.
"Viseljétek el egymást szeretetben" - kéri Pál apostol. (Efézus 4:2.) Másik helyen pedig így int Jakab:
"Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai" - és nagyon fontos a hozzáfűzött indoklás is! - "hogy el ne ítéltessetek, íme, a Bíró az ajtó előtt áll." Jakab 5:9.


Erőnket és időnket ne fecséreljük el értelmetlen szócsatákra, hanem koncentráltan készüljünk a hitben való végsőkig kitartásra, utunk célegyenesére, mert: "Az idő rövidre van szabva" I. Kor. 7:29.
Bátran álljunk ki az Igazságért, a színtiszta evangéliumért, és merjük elengedni a közben ért vádakat, sebeket, pitiáner hétköznapi piszkálódásokat!
Még mielőtt bárki is azt a következtetést vonná le soraimból, hogy "végre Tünde befejezi a negatív posztokat", leszögezem: nem, nem értek traumák, és ezentúl is azt fogom kitenni az oldalamra, amire az Úr indít.
Elegem van a média agymosó propagandájából és a folytonos reklámözönből. Az egyéb jó, kedves és hasznos dolgok is sok időt rabolnak el, még ha fegyelmezett is vagyok. Ezért igyekszem visszafogni magam facebookon. Nem akarom befogadni azt a töméntelen, feldolgozhatatlan, információ áradatot, ami szembe jön velem - keresztyéni felelősséggel írom: tékozlás!


Summa summarum:
"Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok." I. Péter 4:7.
Urunk áldása legyen kedves Mindnyájatokkal a következő - harcosnak ígérkező - esztendőben is!

Szeretettel: Guti Tünde


2023. január


Gondolataim 2022. végén...


Látjuk és halljuk, hogyan rogyadozik a társadalmi és a vallásos rendszer.

Vannak politikusok, akik a jót rossznak mondják, és a gonoszt jónak.

Praktizálnak orvosok, akiknek az erkölcsi értékrendje nulla.

Tanítanak pedagógusok, akik felcserélték az igazságot a hazugságra.

Pásztorolnak lelkészek, akiknek a képmuta-tása arcpirító.

Szülők nevelik gyermekeiket, elhárítva a felelősséget.

Báránybőrbe bújt farkasok ólálkodnak mindenütt, az "árusok" pedig evangéliumi címkével ellátott hamisítványt tesznek az asztalra, így nincs látás, sem erő, sem hit a protestáláshoz. Az egyre szorosabb ökumené karöltve jár az egyre sötétebb társadalmi átalakulással.

Vége a szentimentális álmodozásnak!

Az egykori, félelmetesnek és irracionálisnak felfestett jövő, immár a jelenünk. Mégse féljetek! Van egy maradék szent nép, aki nem hajtott térdet a Baálnak. S az Isten, aki elkezdte bennünk a jó munkát, be is fejezi, és megtart az Ő szerelmes Fiának országára.

"De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól." II. Thess. 3:3.


2022. december 30.                      Guti Tünde


SZAKADÁSOK


Szakadások pedig voltak és lesznek.

Pál szerint egyenesen szükségesek, hogy a kipróbáltak (akik többek között nem hódolnak be az erkölcsi és vallási korszellemnek) nyilvánvalókká váljanak."Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek ti köztetek." I. Kor. 11:19."...attól való rettegés, hogy ha az egyház kitart hagyományos tanítása mellett, akkor szeretetlennek, gyűlölködőnek, életide-gennek tűnik fel." (Idézet egy, az egyháznak a liberalizmushoz való viszonyulásáról szóló cikkből.)


Ebben a szorongásban születnek az elhajlások és az olyan tévtanok, mint pl az evangélium megnyirbálása. Nem lehetünk kevésbé gyűlölködők, mint maga Isten. Ezt persze helyesen kell értelmezni, és nekünk is gyűlölni kell mindent, ami el akar idegeníteni az Igazságtól. Az Igazság (Ige vagy Isten Törvénye) életigenlő, míg mindenfajta megtévesztés = életidegen.


2022. november 18.                                                Guti Tünde

Az Úr öröme

Jézus példázatában félelmetes dolgok is elhangzottak, amikor felvázolta tanítványainak a gyümölcstermés feltételeit és áldásait, végül a terméketlenség következményeit. Nekünk, ma élő követőinek is egyértelművé teszi, hogy az Atyát a gyümölcstermésünkkel és tanítványi magatartásunkkal dicsőíthetjük meg:

"Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim." János 15:8.

Nem kevesebb ez, mint a feltétel nélküli, szeretetteljes engedelmesség, az Úr parancsolatainak megtartása. Csodálatos számomra Jézus magyarázata, hogy miért mondta el ezeket követőinek. Azért,

"… hogy megmaradjon bennetek az én örömöm, és a ti örömötök beteljen." János 15:11.

Jézus azt akarja, hogy örvendező életet éljünk. Ezt élte át Jeremiás, és mi is megtapasztalhatjuk:

"Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt." Jer. 15:16.

Ahogy az Igazság (az Ige) szabaddá tesz és szívbeli örömöt ad, úgy lesz az számunkra belső erőforrás:

"Az Úr öröme a ti erősségetek." Nehémiás 8:10.

Láthatjuk tehát, hogy szívünk öröme nem függ sem a külső körülményektől, sem a változékony hangulattól. Sosem apad el, ha az Ige bennünk él, és az Úr parancsolatai szerint járunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem szomorodhatunk el. De ahogy az óceán mélyén nyugalom van, még ha a felszín háborog is, a mi lelkünk is az Úrban nyugszik, életünk és a világ eseményei ellenére.

Guti Tünde - 2022.NEM! HALLOWEEN! NEM!

Lépj le a porondról!


Vásárlásból hazafelé eltöltött a borzadály. Épülnek a - középkori sötétségbe süllyedő - 21. század pogány oltárai. Berendezték az élelmiszerbolt előtti kis teret. Szól a rádió, gyülekeznek a bámészkodók, szaporodnak a díszletek. Kivilágított tökök egész sora, fehérbe öltözött szellemalak...

Újabb szokást vettünk át: a halál kultuszát. Akarva-akaratlan.

Mert kellenek az ünnepek!

Cirkusz kell a népnek! Fények, színek, zene, tánc, faragott tök, sikoly és hangulat.

Arénába terelve feledtetni a robotolást, a bánatot, a kudarcokat, szegénységet és magányt.

Kellenek a partik, a mulatságok, a vallásos mázú rendezvények, háborúk, katasztrófák és járványok hírei, extrém űresemények, hogy emelkedjen az adrenalin.

S ebben a bizarr módon letompult, ködös extázisban, elfeledi az ember a valóságot.

Szabadságot.

Hitet.

Jövőt.

Kérdéseket.

Cirkusz kell a cirkuszfüggő népnek, mert már az egész világ egy globális színpad.

S az emberek nem a lelátón ülnek, hanem Sámsonhoz hasonlóan megvakítva,

a porondon játsszák horrorisztikus mutatványaikat.

De a cirkusz összedől, maga alá temetve mindent. Szétmállik a köd, lehull az álarc.

Utolsó leheletükkel, nyögve sóhajtanak elveszett hitük, szabadságuk után.

Jövőjük megpecsételődött.

Szabadság.

Hit.

Jövő.

Válaszok.

Csak az Igazság fényében értelmezhetők.

De oda egy másik út vezet.

Lépj le a porondról!

Jézus Krisztus az Út, az Igazság és az Élet.


2022. október 28.                                                 Guti Tünde

Az idő - kegyelem!


"Amíg időtök van" - írja az ige - "tegyetek jót!" Amíg itt a lehetőség, nyitva az ajtó és a szív, amíg friss a tűz és van lendület, amíg tisztán és élesen látjuk a célt, addig menjünk és tegyük azt, amit kell, töltsük tele szellemi üzemanyagtartályunkat Isten szavaival! Csak azt fogja számon kérni az Úr, amire képessé tett és felkészített, hogy éljek vele.

Vajon hogy gazdálkodom a kapott erővel, idővel, feladattal?


2022. október 25.                     Guti TündeNem elég az üdvösséghez...


"Akkor kezditek mondani: Te előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. De ezt mondja: Mondom néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti, távozzatok el én tőlem mindnyájan, kik hamisságot cselekesztek!"

Lukács 13:26-27.

Az üdvösséghez nem elég, ha Jézus a mi utcáinkon tanított! Nekünk kell az Ő útján járni, megtartva tanításait, táplálkozva testével, ami az Ige! Az Ő útja keskeny, és szentség útjának hívják. (Lásd Ésaiás 35:8.)

Az sem elég az örök élethez, ha Jézus előtt - vagyis közelében - ettünk, ittunk, mert nem ehetünk egyszerre két asztalról! Nem lehet egyik nap az igazság, másik nap a hazugság a terítékünk.

"Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát, nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. Vagy haragra ingereljük az Urat?" I. Kor. 10:21-22.

Az üdvösség alapja, hogy elfogadjuk az Isten Bárányának engesztelő áldozatát, amit követ a cselekvő hit. Bűnbánat, megtérés, Krisztus-követés, tehát igazságban járás. Jézus ezt mondja:

"Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak...

Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk."

János 14:21, 23.


2022. augusztus                             Guti Tünde


EZ MÉG CSAK A KEZDET!


Ezt a választ kaptam ma, amikor pár hete a szerető és kegyelmes Úr trónja előtti ítéletről írtam szeretetteljes figyelmeztetést egy olyan embernek, aki förtelmes és aberrált módon gyalázta Istent és Jézust...

Azt gondolom, ez még csak a kezdet. (Kb tíz éve kaptam már életveszélyesnek minősülő fenyegetést is a honlapomon.)

Milyen csodálatos, hogy tudom, kinek hittem, és tudom, hogy Ő az Élet forrása. Ezért, bár nem esik jól, de lepereg rólam az effajta gúnyolódás. Szegény ember... Bár megtérhetne, amíg még lehet!

"kedves Tünde, te is fenyegetőző keresztény-fasiszta csoporthoz tartozol. Mindenféle alap nélkül fenyegetsz, képzeletbeli istenekkel egy ótvar mesekönyv alapján. Szerencséd, hogy isten csak egy mesebeli tömeggyilkos, ha létezne valószínűleg megvetné a hozzád hasonlókat."


2022. október 14.                                      Guti Tünde


MILYEN BIZONYSÁGOK VOLTUNK?


Van-e, lesz-e mellettünk, utánunk olyan generáció, amelyik - hozzánk hasonlóan vagy még radikálisabban! - befogadja és megtartja az Igazságot? Felállnak-e szilárd hittel a megpróbáltatásokban, szenvedélyes hűséggel, tántoríthatatlan egyenességgel, az Ige mellett elkötelezve?

Vajon milyen tanúbizonyságok voltunk előttük? Hitelesek? Követendők?

Ezekben az egyre sötétebb időkben, minden Krisztus-követőnek a hit hőseként kell megfutnia pályája végét! Tartsunk ki vállvetve! Minden jel azt mutatja, hogy nemsokára felragyog "ama fényes Hajnalcsillag"!


2022. október 10.                                           Guti Tünde


TÁRSADALMAK


Isten törvényei örök érvényűek, az emberi rendeletek törékenyek és ellentmondásosak.

Isten királyságában maximálisan biztosí-tottak az emberi jogok, míg a demokráciá-ban (de főként a diktatúrában) kétlábbal tiporják azt.

Isten országában az Úré a dicsőség, a földi társadalmakban az embert istenítik.

Isten királysága - származásánál fogva - örökre megáll, míg az emberek által épített rendszerek összeomlanak.


2022. október 6.                                                     Guti Tünde


VALÓDI BÖLCSESSÉG


"Vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek a tobzódás, a részegség vagy az élet gondjai miatt, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap: Mert mint egy tőr, úgy lep meg mindenkit, akik az egész föld színén laknak."

Lukács 21:34-36.

A valódi bölcsesség nem félelmekből táplálkozó óvatosság, hanem hittel teljes, fegyelmezett bátorság. Istenfélelem.


2022. szeptember 17.                                      Guti Tünde


Örvendezzünk vagy sírjunk?


Szemünk előtt teljesednek be az Írások. Nem sok van már hátra ennek a világnak, és ítéletre indul az Igaz Bíró. A visszatérő Jézust várjuk Tényleg várjuk? Készen várjuk?

"Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok..." I. Péter 2:9.

Ha ez igének fényében nézzük meg napjaink vallási eseményeit és az úgynevezett keresztyének életmódját, félelmetesen nagy kontrasztot, illetve egekbe kiáltó hiányosságokat láthatunk. Péter apostol szerint mi, Krisztust követő hívők vagyunk Isten papjai! Így hozzánk is szól a jóeli prófécia, mely nagyon aktuális ezekben a minden tekintetben tragikus időkben:

"A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái..." Jóel 2:17.

Közel van az Úr nagy és félelmetes napja! Tisztítsuk meg szívünket és lelki ruhánkat a nagy találkozásra!

"És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna Előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk."

Zsidók 4:13.


2022.                                          Guti Tünde


BÁTRAK


"Kevesen vannak bátrak, akik bölcsek is. Merthogy ma az evangéliumi bölcsességhez is bátorság kell."

Bogárdi Szabó István gondolataival abszolút egyetértek, sőt szembe menni a vallásos tömeggel (a színtiszta Ige és a makulátlan Igazság mellett kiállni), ehhez is alázatos bátorságra van szükség. Jézus Krisztus követése egyfajta radikalizmus, melynek eredője a Bölcsesség.


2022. szeptember 16.             Guti Tünde


MEGÉRTÉS


"Aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot, és a bölcsek elméje megért mind időt, mind ítéletet."

Prédikátor 8:5.

Mind időt, mind ítéletet. Tehát a világban zajló eseményeket, azoknak pontos - nem véletlenszerű - időzítését, sőt akár a rajtuk keresztül Istentől érkező ítéletet - megmérettetést - is.


2022. szeptember 16.            Guti Tünde


"SZELAH IDŐK"


Órák hosszája zúgott egyik távolabbi szom-szédunk fűkaszája. Már annyira idegesített a motor hangja, monoton berregése, hogy be-csuktam az ablakokat. De még úgy is nagyon zavart, alig lehetett tőle nyugodtan olvasni, gondolkodni.

Egyszer csak hirtelen leállt. Akkor meg a sűrű, szinte tapintható csend volt furcsa, és a falióra ketyegése is hangosnak tűnt.

Mennyi szín, szag, nyüzsgés és lárma bombázza elménket, lelkünket nap mint nap! s amikor kiszakítjuk magunkat a szürke robotból, az internet fogságából és aggódásaink fojtásából, szinte fáj a csend. De jól van ez így... Egy idő után hallani, érteni kezdjük az Úr halk szavának rezdüléseit szívünk hústábláin. Áldott, meghitt idők ezek!

Kihasználjuk-e ezt a két évnyi feszültség utáni röpke szünetet, hogy a ránk következő folytonos készenlét, harc előtt csordultig töltsük mécsesünket és megtisztítsuk lámpásainkat? Világosságra, bölcsességre, mindvégig kitartó hitre és tántoríthatatlan igazságszeretetre van szükségünk!

Legyünk jó reménységgel! A "Szelah" idők is az Úr kezében vannak.

"Mikor félnem kellene is, én bízom Te benned!" Zsoltárok 56:3.


2022. augusztus                                        Guti Tünde


GÉNMANIPULÁLT


"Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké." I. Péter 1:23.

Nem tudom, mások hogy vannak vele, de engem egyre jobban zavar, hogy sorozatosan vásárolunk olyan zöldséget, gyümölcsöt, ami kívülről épnek látszik, belül pedig foltos, fekélyes. Ehetetlen!

Egyik nap, amikor ennek hátterén gondolkodtam, eszembe jutott a "génmódosított haszonnövények" kifejezés. Elmélkedésemben később párhuzamot találtam bibliai értelemben. Annál inkább, mert rájöttem a "mag nélküli" mandarin és szőlő titkára. Mert mit nevezünk valódi gyümölcsnek? Azt, amiben ott van a mag, hogy megtermékenyülve majd újabb termés jöhessen létre, amelyben szintén található mag.

A génmanipulált gyümölcs vagy magtalan, vagy más tüneteket produkál, mint pl a magház körüli fertőzés, ami a szemek elől rejtve marad fogyasztásig.

Napjaink felhígított evangéliuma, amelyben más, idegen Jézust hirdetnek, szintén "génmódosított". Hiányzik belőle a színtiszta IGEMAG (illetve átírták a kódját, mint az mrns esetében!!!), ezért aki befogadja, hamis istenkép születik szívében.

"... mivelhogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak." II. Thess. 2:10-11.

Miért nem gyógyít, miért nem szabadít fel a bűn alól a hamis evangélium? Miért nincs benne erő elvezetni az üdvösségre? Mert génmanipulált. Megfosztották az Igazság "atommagjától". Ezért képtelen megvédeni a lelki, szellemi kórokozóktól, viszont szétzúzza az Isten által belénk plántált lelki immunrendszert, a tiszta, a hívásra megtérni akaró lelkiismeretet.

Az Ige a szent, tiszta MAG, ami által újjá-születünk, és felruháztatunk a világosság fegyvereivel a bűn legyőzésére.

"Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől szüle-tett, mert benne marad annak magva, és nem cselekedhet bűnt, mivelhogy Istentől született." I. János 3:9.

Az elmúlt évtől kezdve szembesülünk azzal folyamatosan, hogy már génmanipulált emberek is élnek köztünk... Világunk annyira elszakadt már az Igazságtól, annyira elvetemedett, eltorzult, hogy méltán érett az ítéletre. Jézus Krisztus, az Igaz Bíró hamarosan visszatér e földre! Az Úr legyen irgalmas, mert ha az ítélet az Isten házán kezdődik (már el is kezdődött a szétválasztás), akkor mi lesz azok sorsa, akik fanyalogva hátat fordítottak a sötétségből a világosságra hívó Igazságnak...


2022. július 26.                               Guti Tünde


MEG KELL FIZETNI AZ ÁRÁT!


"Ezsdrás erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét..." Ezsdrás 7:10.

Általános iskola felső tagozatán egy magyar-történelem szakos tanárnő volt az osztályfőnököm. Nagyon magasra tette a lécet azoknak, akik ötöst szerettek volna. (Köztük voltam én is.) Többek között pl versenyeztette a jó tanulókat, ki tud többet megtanulni a Toldiból. Mindnyájan felálltunk irodalom órán, és egymás után mondtuk a következő versszakokat. (Aki nem tudott többet, kiesett.) A 37. után leültem én is, de még egy-két osztálytársam folytatta rövid ideig. Nem kis teljesítmény volt!

Nyelvtanból szintén hatalmas volt az elvárás. Szó szerint kellett bemagolnunk a Magyar Helyesírási Szótár definíciót. Így az ok-okozat összefüggéseket is megértettük, ami segített a helyes nyelvtani logika alkalmazásában. A mai napig is jónak tartom Deák tanárnő módszereit. A kitűnő eredményre törekvők megadták az árát a tudásnak és a jeles osztályzatnak.

Természetesen nem az iskolás emlékeimmel akarok dicsekedni, hanem megosztani azt, ami ezzel kapcsolatban foglalkoztatott ma. Hívő emberként nagyon elszomorít, hogy egyre szélesebb körben részesítik hátrányban vagy utasítják el a keresztyének az Ószövetség olvasását. Mondván, az csak a zsidóknak szól. Azon belül pedig Mózes könyve... Pláne csak Izráelre vonatkozik - mondják savanyú ábrázattal. Pedig nem! Mert:

"A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített." II. Tim. 3:16-17.

A Pál apostol által említett Írás = Ószövetség, ugyanis akkor még messze nem voltak összefűzve az Újszövetség könyvei, a levelek épp azokban az évtizedekben íródtak.

Az iskolában komoly ára volt az év végi ötösnek. Idejében felmértük a költségeit, egész évben megfeszített tempóval küzdöttünk, szó szerint megtanultuk a SZABÁLYOKAT. Mennyivel inkább kívánatos, hogy a hívők magukévá tegyék Isten PARANCSOLATAIT és Jézus tanításait, hogy éretté váljanak hitben!? Most már nem a kitűnő tanulmányi eredmény a tét, hanem Krisztus követése és az örök élet.

Ha olvassuk, megismerjük és szívünkbe fogadva ALKALMAZZUK (megéljük) Isten Igazságát, hitelesek leszünk, s többé nem magunkba vagy emberekbe vetjük bizalmunkat. Így nem téveszthetnek meg sem vallási hamisítványok, sem politikai hazugságok vagy megmentőként érkező báránybőrbe bújt, kegyetlen farkasok.


2022. június 12.                     Guti Tünde


"Gyűlölik azt, aki feddőzik a kapuban, és utálják azt, aki feddhetetlenül beszél."

Ámós 5:10.


"Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljön, így most sok antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra." I. János 2:18.


Időnként megszólnak, amiért őszintén kiborítom szívemből, ami fáj vagy felháborít. Mondván, hogy világi felebarátaink felé Krisztus szeretetével kell szolgálni. Ez így is van. De ha Isten gyűlöli a bűnt (márpedig gyűlöli!), ellenáll a hazugoknak és kevélyeknek, és csak az alázatosoknak (megtérőknek!) ad kegyelmet, akkor némelyek azt hiszik, hogy ők jobban szeretik az embereket, mint az Úr?! Jézus minden témában fehéren-feketén beszélt az igazságról. Isten is egyértelművé tette, hogy meg kell inteni a tévelygőket. (Lásd Ezékiel 33:8.) Ezután mindenkinek saját felelőssége, hogy befogadja-e az igazságot vagy sem.

"Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atyjafiát." I. János 3:10.

Jézus figyelmeztet: "Szeressétek ellenségei-teket..." Máté 5:44.

De milyen szeretet az, ami csak simogat, bólogat, de nem szól a halálosan komoly veszélyekről?!

Nem igazi szeretet az, ami eltussolja a világban zajló katasztrofális folyamatokat, keblére ölelve a megvilágosodni nem akaró bűnöst. Nem igazi szeretet az, ami csak Isten jóságáról beszél, ám a bűnök elhagyását és a hazug megtévesztéstől való elfordulás fontosságát elhallgatja. Az sem igazi szeretet, amelyik mindig megérteni, együtt érezni és jótékonykodni akar, de az örök élethez vezető kizárólagos útról csupán homályos képet fest, vagy egyenesen eltakarja azt. Nem igazi szeretet, ami az igazság elhallgatásával akarja fenntartani kapcsolatait, közömbösen nézve, hogy ismerősei testi és lelki halálukba rohannak.

"Figyeltem és hallottam: nem igazán beszélnek, senki sincs, aki megbánja az ő gonoszságát, ezt mondván: Mit cselekedtem?" Jeremiás 8:6.


2022. május 27.                                    Guti Tünde


NE NÉZZ FEL!


Még annyira friss az élmény, hogy keresetlen szavakkal, első indulatból írok véleményt. Leszögezem, RITKÁN nézek filmet. Időm sincs rá, de tudatosan is távol tartom magam tőlük. Mivel ezt az alkotást egy testvér tette ki egy keresztyén oldalon, gondoltam, belenézek, ezenkívül Szabados Ádám elemző blogbejegyzése keltette fel még a figyelmemet. Végül ott ragadtam a képernyő előtt. Címe: Ne nézz fel! Vígjáték kategória. De!

Számomra undorító, felháborító, gyomor-forgató, nevetséges, szánalmas és döbbenetes egyben! Sokkolt a tömérdek trágár szó, mocskos szexmánia, és az "agymosott" emberek ostobasága! Úgy éreztem, fuldoklok a mindent beborító szennyben. Olyan görbe tükröt mutat elkorcsosodott világunkról, hogy az félelmetes! Kár is volt megnézni. Nem tudom vígjátékként elkönyvelni, hiszen pontos látlelete korunknak. A csak a pénzt, a gyönyöröket és a hatalmat istenítő, megrontott társadalmi rétegeknek.

Mindvégig vártam naivan a csattanót, de rájöttem, hogy a konklúzió maga a film.

Mert mi a valóság? Ahogy a filmben hiába figyelmeztették kétségbeesett tudósok az embereket egy üstökös becsapódásával végződő katasztrófára, úgy ma is ez a helyzet.

Hirdetjük az evangéliumot, a megtérés fontosságát, az antikrisztusi birodalom működését, Jézus Krisztus visszajövetelét, Isten ítéletét és a Föld nevű bolygó pusztulását...

Reakció? Általában ostoba nemtörődömség. Totális vakság. Süket fülek. Forog a mókuskerék, működik egy más típusú, figyelemelterelő félelem- és hazugsággyár, az élvhajhászat és a pénzimádat, mintha kikapcsolták volna az elmét és a szívet. Lassan távirányított, vallásos zombik közösségévé válik világunk!?! Sajnos csak nagyon kevesen értik a lényeget. Visszatetsző, hogy pont az erkölcsi fertőjéről híres Hollywood szembesít! Ha ugyan felismerték, akik látták... Vannak, akik mindezen csak nevetnek. S persze nem a rendező, hanem csak én fűzöm hozzá, hogy igen, ilyen aljas és közönséges a Teremtőjétől elszakadt ember.

Háborog a lelkem, mert fáj a valóság! Gyötrelem tapasztalni a morális válságot!. Legszívesebben belekiabálnám bekötött szemű ismerőseim fülébe: MA kell elhagyni a hazugságot és befogadni az Igazságot! MA kell hátat fordítani a bűn és a világ halálos ölelésének, MA kell célirányosan rohanni a kereszthez! Jézus Krisztus a megmentő!


2022. január 19.                   Guti Tünde


BOLDOG VAGYOK!


A boldogság nem azt jelenti, hogy minden nehézséget, árulást vagy hazugságot rezzenéstelen arccal, szívvel hordozunk el. Még szomorúak is lehetünk, amikor boldogok vagyunk. Ám van egy belső erőnk hit által, mert az Igazságból születtünk.

"Boldog ember az, akinek Te vagy erőssége, s a Te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon."

Zsoltárok 84:5-7.

                                                                                   

2022. január 16.                                                Guti Tünde


ÜZENET 2022-re


Ez az igevers nem hagyott nyugodni ma reggel, vissza-visszatért gondolataim közé:

"... amíg ki nem ábrázolódik bennetek Krisztus." Gal. 4:19.

Hitünk célja: lelkünk üdvössége. Ezért küzdünk a keskeny úton járva, naponta hordozva a keresztet, azaz halálba adva önmagunkat. Hogyan is ábrázolódna ki bennünk Krisztus, ha ezt nem tennénk meg? Sehogy.

Nem elég tehát hirdetni az evangéliumot, gyülekezetbe járni és jót tenni. El kell változnunk Jézus képmására, pont úgy, ahogy Ő az Atya dicsőségének vissza-tükröződése. Ezt figyelembe véve, olykor komolyan megrémülök, mennyire hasonlítok én Krisztusra?! Vagy mennyire nem?!

S hogy milyen Jézus? Az egy külön fejezet... Ő Isten IGÉJE!

Lásd Jelenések 19:13.: " a neve Isten Igéjének neveztetik." Hogyan ismerhetnénk meg Őt és válhatnánk hozzá hasonlóvá, ha hanyagoljuk az Ige olvasását?! Hogyan látnánk világosan napjaink globális megtévesztésében és az antikrisztusi manipulációk idején, ha nem ismerjük és szeretjük az Igét!? Hogyan leszünk hűségesek mindhalálig nélküle?!

Ezt helyezte szívemre az Úr 2022-re nézve. Nézzünk sűrűbben a szabadság tökéletes törvényének tükrébe, és engedjünk a változtatásoknak, míg ki nem ábrázolódik bennünk a Krisztus!

"Legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes." Máté 5:47.


2022. január 2.                                              Guti Tünde


VÉGSŐ KÜZDELMEINK


"Mert még végig nem álltatok ellen, tusakodva a bűn ellen." Zsidók 12:4.

Ne legyenek illúzióink, hogy majd könnye-dén belibbenünk a mennybe! Igaz és ámen, hogy "... Isten hatalma őriz a hit által az üdvösségre." I. Péter 1:5.

Ám hitünk próbáit mindvégig meg kell harcolnunk, és jó, ha készítjük, vizsgálgatjuk magunkat, mert "sok nyomorúságon át kell nekünk az Isten országába bemennünk."

Ap. csel. 14:22.

Látom és tapasztalom, hogy a kezdettől embergyilkos ördög, a Sátán egészen precízen testre szabott kísértésekkel, jól irányzott támadásokkal célozza meg a szívünket. Vérre menő, egyre keményebb harc ez, ahogy közeledünk az út végéhez ! Ezért legyünk éberek, józanok, engedve a Szentlélek vezetésének, ragaszkodva az Igéhez (a kizárólagos Igazsághoz), nehogy felöltözve is mezítelennek ne találtassunk! (Lásd II. Kor. 5:3.)


2021. november 28.                               Guti Tünde


LÖVÉSZÁROKBAN


Gyakran kapom magam azon, hogy úgy végzem teendőimet, mintha bekapcsoltak volna rajtam egy gombot. Ösztönösen végre-hajtom a programot. Aztán ráeszmélek, hogy nem, nem álmodom, dobog a szívem, sóhajtozik a lelkem, és nagyon-nagyon kikívánkozom már ebből a valószerűtlen, keserű valóságból. Főleg, hogy jót már nem várhatunk...

Minden korszakban nehéz volt keresztyén-nek lenni. De most fájdalmas is. Annyi a csalódás, a teher, a piszkálódás, a bárány-bőrbe bújt farkas... De van vigasztalás, bátorítás is! A régi, beidegződött megfelelési kényszer, hízelgések, dicsérgetések helyett egyszerű, igaz, őszinte testvéri szó! Natúr Ige, mely lobog, mint a tűz, és ezen az észveszejtő frontvonalon egyedüli iránytű a homályban...

Néha lapulok a lövészárokban, megsüke-tülve a becsapódó, ellenséges lövedék robajától. Zihálok, felemelem a fejem, és meglátom vérző társaimat. Ők is engem. Intünk egymásnak, és a harc folytatódik. Nem lesz könnyebb. Egyre kevesebben vagyunk. Sajnos sokan átálltak a másik oldalra. De nem adhatjuk fel az állásokat! Ez az őrhelyünk! Jézus jelölte ki.

"Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk; Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." II. Korintus 4:17-18.


2021. november 11.                                   Guti Tünde


HALLANI VÉLEM A FALEVELEK SZAVÁT...


Ablakom előtt némán peregnek a falevelek. Hallani vélem halk jajszavukat ebben a hangtalan fakóságban, ahogy erőtlenül hullnak alá a szélben rezgő, kopár gallyak között, majd lágyan földet érnek. Zaj nélkül, puhán simulnak bele az élet körforgásába. Színüket már rég elvesztették, megcsonto-sodott erezetük kopott, száraz. Olyan töré-kenyek! Ha hozzájuk érnék, ezernyi darab-kára porlanának.

Titkokon tűnődöm minden év végén. Csendesen, gondolataimba mélyedve...

A falevelek egykori dús, színpompás szépsége a távolabbi célban rejlik, hiszen mindezt feladják a maga idejében. Mint ahogy a földbe hullott gabonamag halálával is új élet fogan. Így van ez velünk, embe-rekkel is.

Behúzódom a lelkem mélyét melegítő őrtüzek mellé, amiket Jó Pásztorom gyújtott meg, és kezdem érteni a dolgokat. A hitbeli érettséggel és az előre haladó korral jön meg az igazi látás. Amikor már nem azt nézem, ami a szemem elé tárul, hanem azt, ami addig rejtve volt. Amit csak szívvel láthatok. Legyen az örömteli, ígéretes, vagy éppen a rohamosan bekövetkező, félelmetes jövőre mutató.

"Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." II. Kor. 4:18.


Guti Tünde - emlék - 2021. november 2.


GYÖTRELMES...


Csodálatos az a békesség, amit Isten oltalmában elrejtőzve átélhetek, mégis... gyötrelmes a felismerés, mely rádöbbent arra a tényre, hogy a keresztyén vallásoskodás mélyen a római misztériumban gyökeredzik. Újra és újra letaglóz.

Az érzés, mely elönt annak láttán és hallatán, mikor álhívők lejézuskázzák a királyok Királyát, és leistenkézik Izrael Szentjét, más színben tüntetik fel, lejáratva Uramat, Megváltómat, egyszerre háborgás, és mérhetetlen, féltékeny fájdalom.

Az elhatározás - miután rádöbbenek, hogy a tömegek az Antikrisztus trónját építve más Jézust és idegen evangéliumot hirdetnek - radikális, szenvedélyes és visszavonhatatlan, mert csakis az egyedüli Urat választom és követem, akit ismerek: neve Isten Igéje, aki minden, napjainkban zajló társadalmi színjátéknak messze felett áll. Egyedüli üdvözítő.


2021. szeptember 6.                                          Guti Tünde


REGGELI ELMÉLKEDÉSEM A BÖLCSESSÉGRŐL


Az igaz bölcsesség elutasítása egyenlő az öngyilkossággal!

Ezekben a vészterhes, megtévesztésben veszteglő, hazug világban csakis Jézusnak hihetünk, aki Bölcsességként mutatkozik be:

"Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztva mindennap, az én ajtóim félfáit őrizve. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén, minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!"

Példabeszédek 8:34-36.

A bölcs átgondolja a hiteles és kipróbált emberek biblikus tanácsait. Nem törődik a megvezetett tömegek ötleteivel, sem kritikáival, de a hitben érett testvérek dorgálását megfontolja.

Nem tartja magát annyira bölcsnek, hogy ne tudjon megalázkodni, ám elég bátor és elszánt ahhoz, hogy nemet mondjon a hízelgésre, manipulációra, megfélemlítésre, és elforduljon minden hazugságtól.

Istenfélelem tölti be a bölcs ember szívét, személyiségének tartóoszlopa az Igazság. Ereje Jézus Krisztusban gyökerezik, aki Isten Igéje.


2021. augusztus 22.                                                           Guti Tünde


VISSZASZÁMLÁLÁS


Kesernyés füst terjeng a hajnali levegőben. Fakó fénynyalábok próbálják áttörni a könnyed fátyolfelhőket. Szeretem ezt a kora reggeli mozdulatlanságot. Ősz eleji életérzés terül rám, pedig még csak most indult az augusztus...

Az időjárási szélsőségek is azt mutatják, sőt minden ezen a világon, hogy már soha semmi nem lesz többé ugyanolyan, mint régen, gyerekkorunkban.

Jó egy kicsit megállni ebben a csendben, tiszta látást, friss reményt és új erőt kéni az Úrtól az egyre kaotikusabb mindennapok folytatásához. Fontos, hogy szemeimet a mennyei elhívásra szegezve tudjam megfutni pályám utolsó szakaszát, a célig!

Drága Szentek! Testvéreim! Elkezdődött... Alázatosan szeretnélek buzdítani benneteket egy olyan korszak nyitányában, amiről kezdő hívő korunkban még csak homályos elképzeléseink, szívremegtető sejtéseink voltak, a Biblia próféciáit olvasva!

Imádkozom, hogy legyen elég hitünk, bátorságunk mindvégig kitartani Jézus mellett, az Igazsághoz ragaszkodva hűségesen, rendíthetetlenül, bármilyen hazugság, istentelen törvénytiprás vagy más megfélemlítés próbálna is sarokba szorítani. A "visszaszámlálás" során is Krisztus a győzelmünk! Az Ige! A testünket ne féltsük, mert a lelkünk halhatatlan! Identitásunk pedig nem e földről származik! Jézus tanítványaiként mi is az Igazságból születtünk.


2021. augusztus 4.                                         Guti Tünde


LEGYEN BENNETEK SÓ!


Jézus mondja: "Legyen bennetek só..." Márk 9:50

Miért? Mert a só ízesíti közönyös, romlott környezetünket, fertőtleníti (bűntől és hazugságtól) a szívünket és lelkünket, tartósítja (maradandóan hatékonnyá teszi) bennünk Isten Igéjét.

Só nélkül értéktelenek vagyunk. Számomra ebben az igeversben a só az igazságot jelenti.


2021. július 25.                                                  Guti Tünde


MIÉRT NEM ARRA TARTOK?


"Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyer jutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben önmegtartóztatók. Ők azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én pedig nem céltalanul futok, és nem úgy viaskodom, mint aki levegőt vagdos..." I. Kor. 9:24-26.

Miért nem arra tartok, amerre a fősodrású média által vezetett világ, nem futva velük együtt a kicsapongás, a gender őrület, a sodomizmus, az "élj a mának" vagy a "globális oltás kampány - jaj, mind meg-halunk" áradatában?

Miért szegezem szemeimet mennyei célom-ra, amely homlokegyenest más, mint az egy kaptafára formált, megvezetett vallásos tömegé?

Miért vagyok szigorú önmagamhoz, amikor az internetet használom, vagy ha ismerő-seim és a csoportjaim számát minimálisra csökkentem (hiszen az időnk rövidre van szabva)?

Miért ragaszkodom kőkeményen a felismert bibliai Igazsághoz, radikálisan elutasítva a színtiszta Igével ellenkező minden hazug-ságot, sőt a megtévesztés kifinomult formáit is?

Mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Megváltott, kibékített Istennel, és új teremtmény lettem. Ezért futok, küzdök, haladva pályámon, s csak egyetlen dolog érdekel: elérni hitem célját, lelkem üdvös-ségét, hogy Jézus, az én Uram meg legyen velem elégedve. Minden mást alárendelek ennek.

Ha az élsportolók naponta sanyargatják magukat a győzelem érdekében, hogy ne tennék meg én is mindent, mikor az örök életem a tét?!

"De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlve célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára."

Filippi 3:14.

2021. július 9.                                                 Guti Tünde


MINDEN KORSZAKBAN HANGZOTT FIGYELMEZTETÉS


Nem özönvíz közeledik földünkre, hanem sokkal rosszabb.

Jézus Krisztus a megtartó bárka, ahova - az Ő testén - az egyházon keresztül hívogatja be a választottakat.

Ahogy Noénak mindent pontosan úgy, olyan méretben és abból az anyagból kellett elkészítenie, ma is csak az az egyedüli megmenekülés, ami kizárólag és hajszál-pontosan Isten rendelkezésein alapozva működik. Minden más (jóval kecsegtető) ajánlat becsap, minden más módszer (ami kellemes a fülnek) hazug, minden más út (ami logikusabbnak tűnik) a halálba vezet.

Korunk bárkája, megtartó Kősziklája az IGE. Az elegyítetlen, radikális evangélium, mielőtt Isten jogos ítélete lecsapna e világra. Némelyeknek elavult filozófia, másoknak őrültség, ezért nem törődnek vele, ám Krisztus követőinek valóságos erő, tökéletes biztonság.


2021. május 29.                                         Guti Tünde


ELKEZDŐDÖTT...


Körülbelül tíz éve történt... Egyik reggel a férjem, egy különös, hajnali (álom és ébrenlét határán) átélés után arra lett figyelmes, hogy a következő szót hallja: "Elkezdődött." Maga sem tudta hirtelen, hogy a fülével vagy a lelkével, mert valami megmagyarázhatatlan érzés borította be, ami egyszerre volt félelmetes és lelkesítő.

Olyan erők remegtették meg akkoriban a vallásos, szellemi atmoszférát, amiről nem gondoltuk volna, hogy a mi gyülekeze-tünkben is megtörténhet.

Valóban elkezdődött... Erjedés az egyház-ban, a szeretet kihűlt, megkérgesedés és más, idegen evangélium. Két testvérünket kizárták a közösségből, majd a férjem is sorra került (vele én is). Barátságok szakadtak szét, sok testvért veszítettünk el, ám kaptunk újakat, így a kevesekkel, a senkik-kel futhatjuk a pályát, együtt járhatjuk az Igazság ösvényeit. Ha emberek által gyakran félreértve is, hátunk mögött kibeszélve, de Istentől nem elhagyatva.

Igen, elkezdődött... S az évek során egyre jobban beigazolódott, amit korábban csak a szívünkkel láttunk. Az aposztáziában élünk, s én támogatom a férjemet abban a folyama-tos harcban, ami a megtévesztés és hazugság leleplezésében, az Igazság hirdetésében és az irgalmasság gyakorlásában termi gyü-mölcseit.

A küzdelem egyre hevesebb, sok terhet, sebet és fájdalmat hordozunk, mégis bízunk az Úrban, hogy a Jézus által megmutatott keskeny úton haladva elérjük hitünk célját, lelkünk üdvösségét. Tudjuk, Isten oltárán megég minden, ami fa, széna vagy pozdorja, ezért igyekszünk minden erőnkkel, mara-dandó, értékálló kincseket gyűjteni.

Az ítélet az Isten házán kezdődik... Talán nem is sok idő múlva... az üldözés is elérkezik....

"Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamen-tuma, melynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit, és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja." II. tim. 2:19.


2021. május 7.                                              Guti Tünde


MEGGYŐZŐDÉSEM


Luther gondolata mélyen belém vésődött:

"Lelkiismeretem Isten Igéjének a foglya."

Több évtizedes keresztyénként, mottóm lett ez a hitvallás. Szorosan összekapcsolódik bennem Jézus főpapi imájának egy kérésével:

"Szenteld meg őket a Te igazságoddal: A te Igéd Igazság."

János 17:17.

Szívem Isten Igéjének (ő Jézus!) szerelmese, aki az Igazságnak jegyzett el egy örökkévaló szövetségre. Lelkiismeretemen ezért nem vehet erőszakot sem ember, sem ideológia, sem semmilyen rendszer, még ha megté-vesztettnek, veszélyesnek vagy bolondnak néznek is.

"Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!" I. Thess 5:22. 


 2021. május                                                            Guti Tünde


RÁM TERHELŐDÖTT MA EGY GONDOLAT


Némelyikünket közülünk olyan dolgokban kísért meg a Sátán, amikről azt gondoltuk, hogy már régen legyőztük, régen nem jelent problémát.

Legyünk résen! Legyünk felövezve, harcra készen! Szívünk tárházait töltsük csordultig az Igével, ragaszkodva az Igazsághoz, mert Ő a mi győzelmünk!


2021. március 19.                                         Guti Tünde


"EREDJ A HANGYÁHOZ, TE REST" - AVAGY EGY MESE TANULSÁGAI


Ki ne ismerné La Fontaine: A tücsök és a hangya című mesét? Nem tudom, hogyan és miért, napi tevékenységeim során eszembe jutott ma ez a kedves kis történet, majd rögtön utána, napjainkra vonatkozó aktualizált tanulsága is megvilágosodott előttem. Kétféle életmód, kétféle sors, bár a lehetőségek egyformán adottak voltak mindkét szereplőnek.

A mindig jókedvű, folyton zenélő tücsök azt a csoportot példázza számomra, akik a pozitív gondolkodás hívei: énekelve, dalolva szép az élet, sose legyünk negatívak! Isten kegyelme végtelen, Ő maga a szeretet, nem fontos a Bibliát bújni, mert úgyis az a lényeg, amit a szívünkben érzünk, örüljünk és vigadjunk!

A tapasztalt, bölcs, alázatos hangya pedig az értelmesek csoportját mutatja be, akikről azt olvashatjuk a Dániel 12:3-ban, hogy "...az értelmesek fénylenek, mint az égnek fényessége..."

Ahogy a hangya szorgalmasan gyűjtögetett, felkészült egy még nem látható, de bizony-nyal bekövetkező, kellemetlenül sanyarú időszakra, kiváló tanulságul szolgál nekünk, akik vágyakozva kutatjuk az Írásokat, elraktározzuk Isten szavait a szívünkben és az elménkben, begyűjtve lelkünk tárházába az élet kenyerét, a mennyei mannát.

A könnyelmű tücsök eltékozolta az időt. Nem törődött semmivel, pedig látta, mit csinál a hangya. Nem foglalkoztatta a jövő, élvezte a napsütést, nem dolgozott, nem raktározott, csak hegedült, hegedült... mindig most akarta jól érezni magát. A szorgalmas hangya ismerte az évszakok jeleit, tudta, hogy elengedhetetlen feladatai vannak, melyeket el kell végeznie a saját érdekében.

"Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket" - figyelmeztet Jézus a János 12:35-ben.

A nyárra pedig ősz, majd hideg tél érkezik, mint a tanmesében. A békés évtizedek után beállnak a nehéz napok, a nyomorúságos órák. Olvastuk-e eleget Isten Igéjét? Elraktároztuk-e szívünk hústábláira Jézus figyelmeztetéseit, tanításait, hogy legyen hitünk, bőséges táplálékunk, bátorításunk, vigasztalásunk, a megpróbáltatásokban?

"Íme, napok jönnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre, nem kenyér után való éhsége, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg."

Ámós 7:11-12.


2021. március                                       Guti Tünde


BŰNÖSÖK KÖZÜL AZ ELSŐ...


Néha eltöprengek azon, mennyire nem érdemlem meg az Úr kegyelmét. Fiatal hívőként nem értettem, hogyan írhatta azt Pál, hogy ő a bűnösök között az első. Bármily hihetetlen, én nem tudtam ezt elmondani magamról.

Ahogy növekszem hitben és közeledek hitem céljához, egyre jobban megalázom magam, így kezdem megérteni Pált. Nem mutogathatok senkire. Nem szabhatom magamat másokhoz. A legbűnösebb vagyok, mert annyi mindent tett értem Isten, és nagyon sokáig nem úgy értékeltem, ahogy kellett volna. Fontos voltam magamnak, és ezt még csak észre sem vettem...

De már nem. Senki lettem önmagam előtt, és ez így jó. Csak Jézus véleménye számít.

Felismertem, hogy akinek sokat adott Isten, attól többet vár. Ennek fényében mennyi mulasztás terhel! Engem ne dicsérjen senki, mert tudom, hogy sok dolgot elszalasztottam, megszomorítva Uramat. Egyetlen, mély, igazi vágyam, hogy Krisztusban maradjak hűségesen, Igazságban járva, és a világra szakadó pusztulás ellenére maradéktalanul betöltsem küldetésemet az Ő akarata szerint.


2021. február 4.            Guti Tünde


A GONDOK, BAJOK VÉGIGKÍSÉRHETNEK EZEN A FÖLDÖN, DE...


Meggyőződésem, hogy az élet gondjai nem csupán a "Mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk?" kérdésekkel terhelődnek ránk. Nyomasztanak az egyre kaotikusabb körülmények, a sötéten felsejlő jövő, és próbálnak megfojtani a felénk özönlő hírek is. Ahogy a vízben fuldoklók ösztönösen csapkodnak a kezeikkel, és minden erejük-kel igyekeznek a felszínen maradni, úgy olykor mi is.

Amikor érezzük, hogy már-már elnyel az élet tengere, félő, hogy elborítanak a hullámok, és a gigantikus hazugságáradatban megerjedt testvéri vitáktól megcsömörlötten magányra vágyunk, önkéntelenül kapkodunk tiszta, friss oxigén után, fel-zavarva ezzel a szinte már globális posványt.

Ilyenkor, ezt látva csak úgy dagad a vitat-kozni vágyók rongyos vitorlája!

Létszükséglet, hogy rendszeresen bezár-kózzunk "belső, titkos szobánkba" az Atyá-val való elmélyült közösségre! Nyugalmat ad!

Létszükséglet, hogy időnként kilépjünk a világ médiaháborús zónájából, és imádságban rendezzük gondolatainkat, ha lehet, kint a természetben! Békességet nyerünk!

Létszükséglet, hogy feltöltekezzünk megbocsátó szeretettel, színtiszta igazsággal és eltökélt hittel! "Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját" - mondja Jézus.

Nem adhatjuk meg magunkat a félelemnek!

Könnyen lehet, hogy nemsokára a kirekesztettek között leszünk. Plasztik kártyákkal (vagy sárga csillaggal) csak az emberektől és a társadalmi élettől választhatnak el. Jézus Krisztus szerelmétől soha! Lehetünk számkivetettek ezen a pusztulásba süllyedő világon, de mennyei Atyánk házában sok lakóhely van azok számára, akiket az Ige, más néven az Igazság jegyzett el magának.


2021. január 23.                                                  Guti Tünde


ADVENTI - HITVALLÓ IMÁDSÁGOM


Hiszem, hogy Te vagy az egyedüli Isten, a világ Teremtője, Izrael szentje!

Dicsérlek, mert kezdettől felügyeled és irá-nyítod a világkorszakokat!

Hálát adok, Uram, mert kegyelmedből meg-mentettél, és velem vagy szüntelen!

Köszönöm, hogy megbocsátottad bűneimet, érdemtelenül szeretsz és gyermeked lehetek!

Magasztallak irgalmas, hosszútűrő szíve-dért, Atyám!

Csodállak erődért, hatalmas vagy, Minden-ható!

Imádlak, parancsolataidért, szent vagy örökké!

Elismerem, hogy bűnös vagyok, Rád van szükségem!

Áldalak, mert hűségedben soha nem változol meg, ígéreteidet beteljesíted!

Énekkel és imádsággal mondom el, mennyi jót tettél velem!

Hirdetem nagyságodat, tökéletes terveidet, melyeket véghez viszel!

Tisztellek Uram, mert igazságosan ítélő Bíró vagy, nincs más Isten rajtad kívül!

Áldozom oltárodon őszinte könnyeimmel és örömömmel, mert Tiéd az életem, Istenem, Megváltóm!

Kezemet felemelem és áldalak, Örökkévaló, a megöletett Bárány értem is folyt véréért!

Megvallom, hogy Te vagy Uram, Istenem, aki Igazságban járatsz!

Kiszolgáltatom magam tökéletes akaratod véghezvitelére, mert eljegyeztél magadnak örökre!

Hódolok előtted, Királyok Királya!

Felemelem nevedet, melyben üdvösséget kaptam, Jézus!

Dicsőítelek, mert engedelmes voltál a kereszthalálig, és harmadnapra feltámadtál!

Követlek, Krisztus Jézus, hű Pásztorom, dicsőséges, vigasztaló Lelkeddel emlékez-tetsz parancsaidra, tanácsolsz és elvezetsz a célig!

Istennek Élő Igéje vagy, Jézus, mennyből leszállt kenyér, így élteted utánad éhező lelkünket, Lelked által pedig élő vizeket fakasztasz szívünkben, hogy szomjunkat csillapítsd.

Gyönyörködöm a Téged buzgón követő szentek közösségében, melynek kegyelmed-ből én is részese lehetek.

Szeretlek, Uram, erősségem, kősziklám és Megtartóm!

Meghajlok és leborulok előtted, mert Te vagy a Kezdet és a Vég, az Első és az Utolsó, az Atya szerelmes Fia!

Vágyom utánad, Messiásom, aki az Atya jobbjáról hamarosan visszajössz e földre, és megítéled az egész emberiséget!

Kérlek, tedd hitben és szeretetben gyümölcsözővé népedet, velem együtt, hogy megismerj minket, mint akiket a Te arcodra változtatsz el!

Könyörgöm, teremts bennem tiszta szívet, és engedelmesség lelkével támogass, hogy mindig készen legyek érkezésedre!

Ámen!


2020. december - ADVENT!                                   Guti Tünde


ITT TARTUNK


Régen csak a korhű filmekből és háborús beszámolók alapján volt fogalmam arról a szomorú tényről, hogyan válnak egykori barátok ellenséggé. Ilyenkor persze felmerül a kérdés, vajon barát volt-e az ilyen?

Már Jézus is figyelmeztette a tanítványokat, hogy a végidőkben sokan elárulják majd egymást az Ő neve miatt. A szeretet kihűl, és felváltja helyét a gyanakvás, gyűlölet, érdekből feljelentés. Pontos képet ad erről József Attila: Levegőt! című verse, amit korábban meg is osztottam Nászta Katalin előadásában.

Itt tartunk. A végidők háborgásai már rég elkezdődtek. Előbb csak kicsiben érezzük, pl facebook letiltás (személyesen megkaptam), mert írásaim "sértik az elveiket"), kiközösítés, de lépésenként haladunk a totális kontroll és a fokozatos üldöztetés felé. Az Igazsághoz, Krisztus elegyítetlen evangéliumához radikálisan ragaszkodókat "az emberiség ellenségei" megjelöléssel címkéznek fel, akárcsak az ókori Rómában élő keresz-tyéneket, Néró idejében...


2020. július 2.                                                                                     Guti Tünde


VÍRUSOS IDŐKBEN


Felötlött bennem egy gondolat reggel, ami lecsendesítette a szívemet. Lelki értelemben gondoltam a karantén lényegére. Félreértés ne essék, ez nem a jelen helyzet elbagatellizálása!

Van nekünk, keresztyéneknek, egy minden bűntől megvédő, tökéletes karanténunk! Jézus ezt mondja:

"Maradjatok énbennem és én is tibennetek." János 15:4.

Ahogy folytatja, egyértelművé válik, hogy a tiszta és szent, egészséges hitélet kizárólag így valósulhat meg:

"Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek." János 15:5. Ez a mi "otthon maradásunk" lényege. Krisztusban elrejtve, bármi is történhet körülöttünk, nem mozdíthat ki a kősziklán épült házból. "Isten épülete vagytok" - írja Pál apostol, s ez a ház az Örökkévaló Kősziklára épült: Jézus Krisztus az alap, aki maga az IGE, Isten élő törvénye.

Ő a mi megtartó "karanténunk" az e világi veszélyek mindegyikében.


2020. március 30.                                                    Guti Tünde


GYÖTRŐDVE GYŐZTES KERESZTYÉNEK


Még ha gyakran gyötrődnek is Lóthoz hasonlóan a látott és tapasztalt gonoszságok, elhajlás és istentelenség miatt, a Krisztus-követők gyülekezete nem egy vert sereg! Pont az önmaguk feladása által, az Ige szerelmeseként válnak győztesekké. Amikor meghalnak a saját ambíciójuknak, elképzeléseiknek, vágyaiknak, és örömmel engedik, hogy Isten munkálkodjon bennük, általuk.

"Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus" - vallja Pál apostol. Ezért bátrak, amikor világosságként jelennek meg a bűnökkel, félelmekkel és hazugsággal terhelt sötétségben. Hiszen a Világosság fiai! Ez teszi őket függetlenné, megingathatatlanná a politikai, társadalmi vagy vallásos káoszban.

Amíg él bennünk a Krisztus, illetve amíg Krisztusban maradunk, befogadva az Igazság szeretetét, addig nincs kárhoztatás, céltévesztés, visszavonulás, megalkuvás vagy dezertálás. De csak addig!


2020. február 19.                                                             Guti Tünde


AZ ÜNNEP MÁSIK ARCA


Furcsa érzés kerülget napok óta. Mintha megcsömörlöttem volna. Nem is mintha, hanem tényleg. Annyira taszít már az a csöpögő, mézesmázos ünnepi áradat, ami az utcán és a médiában hömpölyög! Annyira sokkol az egymást túl licitálni akaró, már-már a politikai kampányok erejével vetekedő, vallásos körítés! Félelmetes, eltorzult ünnepi "arc".

Ma reggel azon gondolkodtam, milyen szerényen, nemes egyszerűségben érkezett a világ Megváltója. Csendben, alázatosan. Semmi csörtetés, felhajtás, semmi rivaldafény, pompa, bevásárlási láz, tülekedés. Isten kiküldte az Ő Szavát: a testté lett Ige feküdt a betlehemi jászolban.

Telítődtem már a fárasztó zajjal, villogó fényfüzérekkel, a roskadásig pakolt kirakatok látványával, a szédítő tumultussal, felpörgött lüktetéssel, az ünnepre készülő, mégis kiüresedett tekintetekkel. A sminkek, mosolyok és pénztárcák mögött lapuló képmutatással, a reklámok között nyomuló hazugságokkal.

Csendre vágyom. Arra az áhítatra, amikor Jézus szelíd hangját hallhatom, s általa az Atya üzenetét. Kibontakozó tervét, beteljesedő üdvtörténetét. Rám vonatkozó utasításait. Figyelmeztetéseit és vigasztalását. Amit csak a szív belső szobájában érthetek meg. Ezért mondta Jézus:

"Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van..." Máté 6:6.

Az angyali jelenés a mezőn tanyázó pásztoroknak adatott. Tiszta szívű, jóakaratú, a Messiást váró embereknek. A világi sokadalomban földi bazárral elbűvölt lelkek nem látják, nem hallják, hisz nem is figyelnek. Pedig az Egyszülött Fiú mindenkiért jött. Nem a "kisjézuskázásért" és betlehemezésért. Ő Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit.

Lépjünk ki a forgatagból! Üresítsük meg magunkat, hogy megízleljük az Úr igaz békéjét, örömét, és így valóságos jókkal teljen meg szívünk, amit megoszthatunk a szűkölködőkkel!


2019. december13.                                                 Guti Tünde


AZ ÉN KRISZTUSOM: ISTEN IGÉJE!


Afféle "szent háborgással" háborogtam ma reggel. Férjem elmesélte, hogy tegnap este beszélgetett egy régi ismerőssel (testvér még a hőgyesi időkből), aki sajnos elhajlott a szélsőséges kegyelemtan irányába.

Amikor Béla Jézus szavait idézte neki a Máté 25-ből (Juhok és kecskék példázata, melynek lényege, hogy megtették vagy nem tették meg...), azt mondta: "AZ ÓSZÖVETSÉG!" Ránk már nem vonatkozik a törvény!

Micsoda?! Kérdeztem döbbenten. Ezek szerint Jézus szavai ószövetségiek?

Tudjuk, hogy az ószövetségi próféták sora Keresztelő Jánossal fejeződött be. Azt is tudjuk, hogy az Újszövetség is TÖRVÉNY! Jeremiás és Ezékiel is megprófétálta, hogy Isten a szívünkbe helyezi törvényét, majd kitölti Szentlelkét, és képessé tesz az Ő rendelései szerint élni.

Nem tudom, meddig csűrik-csavarják még az Igét, de ez, hogy Jézus szavai ószövetségiek (tehát nem vonatkoznak ránk!?!), amelyben benne van pl a Hegyi beszéd és sok más tanítás, ez minden eddiginél jobban "kiakaszt". Már nem csodálkozom a tévtanításokon. De ha olyan ember hirdeti, akivel együtt indultunk, kezünkben a Bibliánkkal, az jobban fáj. Akkor jobban felszisszenek, és azon töprengek, vajon megismerte egyáltalán az Urat?

Milyen Krisztus az ő messiása? Mert az én Krisztusom Isten Fia: "akinek neve Isten Igéjének neveztetik." Jelenések 19:13.


2019. augusztus 29.                                                                   Guti Tünde


ÁRRAL SZEMBEN


Ez a világ egy nagy hazugsággyár! (A hazugság atyja pedig maga az ördög!) Termeli, ontja a hamisságot, téves információkkal tömve a megvakítottak fejét. S ez a milliónyi adat gyökeret ver az elmében, mint a gyomok a földben.

Az igazság viszont szabaddá tesz, Jézus mondja. Ő az Igazság, és "akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad." János 8:36. Aki befogadja az Igazságot, azt nem kebelezheti be a sötétség.

Lehet szabadon élni a hazugság áradatában! Lehet és kell szembe úszni, lehet és kell képviselni azt a királyságot, ahova Krisztus keresztje által tartozunk! Néha nehéz, olykor kissé ziláltak is lehetünk a minket körülvevő káoszban, de nincs félnivalónk. Nincs vesztenivalónk: nem ebből a világból származunk, hanem az Igazságból, tehát az Ige által születtünk újjá.

Isten országa nem szemmel láthatólag jön el, fegyverei sem testiek. S bár az ősi ellenség hadakozik ellenünk, nem vehet erőt rajtunk, ha Krisztus Urunkkal el tudjuk mondani:

"... jön e világ fejedelme, és énbennem nincsen semmije." János 14:30.

Krisztus követőiként legyen hitvallásunk, amit Jézus önmagáról jelentett ki:

"Azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról." János 18:37.


2019. augusztus 18.                                                     Guti Tünde


MEGOLDÁS-E A PETÍCIÓ?


Kaptam egy levelet, de én nem szeretem az aláírásgyűjtéseket...

Petíciókkal nem lehet megakadályozni, hogy Sodoma és Gomora szörnyű bűnei (irgalmatlanság, erkölcstelenség) elterjed-jenek. A végső napokat éljük, és a sötétség elhatalmasodott. Pál apostol már régen megírta Timóteusnak, milyenek lesznek az emberek ebben a korszakban. János szintén leírta, a Jelenések könyvében kiegészítve azzal, hogy milyen módon nyög és vajúdik, omlik össze bolygónk és az atmoszféra.

Az Örökkévaló még vár. A bűn mértékének be kell telnie, hogy Isten haragja "ama napon" JOGGAL sújthasson le arra a földre, ahova az idők teljességében Fiát küldte el, megváltani a világot. Mert az Isten trónjának igazság és jogosság az alapja.

Látva és tapasztalva az eseményeket: a haragpohár nemsokára megtelik... Éppen ezért, szerintem nekünk nem a külső dolgok megítélésével kell elsősorban foglalkoznunk (bár Lóthoz hasonlóan háborog a lelkünk), hanem az Urat szerető szívünk megtisztí-tásával, az irgalmasság gyakorlásával, és engedelmes életünk Ige és imádság általi megfegyelmezésével, hogy Krisztusban gyökerező erősségünkből ki ne essünk, és utunk vége felé el ne vétsük a célt.


2019. június 22.                                                 Guti Tünde


CSATATÉREN


Vereséget szenvedtem egy indulati harcban. S bár igazam volt "vízszintesen", nem kaptam szabad utat és békességet "függőlegesen". Ami fájt az önérzetemnek, az az egóm önsajnálata. Megpirongatott az Úr.

Kereszthalála előtt azt mondta Jézus:

"... jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije." János 14:30.

Amikor magamat sajnálom, akkor van bennem az ördögnek valamije. Veszélyes állapot, még ha mások igazat adnak is. A szívembe írt isteni törvény vészjelzőként szólal meg, amit csak én hallok legbelül. A Szentlélek megráz, hogy ébredjek már fel ebből a ""Csipkerózsika álomból"...

Ha más megengedi is magának, hogy pillanatnyi bosszúsága, sértettsége leírasson vagy kimondasson vele bármilyen, önmagát védő és a másikat bántó akár legegyszerűbb megjegyzést (amit nem a felebaráti szeretet diktál és az Úr tűzláng tekintete előtt hamu-vá égne), én akkor sem tehetem. S ha ez mégis megtörténik, a felismerés szégyene és a bűnbánat az Úrhoz űz. Istenhez, Atyámhoz, akit ismerek. Mert Ő irgalmas a megtört szívűekhez, és karja erős a helyre-állításhoz.

Ez az Ige jutott még eszembe ezen a harcmezőn:

"Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged: mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban: ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között?"

Jeremiás 12:5.

Semmi értelme a magyarázkodásnak. Ha még mindig ki tudnak hozni a sodromból, mi lenne, ha a hitemért, koholt vádak alap-ján hátrányt szenvednék, úgy igazán a lelki-világomba taposnának, szétzúzva az önér-zetemet... vajon azt hogyan viselném?! Mert előbb-utóbb ez is elkövetkezik. (Jó, ha nem felejtem el...)

Magamat naponként halálba adva, fegyelmezett, hűséges odaszánással tudok csak krisztusi módon élni Uramért.

"De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?" Lukács 18:8. 


 2019. március         Guti Tünde


MINDIG AZ IGAZSÁGOT KERESTEM


"Kezdetben volt az Ige, és az Ige volt az Istennél, és Isten volt az Ige... Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert... És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét) aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal." János 1:1, 9, 14.


Ebben az egyre dagadó, halmozott káoszban, megpróbáltam végiggondolni az életem nagy állomásait, és egy fájdalmas folyamatot vettem észre benne. Folyamatos keresés, elvesztés és megtalálás. Aki érti, nem botránkozik meg, mert tudja, hogy az "elvesztés" az nem az én szeretetlen hozzáállásom következménye volt.

Amikor megtértem és bemerítkeztem, elvesztettem a reformátusokat. Amikor a gyülekezet, ahova tartoztam, karizmatikus lett, elvesztettem a baptistákat. Amikor a hosszú szolgáló évek alatt, az elcsúszott mozgalmakban csalódva és a manifesztációkban megbotránkozva még mélyebbre ástam az Igében (és azzal összhangban engedtem bensőmben a Lélek vezetésének), elvesztettem a szélsőséges karizmatikusokat is.

A Bibliát egyre szenvedélyesebben tanulmányozva, megértve és befogadva a teljes Igazságot, kárba veszni hagytam mindent, ami pusztán emberek által gyártott vallásos filozófia. Elvesztettem barátoknak hitt, szeretett testvéreket, de ezzel egyidejűleg újakat kaptam. Az átélt fájdalmak mellett megújult örömök születtek bennem. Megértettem, ami az üdvösség szempontjából egyedül fontos és lényeges ez életben, amit így vallok:

AZ IGE MINDENEK FELETT, AZ IGE MINDENEK ELŐTT.

(Lehetne ezt még hosszan taglalni, de azt már sokszor megtettem más írásaimban.)

Hova tartozom? Jézus Krisztushoz. Kívül vagyok minden intézményes egyházi rend-szeren, de:

"Társuk vagyok mindazoknak, akik félnek Téged, és akik határozataidat megtartják." Zsoltárok 119:63. 


 2019. január 20.                                    Guti Tünde


MEGHASADT AZ ÉG...


Ma hajnalban meghasadt az ég. Lenyűgöző látvány volt...

Mintha az érzéketlenségbe borult, kegyetlen világ tragédiáján szánakozott volna...
Éles határvonal a világosság és a sötétség között. Aranyból születő bíborvörös rés, a menny és föld között. Bizony, figyelnek minket. Könyveket írnak, melyek ama napon megnyittatnak...


2018. november 24.                             Guti Tünde


"AZ IGAZSÁG MEGÖLHETETLEN."


Ahogy az elmúlt napokban az eljövendő nehézségekről, hitbeli próbákról és a mindvégig kitartásról gondolkodtam, kezembe került egy ajándék magazin. Van benne egy cikk az anabaptistákról, amiből idézek. Minthogy a történelem ismétli önmagát, talán közel van az az idő, amikor igei meggyőződésünkért meghurcolhatnak. "Aki fel nem veszi az ő keresztjét, nem lehet az én tanítványom" - mondja Jézus.

"Dr. Balthasar Hubmaier, Waldshut papja, aki a városban több száz embert keresztelt meg, Zürichbe jött, hogy Zwinglivel a keresztelkedés kérdéséről értekezzen. Röviddel azelőtt elűzték őt Waldshutból, miután a katolikus osztrákok elfoglalták a várost.

Zwingli megkínoztatta. Ennek hatására, és attól való félelmében, hogy kiszolgáltatják az osztrákoknak, Hubmaier visszavonta a hitbeli bemerítkezésről vallott nézeteit... Ezek után engedélyt kapott a zürichi hatóságoktól a város elhagyására... Elhagyta Svájcot Mahren irányában, ahol Nikolsburgban telepedett le.

Visszatért a hitbeli bemerítkezésről vallott előző meggyőződéséhez, és ennek megfelelően tanított. Ezért I. Ferdinánc császár parancsára 1528. március 10-én Bécsben máglyán elégették. Utolsó szavai ezek voltak: "Az igazság megölhetetlen."

Forrás: Éjféli Kiáltás 2018. augusztusi számából (a szerző anonim akart maradni)


2018. szeptember 14. Guti Tünde


KITÜNTETÉS


"Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekesztek; keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!" Sofóniás 2:3.

Mai posztmodern világunkban, ha az Igéhez ragaszkodsz, az életed könnyen gúny tárgyává válhat, hitelveidért megvethetnek. Többnyire a hátad mögött, de akár szemtől szembe is. Még keresztyén berkeken belül is. Peregjen le rólad a gyász, mert MINDENT MEGÉR Jézusnak majd hozzád intézett elismerése:

"Jól van jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe." Máté 25:23.

Ha azt teszed, amit helyesnek és jónak lát az Úr, akkor ne félj, életed kedves Isten előtt!

Az emberek bántó elutasítása pedig... kitüntetés.


2018. április 21.                                         Guti Tünde


Szünetjelek


Gondolataim partot mosó hullámokként törnek előre visszatarthatatlanul, majd visszahúzódva a nyílt tengerre, eltűnnek elmém horizontján, mielőtt lejegyezhetném őket. Ami épít, gyógyít, megjobbít, azokat érdemes összegyűjteni.

Ehhez szükség van egy lélegzetvételnyi csendre. Néha többre is. Olyan ez, mint a zenei szünetjel. Mert a kottafejek elhelyezkedésén kívül a szünetben is történik valami. Érlelődik a dallam. Hangsúlyosabbá válik a "mondanivaló" lüktetése. A zenei szünetjelnek csak két dallamsor között van értelme, így teljes az összhang. Sosem szabad kihagyni.

Egy-egy szívbeli megtapasztalást követő, illletve az utána kialakuló látás előtti nyugalom a fészke azoknak a summáknak, amiket Isten Lelke kinyilatkoztat a bensőnkben. Jézus Krisztusba, mint kősziklánkba belegyökerezve, ezek a lelki frontvonal megpróbáltatásaiban szerzett, érett bölcsesség letisztult tanításaivá válnak.

Először mindig azt formálják, akiben megfogant. Ha őszintén elcsendesedik a "szelah" időben.


2018. január 24.                                                 Guti Tünde


TÖBB, MINT EGY FA


Egy fának sohasem kell szégyellnie, ha viharvert ágaival, derékba törve áll a puszta közepén.

Távolabbi társait kivágták, s elvitték a száraz rönköket. Ő csak áll a szétszakadt, szélfútta felhőkben, s tanúja az ég és a föld, hogy a néhány megmaradttal együtt kitartott mindvégig.

Nincs szépséges koronája, nem díszítik dús levelek. Különösen most, amikor a hűvös köd áztatta lombok már puha avarként takarják a deres talajt. Ám az élet jelei megmutatkoznak!

Mélyen húzódó, erősen kapaszkodó gyökereivel, szemek elől elrejtett táplálékhoz s friss vízhez jut. Keményre barázdált, megkérgesedett törzsén jól látható a megtelepedett, zöld moha, mely az útkeresőknek irányt jelez. A hasadás következtében lefelé lógó, kopár, megritkult gallyai közt pedig, nicsak! Ott piroslik pironkodva két-három kicsi, beérett gyümölcs.

Egy fának sohasem kell szégyellnie, ha viharvert ágaival, derékba törve áll a puszta közepén, ha gyökereiben és évgyűrűiben ott lüktet az élet. Teremhet még kései gyümölcsöket. S a Teremtő Atya hozzáértő tekintete megelégedéssel nyugtázza: icipici sarjadások előhírnökei mutatják a majdani, kikeleti új hajtások helyét. Épen maradt ágain megpihenhetnek, sőt fészket építhetnek a békés madarak, tövének nekidőlhet a juhokat hazafelé terelgető pásztor, s a messziről érkező vándoroknak bátorítást nyújt, mégiscsak van tovább, nem vesztek el ebben a végeláthatatlan pusztaságban, ahol annyira számkivetettnek érezték magukat.

Ez a fa akár én is lehetek.

"Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit! Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át engem a halálnak." Zsoltárok 118:17-18.


2017. november 24.                                        Guti Tünde


ERŐHATÁSOK


Jézus mondja:

"Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem."

János 14:21.

Sokkal nagyobb a fiúság feletti örömünk az Atyában, mint hogy nehéznek találjuk az Ő akaratában való járást. Mérhetetlenül erősebb az Úr Jézus iránti szeretetünk, mint a tiszta életre való törekvés fáradalma. Kimondhatatlanul szenvedélyesebb az Ige utáni vágyakozásunk, mint az annak tanulmányozására és a Vele töltött időnk szervezésének feszültsége.

"Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait, az Ő parancsolatai pedig nem nehezek." I. János 5:3.


 2017. június                                         Guti Tünde


HITHARCUNK CÉLJA


"... a nyomorúság munkálja ki az állha-tatosságot." Róma 5:3.

A próbák, nehézségek, kísértések idején tudjuk megmutatni hitünk mértékét, az Úr iránti szeretetünk mélységét, és az iránta tanúsított elkötelezettségünk valódiságát. Ezért:

"Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez, A kísértésekben pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül."

Jakab 1:2-4.

S írom ezt úgy, mint akinek az elmúlt években nem mindennapi küzdelmekben volt része. Néha még elfog a kétség, levertség, szorongás, de tudom, mi a harc tétje: üdvösségem. Soha nem állhatok meg, soha nem adhatom fel.

"...elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét." I. Péter 1:9. 


 2017. február                                                 Guti Tünde


LEJÁRT...


Kezembe akadt egy akciós újság, jobbnál-jobb árakkal. (Megjegyzem, már réges-rég leszoktam az ilyen böngészéséről, mert sajnálom rá az időt.) De most valahogy mégis végignéztem, bejelölgettem a kedvező dolgokat, hiszen nagy a család, és nagyon nem mindegy, mit mennyiért veszünk meg...

Végül elégedetten összecsuktam, és megnéztem, mikor mehetünk vásárolni. Ám hideg zuhanyként ért a meglepetés: három napja lejárt a nagy lehetőség. Elmúlt. Aki nem volt ott, lemaradt.

Jó kis lecke! Kár volt elfecsérelnem még azt az 5-10 percet is! Vagy talán mégsem? Azért, hogy kiemelje szívemben a sebesen száguldó és sokak által elpazarolt idő fontosságát? Amikor ismerik a "hirdetést", de annak határidejét nem veszik figyelembe, és már túl késő lesz... Amikor már rég nem a mindennapok fizikai szükséglete a tét...

Talán fenti kis történetem nem a legtalálóbb példa, mégis remélem, hogy érhetővé teszi az üzenetet.

Idősek és fiatalok kapnak észbe mostanában, hogy hiányzik valami az életükből. A legfontosabb. A lényeg. Maga az ÉLET, ami az Ige, a Megváltó Jézus Krisztus. Keresnek erre-arra, jelölgetik gondolataikban a mennyország, megtérés, Isten szeretetének és - az általuk igencsak alul értékelt! - ingyen kegyelmének "akcióját"...

Mert mintha valamikor... valakitől... már hallották volna az evangéliumot... De sajnos lehet, hogy későn eszmélnek, mert addigra már lejár a lehetőség...

"Íme napok jönnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után.

És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg."

Ámós 8:11-12.


2016. május 15.                                                Guti Tünde


A SZABADSÁG LÁNYA VAGYOK


Jézus mondja: "Akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad."

Néha, akaratomon kívül embereket bosszantok fel. Ezért tartozom némi magyarázattal: Isten Igéje iránti vágyam és tiszteletem minden tekintetben elsődleges. Magyar vagyok, de elsősorban keresztyén!

Észrevettem, hogy internetes posztjaimmal időnként "kiverem a biztosítékot" némelyeknél csendesen, akik ilyenkor hatásszünetet tartanak rosszallóan, vagy megkeresnek levélben. Pedig csak olyan, alapvető igazságokat osztok meg, amikkel azonosulni tudok. Nem befolyásol senki fia.

Független vagyok minden politikai oldaltól, vallásos felekezetektől, személyi kultusztól és emberi ráhatástól. Nyilván nem vagyok tévedhetetlen, de az Igazság az úti célom, az iránytűm, az abszolút értékem, szeretetem minőségének pedig tévedhetetlen mérlege. Igen, valóban van még csiszolni való rajtam.

De egyébként, ugyan már! Ki vagyok én? Csak egy egyszerű feleség és családanya, aki írogat. Aki őszintén megosztja a gondolatait... Ja, hogy ez néha kellemetlen? Nekem is az volt, amikor először vágott át rajtam az Ige éle. Akkor megtanultam, hogy a tanultakat át kell tenni gyakorlatba.

Szeretem és kutatom az Írást. Táplálkozom vele. Naponta és éhesen! Na, nem holmi táplálékkiegészítő, hanem alapvető élelemforrásként élek vele. Jézus a mennyből alászállt kenyér: Vele élek! Vágyom még jobban megismerni Őt magát, és tetszésére változni!

Tehát nem tudok az embereknek megfelelni. De már nem is akarok. Hol ezért, hol azért nem tetszik egyeseknek, amit vagy ahogy teszek, írok. Pedig nem vagyok sem kihívó, sem bántó. Hacsak nem az Igazság az, amit megosztok. Azonban Krisztus ítélőszéke előtt kell majd számot adnunk, és nem ingatag emberek előtt! Ezért törekszem arra, hogy üzenetem egyértelmű és igaz legyen. Mind erkölcsileg, mind a Legfőbb Igazság és Szeretet elvárásainak megfeleljen. Mert szent az Úr, akihez tartozom!


2016. március 19.                                                 Guti Tünde


BARÁTKOZÁS A KÍGYÓVAL


Igaz, még nem volt teljesen kifejlett példány, de piton volt. Minden sejtjében. A tegnap látott videó ismételten rádöbbentett, mennyire meggondolatlanok az emberek. Egy turistanő egészen közel hajolt a két férfi által erős kezekben tartott állathoz. Bátornak hitte magát... Talán bátornak, vagánynak? Bizonyítani akarta, milyen ártalmatlan kígyócskával barátkozik. Sikerült egymás szemébe nézniük...

Ám a kérkedő - vagy túl naiv - mosoly azonnal rémült, fájdalmas sikoltozásba fulladt. A piton a nő arcába harapott (gondozói alig tudták visszarántani), és ott hagyta a rögtönzött, elővigyázatlan ismer-kedés által a névjegyét.

Hányan próbálkoznak! Hányan kísérle-teznek, meddig mehetnek el! Játszanak a tűzzel, játszanak a bűnnel. Ez még belefér... Ez még nem tragédia... Nagy az Isten kegyelme... De a kígyó, kígyó marad. A piton génjeiben hordozza gyilkos termé-szetét. Ha nem is turisták, de a Biblia szavaival "zsellérek" vagyunk e földön. Ne legyünk ostobák, hanem fogadjuk meg Pál apostol szavait!

"Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedje-tek!" I. Thess. 5:22.

Márpedig a bűn gonosz! Elválaszt Istentől! Zsoldja a halál. Akibe "beleharap" (mint a videón szereplő hölgy arcába), az letagadhatatlanul magán viseli nyomát. De az ember Isten képmására teremtetett! Arra, hogy isteni természet részesévé legyen Jézus Krisztus által, az újjászületésben!

"Kerüld a rosszat, és jót cselekedj, és megmaradsz mindörökké!" - írja a zsoltáros. Más szóval: Ne barátkozz az ősi kígyóval!

"Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet." Efézus 4:27.


2016. március 19.                                                Guti Tünde


NE NÉZZ VISSZA!


Veszélyes a visszapillantás!

Izrael népének egy egész generációja meghalt a pusztai vándorlás során, mert folyton visszavágyott Egyiptomba...
Lót felesége is visszanézett..., sóbálvánnyá vált...
Velünk mi a helyzet?

"Aki az eke szarvára teszi kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára."

Lukács 9:62.

Ugye, nem is tette Jézus olyan könnyűvé az "alkalmassági vizsgát", mint állítják némelyek!


2016. február 12.                                    Guti Tünde


FÉNYEK A KÖDBEN


Sűrű, nehéz köd ül a tájon, a látótávolság talán 40-50 méternyi. Éjszaka telepedett ránk ez a veszélyes homály. A távolban robogó mentőautó szirénája fájdalmasan töri meg a csendet, miközben figyelem a lámpa-oszlopok átszüremlő, imbolygó fényét... A korán kelőknek hivatott utat mutatni.

Aztán végre felkel a nap, és a vaskos felhő-réteg ellenére, az év leghosszabb éjszakája után lassan, nagyon lassan kivilágosodik.

Jézus szavai jutnak eszembe:

"Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város." Máté 5:14.

Nevezhetjük gyertyának, mécsesnek vagy utcai lámpának az életünket, világítania kell ennek a sötétben veszteglő világnak. Küldetésünk, hogy fényünknél megtalálják mások is az egyetlen, helyes utat, Jézus Krisztust, aki út az életre, út az Atyához. Ezért adventünk ne csak a várakozásról szóljon, hanem küldetésünk maradéktalan betöltéséről is!

"Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit!" Róma 13:12.

Ugyanis Jézus ezt hagyta meg az Őt követőknek:

"Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." János 8:12.

Pál apostol szintén erre szólítja fel a hívőket.

"Mint világosság fiai, úgy járjatok!" Efézus 5:8.


2015. december 22.                                                       Guti Tünde


A HALLGATÁS IDEJE...


Vannak időszakok, amikor nem megy az írás... Olyan ez, mintha lezárult volna egy fejezet, amihez nem lehet már semmit hozzá tenni. A következőhöz pedig még nem gyűlt össze elegendő "anyag". A természetes folyamatokat nem lehet erőltetni.

A hallgatás néha olyan, mint a gyümölcs lassú érlelődése. Nem annyira látványos, mint a kopár ágon megjelenő rügyfakadás, vagy amikor tavaszi díszben pompáznak a virágba borult fák, mégis hasznos. Sőt elengedhetetlen.

Máskor meg, mint felülről jövő sugallatra, belső ihletettségre, úgy özönlenek a gondolatok, hogy alig győzöm üzenetbe foglalni az áradatot. De nem is kell ezt megmagyarázni...

"Mindennek rendelt ideje van... ideje van a hallgatásnak, és ideje van a szólásnak..." Prédikátor 3:1,7.

Szükségesek a csendesebb útszakaszok, amikor megnyugszik a lelkem, s töltekezve az Igazsággal, felkészülök egy későbbi "tollbamondásra". Mert csak annak van értelme, amit a Mester diktál, az lesz másoknak is ösztönző, amit a Szentlélek tüze átjár, az lesz útmutatás, ami a Világosságok Atyjától száll alá.

Ezért muszáj hallgatni és muszáj várni. Engedelmesség próba. Az engedetlenségben született gondolatok eredményezhetnek bár mulandó, emberi dicséreteket, de ha Isten nem bólint rá, nem tesz rá pecsétet, akkor értelmetlen, meddő. Oltárra helyezett fa, széna, pozdorja.

Amikor hallgatni kell, akkor különösképpen figyelni kell Isten hangjára... Ezt mondja az Úr: "Hallgass, én népem, hadd szóljak..." Zsoltárok 50:7. 


 2015. november                                                             Guti Tünde


EGY DAL ÜZENETE


"Sohase foglak Téged megtagadni,

bármilyen nehéz lesz is megmaradni!"


Jól emlékszem még azokra a percekre, amikor évekkel ezelőtt beleborzongtam a gondolatba - miközben Pintér Béla dalát hallgattam -, hogy vajon mennyire leszek kitartó, hogy állok meg sziklaszilárdan, hitemben mozdíthatatlanul, HA MAJD VALAMIKOR elérkeznek a nehéz napok...

Akkor még annyira távolinak tűnt! S most úgy látszik, elérkeztek... Ám, nem adhatom meg magam semmilyen félelemnek!

"De aki mindvégig kitart, az üdvözül." Máté 24:13.

Keresem magamban az első szeretet olthatatlan tüzét, amikor lépten-nyomon bizonyságot tettem Jézusról, bármit vállalva érte...

Bizony, szükség van a mostaninál sokkal buzgóbb imádságra, odaszánásra és hűséges ragaszkodásra!

Nincs semmim az Úr Jézus Krisztuson kívül, akibe kapaszkodhatnék, Ő a Megváltóm. Nem e világhoz tartozom.


2015. szeptember 18.                                  Guti Tünde


CSAK EGY GONDOLAT MÁRA


"Aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot, és a bölcsek elméje megért mind időt, mind ítéletet." Prédikátor 8:5.

Mind időt, mind ítéletet. Tehát a világban zajló eseményeket, azoknak pontos - nem véletlenszerű - időzítését, sőt akár a rajtuk keresztül Istentől érkező ítéletet - megmérettetést - is.

Legyünk telve Isten bölcsességével!


2015. szeptember 15.                             Guti Tünde


"VIGYÁZÓ, MEDDIG AZ ÉJSZAKA?" Ésaiás 21:11.


Néha már tényleg azt érzem, hogy szét-szakad a lelkem! Emberileg nem lehet igazságot tenni. Egyik oldalról látom a brutális, szíriai háborús képsorokat... Másik oldalról itt a keresztyéni kötelesség: emberség és irgalom a jövevények irányában. Összemosódnak a határok... Ó, mennyire szükségünk van Istentől jövő bölcsességre!

Természetesen, nem szerethetjük jobban az embereket, mint maga Isten, és igen, józanul kell gondolkodni. Megvizsgáltam én is. Többször és több szempontból. Szinte magammal is vitatkoztam, miközben imádkoztam. Arra jutottam, hogy nincs elég bölcsességem, bölcsességünk. Bárhogy is alakul Európa sorsa, mi nem tudjuk megváltoztatni. Jelen történelmünk (is) az üdvtörténet része.

Isten felügyeli az eseményeket, melyek "állomásain" képviselnünk kell azt az Igazságot, amit Jézusban megismertünk a világosság fiaiként.

Forr a világ... Félnek az emberek... Ütköznek az igazságok... Mit tegyünk? Elfáradtam a sok hír láttán és olvasásán! Sír a lelkem... Ebben a vad csatazajban erre van most a legnagyobb szükségem:

"És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban." Filippi 4:7.


2015. szeptember 7.                              Guti Tünde 


HÚSVÉT - 2015.


"Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van, és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván."

Máté 6:6.

Vajon miért pont ez az ige jött fel a szívemben ünnep másnapján?

Nem nehéz a válasz. Belső szoba. Váratlanul vagy erőszakkal ránk nyitók ellen: bezárt ajtó. Féltékenyen szerető Isten az Úr!

Kisgyerekkoromban világosan értettem, mi a különbség a katolikus és a református templom között, s miért járunk mi ez utóbbiba. Félreértés ne essék, nem egyházakról akarok írni! Azonban megrémiszt egy felismerés! A szobrokat, freskókat, díszes liturgiákat ugyan nem látjuk köreinkben (Tényleg nem?!), viszont más címkékkel, az igazit pótló - s bár evangéliuminak nevezett -, humanista koreográfiával tele tűzdelt vallásos ceremóniákat igen! Mit mond Isten az ilyen összejövetelekről?

"Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben... Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom. Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak." Ámós 5:21, 23-24.

"...bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek" - figyelmeztet az Úr Ésaiás által. (1:13.)

Távolodva a nyüzsgő, lármás, tarka sokadalomtól, mennyire más a felülről hallott beszéd, egy szelíd, de határozott hang éri el füleimet, s azonnal tovább hatol a szívemig. Egyszerre sebez és vigasztal, fájdalmat okoz és gyógyít. Lehántja a megkeményedett kérget, és élettel járja át az aszott rostokat. Ő az Élő Ige! Ő Jézus!

"Mondta pedig mindenkinek: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem." Lukács 9:23.

Ó, mennyi minden homályosítja már el az Ő dicsőségét, amikor azt képzeljük, hogy Isten országát építjük! Mennyi cicoma, színes máz, közösségi szokások, berögződött cselekedetek rendje, s mégis olyan kevés az igazán jó gyümölcs, olyan gyenge a "hegyen épített város" fénye, aminek Jézust kellene bemutatnia.

Annyira ember szintű, ember ízű és ember fényű lett a keresztyénségünk - keresztyénségem! L 2015. húsvét hétfő reggelén bűnbánattal állok az Úr előtt, és Dávid zsoltárával imádkozom:

"Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem!" Zsoltárok 51:12.


2015. április 6.                                                Guti Tünde


NÉHÁNY DOLOG SUMMÁJA


Sokan lettek a világ zajától

halláskárosultak,

és sokan lettek az egyház képmutatásától

valláskárosultak.


2015. március 24.                                        Guti Tünde


AMIKOR MÁR MAGA A VILÁG SZÉGYELLI MAGÁT A KERESZTYÉNSÉG MIATT...


Megdöbbentő, amikor saját 22 éves (hívő) fiam háborodik fel a korosztályához tartozó "keresztyén" fiatalok véleményén, viselkedésén, illetve azon, hogy lassan liberálisabbak lesznek, mint a komolyabban gondolkodó világiak!

Tavaly komoly kritikákat kaptam arra a blogbejegyzésemre, amit a fesztiválozással kapcsolatban írtam. Pedig az a rendezvény még csak gyerekcipőben járt ahhoz képest, amilyen stílusra most váltottak.

Több, mint meghökkentő! Szívszorító... fájdalmas... háborog a lelkem!!!

Egy ige jutott eszembe, és továbbra sem fogom szó nélkül hagyni, ha megkérdeznek e témában.

"A ki jó közöttök, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött; most követ-kezik el az ő zűrzavaruk." Mikeás 7:4.


2015. március 2.                                 Guti Tünde


BIZONY: FELELŐSSÉG!


Nem tartom magamat sem írónak, sem költőnek. Hacsak nem azokban a különleges pillanatokban, amikor örökkévaló értékeket megragadva fogalmazhatom meg a felülről küldött, és a szívemben megfogant Magot. Annak csírázását, szárba szökkenését, levelezését és virágzását. S ha tényleg a valódi, tiszta, szent Mag, akkor maga az Úr az, aki felügyeli a termés beérlelődését.

Mert a gondolatok gyümölcsöt is hoznak!

Minden más alkalommal egyszerűen csak a lelkemet tárom fel, megosztva azokat az érzéseket, tapasztalatokat, amik foglalkoz-tatnak és a jellememet formálják. Talán más is épülhet belőle.

Azonban tudom, hogy csakis az maradandó, ami krisztusi, ami nem ingatag, fövényre épített "házban" lett papírra vetve, hanem a kőszikla mélyéig alapot ásva, fáradságos munka eredményeként.

Mert épülni és másokat építeni, kegyelmet megragadni és irgalommal kegyelmezni, vigasztalással és intéssel szeretni, szolgálva őrt állni a lelkek felett, szólni vagy írni - vagy ezeket elmulasztani - bizony: felelősség!


2014. május 17.                              Guti Tünde


HÍVŐ ÉDESANYA


Lábaival, megingathatatlan kősziklán áll, alapja Krisztus. Karjai ölelésre tárulnak, tekintetében osztatlan figyelem, miközben biztat, int vagy tanít.

Súlyos küzdelmeket harcol végig térdein, összekulcsolt kezei fölé hajolva. Mások nem látják, nem ismerik izzó gondolatait, csak Az, Akihez szól.

Szívében Ige, szájában könyörgés. Lelkében hit, ajkain közbenjárás. Az ima csatáját vívja, fegyvere kicsorbíthatatlan: maga a Szeretet élesíti, kezeit a Szeretet erősíti. Időnként elfárad, de sosem hagyja abba a kiáltást, esedezést és hálaadást. Akiket a szíve alatt hordozott, most a szívében emeli a mennyei Atya trónja elé.

Senki ne gondolja, hogy az édesanyák munkája kevésbé fontos! A menny számon tartja könnyeiket és kéréseiket!

Mindennapi életük példájával, bölcs tanácsaikkal tanítványoznak ők is. Palántákat nevelnek az Úr kertjében. Tarsolyuk tele van igemagokkal és megtapasztalások kincseivel. Ezért, néha egészen csendesek az ámulattól...

Fiatalon vagy idősen, szegényen vagy jól öltözötten, mosolygósan vagy bánatosan, telve ismerettel vagy tanulatlan, többre vagy kevesebbre elhívatva, ők a szürke hétköznapok ismeretlen, és bár nem hibátlan, de bátor hősei.

Az én édesanyám is ilyen példaértékű a szeretetben, a hűséges imádkozásban és a kitartó szolgálatban.

"Értéke messze meghaladja a drágagyöngyöket."

Testvéreim az Úrban!

Legyetek ti az elsők családotokban, akik emelitek e nemes "imaharcos" talán meggyengült, olykor megszomorodott lelkét!


2014. május 3.                                 Guti Tünde


MEGOSZTOTTSÁG


Sajnálattal látom, hogy a Sátán alattomos, megosztó taktikája idén is bevált a keresztyének között!

Az Ige "szétdobáló" névvel is illeti őt, a hazugság atyját, aki minden korban és minden társadalomban sikerre vitte pusztítását ott, ahol nem leplezték le időben.

Észrevétlenül szivárogtatja be előbb a bomlasztó gondolatokat, és ha megfelelő táptalajra talál, azonnal kifejti mérgező hatását.

Sajnos, a választások idején a hívők nagy részét ugyanúgy elragadja a hév, és az általuk kedvelt párt mellett buzgólkodva fejtik ki tevékenykedésüket, természetesen a számukra ellenszenveseket vég nélkül lehúzva, megalázva, pont úgy, mint az Istentől távol élő világiak.

Az ördög egymásnak ugrasztja a keresztyéneket is, megkeményítve szívüket testvéreik felé. A szenvedélyes politizálással komoly rombolásra képes, épp úgy, mint a botránkoztatásokkal.

Fontos, hogy legyen véleményünk! De jaj nekünk, ha hiányzik életünkből az egyenesség, a másokkal törődő szeretet, alázatos önfegyelem és Isten Igéjéhez való tántoríthatatlan ragaszkodás!

Ne hagyjuk szétzilálódni Krisztus Testét, mert az ellenség belopakodva, szétzavarja a nyájat! Elsőrendű küldetésünk az, hogy a világosság fiaiként sóként hassunk e világban, hirdetve Jézus igazságát, evangéliumát és visszajövetelét!


2014. március 29.                                           Guti Tünde


TERMÉSZETES KRISZTUSI ÉLET


Eljátszottam a gondolattal, mi lenne, ha bezárnák az imaházakat, megszüntetnék a templomi összejöveteleket... Vajon hogy is élik meg hitüket pl. a belső-ázsiai tanítványok?

Az első hívők nem programokat szerveztek, hanem természetes módon élték mindennapjaikat, miközben megnyilvánult általuk a bennük élő Jézus természete.

Meglátogatták a betegeket és a foglyokat, gondoskodtak az özvegyekről és az árvákról, törődtek a bajba jutottakkal, segítettek a szegényeken, és hirdették a megfeszített Krisztust. Igazságban jártak.

Ha "csupán" ennyit tennénk mi is, akkor nem lenne megkérdőjelezhető keresztyén életünk, mert soha nem a konferenciák, koncertek, vagy ilyen-olyan rendezvények, hanem a szent istenfélelemmel átitatott igaz istentisztelet gyakorlása gazdagítja és teszi hitelessé napjainkat.

Az igaz istentisztelet pedig nem központi intézmény, nem piramis rendszerű, alá- és fölérendelt kapcsolatok függvénye, hanem az Atya Istentől elküldött szolga-király: Isten Fia bennünk élő és ható Szentlelkének természetes, lüktető élete.

2014. január 4.                                                               Guti Tünde


TÉLI ÉGBOLT


Szoktátok nézni az eget? Csodaszép mélykék, mikor a vadul kavargó őszi, majd téli szelek kitisztítják a légkört. De ami igazán különleges, az inkább este látható: apró, fényes csillagok a bársonyos éjfeketében.

Ehhez bizony felfelé kell fordítani a tekintetünket, bár a téli táj is megannyi szépséggel gyönyörködtet. Zúzmarás faágak, puha, fehér hólepel és hallgatag fenyvesek... Csipegető cinkék, rigók, vörösbegyek látogatnak hozzánk (biztos hozzátok is) reggelente a finom napraforgóra vagy dióbélre, sőt néha még a bolyhos, buksi fejű őszapók is idemerészkednek csapatostul.

Egyfelől a csendes erdők, a közeledő meghitt ünnepek, másfelől a gyerekzsivajtól hangos, szánkónyomos domboldalak mutatják meg a tél örömeit. De a csillagos ég! Ott mennyi titok sziporkázik!

Gondoltatok már arra, hogy a napkeleti bölcsek milyen sokszor fürkészték, tanulmányozták? Tulajdonképpen mindig. Megunhatatlanul. De a tudásvágyon kívül valami más is hajtotta őket. Vártak valamire... Egy jelre...

Míg egyszer csak feltűnt egy különösen fényes, sejtelmes csillag, ami a szívükben is kigyulladt. Világosságánál megértették az ősi próféciát, isteni ígéretet:

"Látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálca Izraelből..." IV. Mózes 24:17.

Az égen haladó csillag elvezette őket Betlehembe, az újszülött Messiáshoz, a Jákób házából származó Királyhoz.

A természet páratlan szépsége - legyen az akár égi vagy földi jelenség - minden időben és mindenhol Isten nagyságára mutat, és rejtett üzeneteket hordozhat. Észrevettétek már?


2013. december                                                Guti Tünde


ELIZEUS LISZTJE


Nagyon szeretem az ószövetségi törté-neteket! Meggyőződésem, hogy mindegyik tanulságul szolgál nekünk is, sőt minden szimbólumnak, eseménynek van jelentősége ránk nézve.

Egyszer a prófétafiak levest főztek maguk-nak az általuk szedett növényekből. Amikor megkóstolták, felkiáltottak:

- Halál van a fazékban! (II. Királyok 4:38-41.)

Ekkor Elizeus lisztet szórt bele, és ehetővé vált.

Hányszor "főztünk" már magunknak meggondolatlanságból keserűséget, bajt és bánatot - mert ismeretlen eredetű "paréjt" szedegettünk össze -, ami halált hozott volna!

Ahogy Elizeus lisztje csodát tett, úgy az elhalt gabonamag: Jézus, a mennyből leszállt kenyérként meggyógyítja mindazt, amit cserépedény életünk tartalmaz. Mással hiába is próbálkoznánk!

Elizeus lisztet szórt a fazékba, nekünk Jézust kell behívnunk a mindennapok halál ízű fortyogásába azért, hogy gyógyulást adjon!


2013. nov. 9.                                           Guti Tünde


SÓKRISTÁLYOK


Ha a sókristály olyan naggyá kövesedett, hogy nem tud feloldódni, össze kell törni. Az összemorzsolt sótömb így már könnyebben betöltheti rendeltetését.

Küldetésünk: sóként ízesíteni a világot.
Néha annyira megkeményedünk lelki sebeinkben vagy vélt nagyságunkban, hogy képtelenek vagyunk helytállni alázatos, egyszerű só-szolgálatunkban. Ilyenkor, ha fáj is, ha kellemetlen is, áldás a szükségszerű összetöretés.


2013. szeptember 9.                                       Guti Tünde


ÉSZREVÉTLEN CSAPDA

Vigyázz, testvérem!
Nagy veszélyben vagy, ha jobban érzed magad világi barátaiddal, mint az Úr jelenlétében az Ige mellett, vagy imádkozva Isten gyermekei körében! Nem is veszed észre, hogy előbb érzelmeid, majd elméd átitatódásával gondolkodásod a világhoz igazodik, és átveszel egy idegen viselkedésformát.
A szív kihűlése, Jézustól való eltávolodása lassú folyamat, és szinte észrevétlen mozzanatokkal kezdődik. Néha egészen ártatlannak, sőt jónak tűnő dolgok fojtják el a szikrát, oltják el a pislákoló lángot.


2013. szeptember 7.                 Guti Tünde   


AZ IGAZSÁG HARCOSA


- hisz az igazságban
- befogadja az igazságot
- megismeri az igazságot
- szívébe vési az igazságot
- hirdeti az igazságot
- vállalja az igazságot
- lefegyverzi az önigazságot
- leleplezi a hamisságot
- örül az igazság győzelmének
- nem kényszerít, mert az igazság szabaddá tesz
- alázatos, mert tudja, hogy az igazság nem egy elv, nem filozófia, hanem egy isteni személy: maga Jézus Krisztus.


2013. június 23.                                     Guti Tünde


EGYSZER PARTOT ÉRÜNK MIND!


Fodrozódó vízen indultam el. Csak néztem a szorgos halászokat, és szemeim az azúrkék mélységet kutatták, ahogy csipkeszélű hullámok játszottak sajkám oldalán. Tündöklő égről ragyogott rám a nap, és lenyűgözve figyeltem a hófehér sirályok szárnyalását.

Dúdolgatva értem ki a nyílt tengerre, ahol felkészületlenül ért az erőteljes áramlat, ezért riadtan próbáltam úrrá lenni a sodrás sebességén. A váratlan helyzet sápadtra festette arcomat, és szívem a torkomban kalapált. Felidéztem gondolataimban azt a sok-sok jó tanácsot, amit ölelő karok közt kaptam...

A hullámverés és a mélység színe gyorsan sötétre váltott, egymásra torlódott felhők gyülekeztek a komor égen, s én félénken vettem búcsút az utolsó sugárnyalábtól is, ami még áttört az egyre vaskosabb szürkeségen.

A korábban csendesen ringatózó ladikot most haragosan dobálta az örvénylő tajték. Villámok cikáztak felettem, és jegessé alélt szívemből elementáris erővel szakadtak fel a fohászok.

Végigviharzottak lelkemben a mosolygós, gondtalan gyerekkor, majd az álmodozó, terveket szövögető ifjúkor napjai, és rádöbbentem, milyen mulandó az élet: eső tépázta, szél szaggatta utam egyszer véget ér... Ám ezt az utat szemmel tartják a mennyből, hallják kiáltásomat, víz áztatta deszkáim nyikorgását, a szédítő morajlás öblös zúgását, és az Atya Isten végtelen nyugalmával rám néz.

- Ne félj, gyermekem! - mondja tekintetével, és egyszeriben túl látok viharon, sötétségen, fergetegen. A távolból világítótorony hívogat szelíden, s a csendes kikötőben kisebb-nagyobb csónakok vonalai rajzolódnak ki.

Egyszer partot érünk mindnyájan! Akkor majd elfelejtjük a félelmetesen ágaskodó hullámokat, a tomboló orkánt és a rémisztő zátonyokat, mert kibeszélhetetlen öröm, felfoghatatlan kegyelem ragyogja be a szívünket ott, ahova oly régóta vágyódtunk: mennyei Atyánk házában.

2013. május 30.                                     Guti Tünde


KÉT SZÖVÉSŰ RUHA


"Az én rendeléseimet megtartsátok... késféle szövetű ruha ne legyen rajtad! III. Mózes 19:19.

Meggyőződésem, hogy Isten minden utasí-tása céllal történt, tökéletes volt, a nép érdekét és az Úr dicsőségét szolgálta.

Ma a "Ne hordjatok kétféle szövésű ruhát!" felszólításon gondolkodtam el, vajon miért parancsolta ezt Isten Mózesnek és Izráelnek.

Tudjuk, hogy az Ószövetség előképe az Újszövetségnek. Ennek tükrében próbáltam megkeresni a kétféle szövésű ruha szellemi értelmezését.

Ismerjük az Igéből a hívő ember egyszerű öltözékét: dicséret köntöse, üdvösség ruhája, az igazságos cselekedetek fehér gyolcsa...

Nem lehet két úrnak szolgálni, kétféle asztalnál táplálni lelkünket, ugyanígy nem hordhat a keresztyén ember "két szövésű" ruhát.

A két szövésű ruha jelképezi számomra a kétszínű, képmutató, állhatatlan lelkületet. Azt pedig tudjuk, hogy Isten utálja a képmutatást.

Öltözzünk fel igazságba és szentségbe, ne fogadjuk el semmilyen téren a Sátán megtévesztő kínálatát!


2012. okt. 8.                                               Guti Tünde


A HÁZASSÁG MARGÓJÁRA


Ne gondolja senki sem, hogy a szappan-operákban bemutatott felhőtlen boldogság csak úgy, bárkinek az ölébe hull! Én ugyan nem nézek ilyen filmeket, de látom a fiatalabb generáció hamis, törékeny világképét.

A jó és tartós kapcsolatért bizony meg kell küzdeni még akkor is, ha mindkét fél jelleme alapjában véve békés, kiegyensúlyozott, vagy ha a szerelem örökkévalónak tűnik!

A szeretet maga Isten, aki folyamatosan cselekszik. A mi szeretetünk is munka!

Dolgoznunk kell rajta, hogy elnyűhetetlen, maradandó közösségünk legyen!

Ennek érdekében először saját magunkat kell rászánni a belső formálódásra, engedni, hogy a "Fazekas meggyúrja korongján az agyagot"!

A jó kapcsolat velünk együtt fejlődik, ahogy önfegyelmet gyakorlunk építve társunkat, ennek hiányában beszűkülünk önző kis világunkba.

A boldogság elérhető, de csak annyira, amennyire hajlandóak vagyunk lemondani gőgös jogainkról, önigazságunkról és kemény elvárásainkról. Hűségbe öltözve, szeretetet plántálva, mások javát keresve derűsebb lesz az otthonunk, ahol szívesen időznek gyermekek és idősek egyaránt.

Az a szeretet, ami kimunkálja ezt a légkört, az élő Istenből táplálkozik.


2012. szept. 8.                                                 Guti Tünde 


INTELMEK


Figyelj jól!
Ige nélkül nincs hit, hit nélkül nincs látás!
Látás nélkül céltalan bolyongás az élet!

Vezetés nélkül eltévedünk! Engedelmesség híján makacs önfejűségünk taszít bukásba!

Szeretetteljes bizalom hiányában működés-képtelen az engedelmesség és az össze-tartozás! Összetartó közösség hiányában elmagányosodunk!
A magányosság a depresszió táptalaja!
A depresszió ajtót nyit a démonvilág előtt!
Ha démonokat engedsz az életedbe, elárulod az Urat!

Küzdj a végsőkig az árulás és a hitehagyás ellen, mert a megalkuvás a nyomodban ólálkodik!

Vigyázz!


2012. aug. 17.                                                         Guti Tünde 


OLVASZTOTT ARANY


Tudod, melyik üzenetek érintik meg mások lelkét, szívbeli átformálódást eredményez-ve?
A kohóban fogant gondolatok! Az izzó olvasztótégely termékei.

Ne félj a nehézségektől! A megpróbálta-tá-sokban edzett emberek megfontoltabbak, kifinomultabbak lesznek. Isten tisztító munkája ez.
A magas hőfokon kiég belőlük a büszkeség, nagyravágyás, lelki keménység.
Üzenetük kikristályosodik, amit alázattal adnak tovább. A kipróbáltak nem kapkodnak, hanem mennyei ösztönzésektől bátorítva, másokat is tanácsolva, tántoríthatatlanul mennek az igaz cél felé.


2012. július 17.                                           Guti Tünde


FIAMNAK!

Csak nézlek, hallgatlak, és gyönyörködöm az Úrban, aki meggyógyított.

Szíved meglágyult Isten szeretetsugarainak ölelésében... Felizzik szemed ragyogása, kézfogásod dinamikussá, határozottá válik.
Megelégedett mosoly bújik meg szád szegletében, az elfogadottság, a megérkezés békés nyugalma. Lecsendesedett derű árad lelkedből, kívánatos biztonságérzet, mint aki otthonra talált az atyai házban. Előtted az élet: légy bátor és erős! Isten-félelemben járd az utad, ami az engedelmesség és szentség útja, akkor biztosan célba érsz!

Utóirat:

Minden befektetett energiát, ráfordított időt, félve bizakodást, mások rosszalló fejcsóválását és meg nem értését,
minden lázas imádságot és kétségbeesett próbálkozást, minden megalázó pillanatot, hátam mögötti sugdosást,
ártatlanul elszenvedett felelősségrevonást, fájdalmat, a megoldásokért való küzdelemben egyedül maradást,
hosszú, gyötrelmes várakozást megért az,
hogy most az élet csíráját látom újra szárba szökkenni benned! Mert minden kegyelem! Hiszem és vallom:


"Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van!" Róma 8:28.


2012. május 28.                                              Guti Tünde


Ahogy a gondolatok megfogannak...


Csak ülök ezen az ócska, kopott padon, az iskolával szemben. Lábaimnál lila galamb csipeget, messzebb óvodások hancúroznak a téren.

Szaladgáló hangyákat rejt a fű, és érzem, ahogy mélázásom felkapaszkodik a reggeli napsugarakon, fel a felhők közé. Onnan néz vissza rám kérdően. S én válaszolok.

Néha olyanok az üzenetek, mintha sürgetve űznének. Olyankor engedni kell, mert kopogtatásuk lelkemben halaszthatatlan.

Máskor körbeveszik az írót, mint az ezernyi virágot körülzsongó méhek, és a gondolat megfogan. Elkezdődik egy hosszú növekedési folyamat, míg végül kiformálódik. Megérik a továbbadásra.

Előfordul, hogy sokáig tart és nehéz a vajúdás. Végül megszületik, és az alkotó rácsodálkozhat. Tudja, hogy nem az övé. Sáfárságra kapta. Bátorításra, figyelmeztetésre vagy vigasztalásra.

Olykor csak szolgai szívét akarja kifordítani, hogy mások is belelássanak, megértsék vívódásait, indítékait.

Felállok és utamra indulok. Túl egyszerű vagyok én ezekre a feladatokra... De ha újra rám záporoznak a gondolatok, összegyűjtöm őket, mint az esőt, türelemmel várok, míg leülepszik a sok-sok csepp, és belenézhetek a kristálytiszta víztükörbe.

A gyerekek vidám kacagása padomig gyöngyözik. Látom, ahogy a levegőbe repül egy labda, majd egy sapka... Csillogó szemek, vidám mosolyok, az élet lüktetése...

Milyen törékeny is a költői képzelet rezdülése! Ha nem ragadom meg, hamar elillan, mint az idő, ami eljárt felettem...


2012. ápr. 25.                                   Guti Tünde


Ködön át


Talán lassan kitavaszodik, talán nem, mégis rigódalra ébredtem ma is. Kipattant a szemem, és azt fürkésztem, látom-e az ablakon át beszűrődő hajnali fényeket.

Aztán felkeltem, de meglepődtem, mekkora köd van kint! A szomszéd házat, de még az utcát sem láttam. A feketerigó pedig csak fütyült, fütyült, egyre cifrázta. Azon kaptam magam, hogy mosolygok. Belső öröm és hála töltött be, amit el is mondtam az Úrnak, hiszen annyi jót tett már velem!

És most, amikor sűrű köd ereszkedett ránk, felelevenített a szívemben egy röpke tanítást a hitről.

Bár nem látok semmit a tejszerű homályban, mégis tudom, hogy ott van az út, mert már jártam rajta!

Corrie Ten Boom valami olyasmit írt a hitről, hogy "radar a ködben". Igen, néha valóban nem tudom: merre és hogyan. De ismerem Jézust, aki maga az út, az igazság és az élet. Ő nem véti el a célt! Nekem "csak" az a dolgom, hogy teljes erőmből és teljes lelkemből szeressem és ragaszkodjam hozzá. Ő mondta:

"Aki nékem szolgál, engem kövessen!"

Még a ködön át is...


2012. febr. 22.                                            Guti Tünde


A fekete törzsű fa


Minden kivirágzott. Kerítésünk tövében teljes díszben sárgállik az aranyeső, édeskés illatot árasztanak a fiatal gyümölcsfák fehér, lila és rózsaszín virágai.

A rangidős, délceg juhar oszlopként áll középen, hatalmas koronájával tekintélyt parancsolóan néz körül. Bomló rügyei, friss hajtásai duzzadnak az élettől, ahogy ragyognak a napsugárban. Egy vékonyka fehérnyár megilletődve csodálja.

Sziporkázó fénynyalábok simítják körbe a házat, a fűszálak ásítozva húzzák ki magukat. Hirtelen felcsendül egy jól ismert trilla az egyik kopár ágon:

- Nyitnikék, nyitnikék! - Nevet, kacag a kicsi cinke, barátai együtt röppennek vele gallyról-gallyra.

Minden szem odaszegeződik. De nem a madarakra, hiszen azok hol járnak már! Hanem arra kis szótlanul álldogáló, fekete törzsű fácskára.

Nem illik közéjük. Mintha néhány másodpercre megállna az idő, eláll a lélegzet..., és társai kíméletlenül gúnyolni kezdik. Ő csak áll, tudja, hogy még nem jött el az ő ideje. Még a szél is beleköt incselkedve, és oldalba böki egy kemény fuvallattal:

- Úgy állsz itt, mint egy özvegy! Te aztán nem fogsz kivirágozni! - Azzal hűvösen tovább nyargal...

Ő csak tűri, mert leges legbelül ismeri és alázatosan várja az IDŐK IGAZSÁGÁT. Szemlesütve ejt néhány könnycseppet, amit hamar felszárítanak a langyos napsugarak, majd fekete kérge alá hatolva jól eső melegséggel járják át.

A büszke nyárfa, aki maga is viseli a NAGY VIHAR nyomait, gúnyosan hullajtja utolsó száraz leveleit kiközösített szomszédjára, és csúfondárosan fűzi hozzá:

- Neked már elhullajtani valód sem akad! Volt egyáltalán rajtad levél valaha?! - Óvatosan elfordulva ügyesen takarja el saját törését...

A szomorúfűz hosszú, leomló hajába bele- belekap a morcos szél, majd süvítve eltűnik a csodálkozó, fehér bárányfelhők között.

* * *

Telt-múlt az idő.

A Nap különös gyengédséggel küldte le sugarait az udvarba, nem sajnálva senkitől sem fényét. Rámosolygott a fekete törzsű fára, és az évgyűrűk között végigszáguldott egy örömteli üzenet halkan súgva:

- MOST! Ébredj! Zöldellj! - S az ÉLET olyan erővel áradt szét, hogy senki sem tudta volna megállítani!

Bársonyos kis rügyecskék jelentek meg ágai végén. Eljött az ő ideje is! Nem szólt senkinek, csak átadta magát az újjáéledés gyönyörűségének.

Ő, a fekete törzsű fa leveleket hajt, kivirágzik és egyszer majd gyümölcsöket érlel. Nem erőlködik, nem vitatkozik a gúnyolódókkal, csupán rábízza magát az ÉLETET ADÓRA. Tudja, várja, hogy énekesmadarak fészkelnek majd koronájában, és lombja árnyékot ad a nyári hőségben.

Mindig is tudta, magában hordozta a titkot, az IDŐK TITKÁT... Kivárta türelmesen, és most csupa mosoly, csupa illat és rigódal az egész udvar!


2010. ápr. 6.                                                                              Guti Tünde


Kérdések a tavasz láttán


Eltűnődöm ezen a tavaszi színharmónián... Ahogy szinte karmesteri beintésre kivirul minden! Pattannak a rügyek, zöldül a rét, kihajtanak az apró levelek, tarka virágok özöne borítja el a mezőt, rózsaszínbe és fehérbe öltöznek a gyümölcsfák és zsong, dalol az erdő!

Ki szabta meg ezeknek az idejét? Ki szólt a madaraknak, hogy ezernyi kilométert repülve visszaköltözzenek? Ki adott jelt a hangyáknak, hogy sorakozó, s a lepkéknek, hogy végre szárnyalhattok? Melyikünk festhette volna ilyen bámulatosra a zebrát és a leopárdot? Alkothatott volna egyikünk is milliónyi hópelyhet a legkülönbözőbb formákban? A fák törzsét ki gyűrűzte meg és honnan van az erezet a leveleken?

Meg tudta volna határozni az ember a Föld tengelyét? Forgásirányát és keringési pályáját? Az Isten, Aki megteremtette az embert a Föld porából, vajon kért-e segítséget bárkitől?!

Uram! Milyen csodálatos a Te hatalmad, ami által létrehoztad ezt a világot, szavad erejével életre hívtad a láthatatlanból!

Kicsoda az ember, hogy gondod van rá és érdemtelenül szereted? Hűtlenkedéseinkkel fárasztunk, szomorítunk, és Te irgalommal hajolsz hozzánk, mert emlékszel, hogyan formáltál meg minket...

Szavad éltet és reményt ad, jelenléted bátorít, tekinteted helyes útra terel! Köszönöm, hogy a gyermeked lehetek, Atyám! Kihívtál a sötétségből, megváltottál és új emberré teremtettél Jézus vére által!

Nincs más senki Hozzád hasonló, Uram! TE VAGY az én Istenem!


2010. ápr. 1.                                                                       Guti Tünde


Már gyerekként megértettem

            (Visszaemlékezés)


Istentiszteletre harangoznak a református templomban. Mindig csodálkozom, hogy hallatszik el ilyen messzire. A Kopasz-hegy lábánál lakunk. Lelkemet is ünneplőbe öltöztettem, szívemben repeső öröm, észre sem veszem, hogy egyfolytában mosolygok.

Már régen elolvadt a hó, és a lágy, tavaszi szél mindent felszárított. A simogató napsugarak hívogatására színes kis virágok bontogatják virulva szirmaikat. A friss földet ibolyaszőnyeg borítja a bokrok alatt, a madarak énekelnek, fölöttem meg játékos, kócos felhők úsznak a kék égen.

Milyen más most minden, és mennyire más vagyok én is! Pedig még csak a 14-et töltöm, és tavaly én is ugyanúgy készültem a fiúk locsolkodására, mint a korombeli lányok. Népszokás, jókedv, hímes tojás és kölni illat vette körül ezt az ünnepet.

Egy éve kicsit rosszul sikerült a várva várt nap. A nővérem egyik barátja vízi pisztollyal érkezett, és ... váratlanul pont Iringó szemébe spriccelt az ügyetlenül irányított, erős vízsugár, aki fájdalmában hátra hőkölt. Egy szempillantás alatt megváltozott az addigi, feldobott hangulat. Valami bennem is lejátszódott, ami fájt a lelkemnek. De az ilyen esetek szükségesek a jellemünk, gondolkodásunk formálódásában!

Mert 13 évesen miről szólt nekem a húsvét? Vasárnap délelőtt templom, de a lényeg a napokkal korábban kezdődő készülődés, tojásfestés, sütés-főzés és a hétfői locsolás. Sütemény és tiszta, vasalt ruha illata töltötte be ilyenkor a lakást. Valamiféle tavaszi zsongás, boldog bódulat ült mindenen, ahol nem volt helye a feltámadás örömének.

A kellemetlenül végződött locsolás kételyt ébresztett bennem, ami egyre csak ágaskodott és nekem szegezte a kérdést:

"ERRŐL SZÓL A HÚSVÉTOD?!"

Fiúk, piros tojás, kölnivíz, evés-ivás, buta "tojást tojt a nyuszi" duma... Mi van a nyuszival?! Meg a pelyhes kiscsibével? Hát a fehér báránykával?

Gondolataim egymással vitatkoztak, és egyszeriben olyan kifosztottnak éreztem magam, annyira taszítónak tűnt ez az egész, világias ünnepi láz! Mire emlékezem én egyáltalán?! Vagy inkább a szokások forgatnak, pörgetnek, míg már a lényegtelen lesz a fontos... Hogy is énekeltük a templomban?

"Krisztus feltámadott, kit halál elragadott!

Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk!"

Igen, Krisztus neve összekapcsolódik ezzel a nappal, hiszen a hittanórákon is ezt tanultuk, a konfirmációban is megvallottuk. De akkor minek ez a ki tudja, honnan származó mulatozás, népi körítés, ez a gyerekbutító maszlag, ámítás? Az említett ének 2. versszaka minden kérdésemre választ ad:

"Ha Ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat!"

Hát ez a KULCSSZÓ! Bűnbocsánat! Jézus meghalt a Golgotán és harmadnapon feltámadt! Az egész világért! Értem is! A tarka virágoskert, a sárga kiskacsák, a selymes szőrű nyuszik mind-mind a megújulásról, az új élet fakadásáról szólnak ezentúl! A kisbárány pedig Jézus áldozatára fog emlékeztetni!

14 éves vagyok. Korán reggel lementünk Iringóval a napsütötte, illatos kertbe, a rózsaszín lépcsőkhöz, és ott kuporogva a mogyoróbokrok alatt, imádkoztunk, mi gyerekek, és hálát adtunk a feltámadásért...

Most pedig hallom a harangszót, és boldogan megyek a templomba, hogy újra halljam a húsvéti történetet és az örömhírt!

* * *

Néhány hét híján 36 éve történt. Nagy munkát kezdett el bennem akkor az Úr! Még abban az évben átadtam az életemet Jézusnak és bemerítkeztem a baptista gyülekezetben.

Nincs annál hatalmasabb öröm, mint a kereszt és a nyitott sír üzenete! A legnagyobb csoda számomra a MEGVÁLTÁS! Annyira egyszerű, hogy még egy gyermek is megértheti!

A Jézussal való személyes kapcsolat az egész életemet megváltoztatta, és az örök élet ajándékával együtt az egyetlen helyes irányt mutatta meg céljaimban, értékrendemben!


2010. márc. 11.                                                     Guti Tünde


A rét balladája


  Amikor először megláttam, üdén tündökölt tarkán díszített köntösében, tele élettel, színnel, lüktetéssel. Napsugarak táncoltak a pillangókkal az apró, bársonyos szirmokon.

S most fogolyként körbekerítve a rét, megsebzetten, tehetetlenül, megfosztva attól, hogy most, tavasszal újra ünneplőbe öltözzön, virághímzéssel borítsa ruháját, édes illattalbetöltve a levegőt, otthont nyújtva lepkéknek, gyíkoknak, bogaraknak.

A több emelet magas gépezet vaskos fúrófeje hangos dübörgéssel hasít bele az elolvadt hótól lágy földbe. Könyörtelenül szaggatja a csendet is.

Óriási területet kerítettek el az építkezés miatt. Kordonok sorakoznak szorosan összekapcsolva. Akarva-akaratlan bezárva, illetve kizárva érezzük magunkat. Bezárva a betonházak szűk világába, és kizárva a tágas rétről, ahol az ember együtt élhet a természettel.

A súlyos teherautók alá taposott, sóderhegyekkel borított fű fuldoklik. Lassú kivégzés áldozata lett. Pedig már éppen sarjadzott...

Még a hazaérkező, nagy, kajla fiaim is panaszosan borultak a nyakamba, félig-meddig igazi nyafogással:

- Elvették a MI prérinket!

Eddigi csendes, külvárosi, erdő melletti lakókörnyezetünket alapjaiban változtatják meg!

Szabadsághoz szokott lelkem vergődik! Szívem hangtalanul kiált a múlt kedves, örömteli emlékeit összetipró gépek és a megfosztottságot keserűen szimbolizáló kordonkerítés láttán. Az ilyen és hasonló jelenségek űzik el az embert a városból. Menekülni minél messzebb, a barátságos dombok, harmonikus ligetek, áhítatos hegyek, erdők közé...

Tekintetemmel kísérek az égen egy madarat. Nézem, nézem, míg már csak egy pici pont lesz, majd az is eltűnik...

Szabadsághoz szokott lelkem vergődik! Minden, ami szép volt számomra, és éltető napfényként cirógatta gondolataimat, aranyfonalként összeszőve öltözteti ünneplőbe képzeletemet. Körülölel az otthon melege, a meghitt, biztonságot nyújtó, belső nyugalom, ami nem foglya a térnek és időnek.

Szabadsághoz szokott lelkem hófehér felhők fölé száll...


2010. febr. 24.                                               Guti Tünde


Most másképp ünnepelj!Nem csak az a szeretet,

amikor kellemes, fűtött szobában

ajándékot bontunk, osztunk!

Milyen könnyű ünnepi hangulatban ölelni...

Próbálj meg forró teát osztani

kékre fagyott kezeknek!

Teríts takarót a reszkető hajléktalanra!

Énekelj az elfekvőben magára hagyott betegnek!

Oszd meg kenyeredet, kalácsodat

a névtelen, rongyos koldussal!

Adj bocsánatot annak,

aki érzéketlenül megbántott!

Mosolyogj ingyen a szembe jövőre!

Engedd szélnek fájdalmas keserűségeidet!

Mondd el az evangéliumot azoknak,

akik előtt még nem tártad fel a megváltás jó hírét!

Tudd meg, ez is szeretet!

S ha megteszed, ünneped igazán gazdag lesz!


2009. dec. 14.                           Guti Tünde


Szellemi viselősség


Olyan időszaknak vagyunk tanúi, amit leginkább ezzel a szóval jellemezhetnék: szellemi földrengés.

Isten megrengeti a gyülekezeteket. Sok nehézség, próba rázza meg mindennapjainkban a hitünket, reménységünket, kimozdítva életünket eddigi megtapasztalásainkból. Az Úr szólni akar, várja, hogy elcsendesedjünk és hagyjuk ŐT szólni!

Két dolog következik. Viselős csend, lelkünket szaggató Isten utáni sóvárgással, majd vajúdó kiáltás és fájdalmas szülés. EZ A KIÁLTÁS FOGJA ÁTHASÍTANI A HOMÁLYT, áttöri a sötétség falait és mindent odaáldozó éhséget gerjeszt az Úr jelenléte és kijelentései iránt.

EZ LESZ A MENYASSZONY FELKÉSZÍTÉSE VŐLEGÉNYE ÉRKEZÉSÉRE.


2009.nov. 27.                                                 Guti Tünde


Emlékezés


Ha a gyerekkoromra gondolok, nincs emlékem az adventi készülődésről, nem készítettünk pl. koszorút. Viszont négy testvéremmel gyakran szánkóztunk ilyenkor a közeli hegyen, és utána otthon, az öreg vaskályhánál olvasztottuk ki elgémberedett lábujjainkat. Ilyenkor a forró kályha tetején sercegő sült alma illata töltötte be a szobát, és a minket körülvevő gondoskodás boldog megelégedettségként terült ránk.

Elevenen él bennem egy meghitt kép, amikor édesanyámmal és öcsémmel minden este elmentünk a református templomba, mert imahetet tartottak. Szokatlan volt, hogy későn, sötétben indultunk el otthonról, különleges, mély érzéssel töltött el az a templomi 1 óra... Mintha közelebb kerültünk volna a mennyhez. Valami meleg borzongás, egy titkos, nem evilági, hitbeli összetartozás, a "de jó imádkozni és énekelni az Úrnak!" érzés fűtötte a lelkem.

Jóval megtérésem után döbbentem rá, hogy már kisgyerekként is olthatatlan vágy égett a szívemben Isten felé.

"Te vagy az én reménységem, ó Uram, én bizodalmam

gyermekségemtől fogva! Reád támaszkodom születésem

óta, anyám méhéből Te vontál ki engem...

Ragaszkodik hozzád az én lelkem, a Te jobbod megtámogat

engem." 71. és 63. Zsoltárból


2009. nov. 20.                                                     Guti Tünde


A nyárfa leckéje


Lakótelepünk körül egyre szűkül a szabad tér, a nyílt, zöld terület, de azért még mindig érdemes kisétálgatni! A szél kisebb körtáncot jár a falevelekkel, én pedig gondolataimba mélyedve szemlélem a tájat. A messziről is jól látható, hatalmas nyárfát már sokszor megcsodáltam. Terebélyes koronájával tekintélyt parancsolóan áll a prérink közepén. Gyerekkoromból tudom, hogy legalább ugyanakkora a gyökérzete is, hogy tartani tudja a törzzsel és a lombbal együtt. Hatalmas viharoknak állt ellen az évek során, ágai közt madarak tanyáztak, hűs árnyékában pihenőhelyet talált bárki.

Az itt-ott göröngyös talaj a felsőbb rétegekben húzódó gyökerekről tanúskodik. Derékig érő, fiatal hajtásokra leszek figyelmes, ahogy nyílegyenesen törnek felfelé. Kis csemeték nőttek ki a szemmel nem látható gyökerekből. Úgy állnak ott, mint a gyerekek a szülő mellett, mint a tanulók a mester körül.

Lám-lám! Mire képes egy fa! Honnan veszi mindehhez az erőt és tápanyagot? Főgyökerével akár 10 méterre is lehatol, ahol elegendő vizet és ásványi anyagot talál! Nem hivalkodik, CSAK ÉL! Teszi a dolgát csendben, észrevétlen. S a gyökeréből felnövekvők ugyanezt fogják tenni, ha eljön az ideje.

Mi is úgy tudunk táplálni, gondozni ránk bízottakat, ha szellemi gyökereink a lehető legmélyebben kapaszkodnak Jézus Krisztusba, és igéjéből elegendő életerőt nyerünk! Csak így lehet egy újabb generációt az általunk már megismert és életünkbe beépített szellemi igazságokkal felnevelni, s önmagunkon kívül friss hajtásokat, csemetéket is erősíteni, támogatni!


2009. okt. 17.                                   Guti Tünde


Vámpírbál és keresztyénség Magyarországon...


Templomok karcsú tornyai törnek az ég felé kereszttel vagy csillaggal, falvaink határában kőkeresztek emlékeztetnek a Golgotára... Megkereszteltek csecsemőként, megünnepeljük a karácsonyt és a húsvétot... Ettől lennénk keresztyének? Keresztyén Magyarország? Joggal tehetjük fel a kérdést, amikor a napi híreket hallva, lelkünk háborog.

Salgótarjánban vámpírbált rendeztek, magukat vallásosnak tartó fiatalok társszervezésében! Ajánlott öltözet a vámpír és Drakula jelmez!

Magam is találkoztam itthon, Budapesten, szombat este tetőtől talpig fekete, csuklyás lepelbe burkolt gyerekekkel, elöl fehér csontváz "díszítéssel". Jó buli? Komolyan mondom, félelmetesen NEM!

Mitől keresztyén hazánk?! Bizonnyal fáj a szíve minden Istenfélőnek ebben az országban, ha a válaszon gondolkodik.

Mert mi a szó igazi jelentése?

Keresztyén=krisztusi, Krisztushoz hasonló, Krisztust követő! Ez a megfogalmazás személyességet feltételez. Itt már nem ideológiáról van szó, hanem olyan VALAKIRŐL, aki örök életet kínál, átformálja jellemünket, hitünket, életmódunkat.

Kevés az, hogy nem muszlim, nem buddhista, illetve nem ateista! Sokkal inkább jelzi, hogy követője ELKÖTELEZETT, személyes, napra kész kapcsolatban áll azzal az egyetlen, isteni személlyel, Jézus Krisztussal, aki megváltotta őt, új emberré tette,vezeti a mindennapok döntéseiben, imádságban beszélget vele, megszabadítja bűneiből, és mennyei értékrendet állít elé a Biblia alapján.

Ez egy olyan ÉLETFORMA, ahol ÉLŐ SZEMÉLYEK folyamatos KÖZÖSSÉGBEN vannak egymással!

Ezért az isteni személyért, Jézus Krisztusért valóban lehet és érdemes élni, vagy akár hátrányokat elszenvedni!

Ez nem egy halott ügy, nem üres filozófia vagy eszme!

Jézus feltámadt és ma is él! Az én bűneimet is elvette!

Ezért vagyok keresztyén! A Vele való napi kapcsolat

formálja át belső énemet krisztusira.

A TIÉDET KI, ILLETVE MI ALAKÍTJA?

Ha fontos nekünk a magyar nemzet sorsa, legyünk őszinték!

Ne kultúráról beszéljünk, ne ősi örökségről! MIT JELENT A

MAGYARSÁGNAK KRISZTUS?

Megéli-e Vele az egyes ember a lélek- és szívformáló

közösséget?

S KI NEKED JÉZUS?

Őszinte vágyam, hogy fiataljaink ne vámpír jelmezt vegyenek fel, keverve a vallásos és a démoni misztériumot, hanem fogadják meg Pál apostol tanácsát:

"... vessük el azért a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit!

Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra!"

Róma 13:12., 14.


2009. nov. 3.                                                  Guti Tünde


Sasfiókáknak!


Három, kiterjesztett szárnyú madár körözött az erdő felett, méltóságteljesen lebegve a szélben. Talán sasok... Bár a lakótelepünkhöz közeli kertes házak mellett inkább héja, kánya, esetleg vércse vadászhat a ragadozómadarak közül. Ilyen messziről nehéz beazonosítani, de bármelyik faj, gyönyörűek ott fent, légies mozdulataikkal.

Feljebb a földhözragadt problémáknál, feljebb a port, szemetet és falevelet kavaró viharon... A felhők felett szállnak a tiszta, kék ég felé. Fiókáikat is itt tanítják meg repülni. Mi lenne belőlük, ha az ágak sűrűjében próbálkoznának? Kevés és szűk lenne a hely, nem tapasztalnák meg a szabadság, a végtelenség boldog érzését.

Mennyei Atyánk, gyermekei életét is ehhez hasonlítja. Szárnyain hordoz a szédítő magasságban, így értjük meg, hogy soha nem érhetjük be ennél kevesebbel!

"Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.

Segítségem az Úrtól van." Zsoltárok 121:1-2.

Ne a földi, világias, alacsonyabb szintű megoldásokat keressük, hiszen a sasok a felhők közé emelkedő sziklaszirteken fészkelnek! Onnan, felülről érkezik a segítség!

Ha a sasfióka elfárad, anyja vagy apja azonnal észreveszi, és lejjebb ereszkedve kitárja hatalmas, erős szárnyait, amin biztonsággal megpihenhet a kicsi. Minket sem korhol az Úr, nem vádol, hanem irgalmát kiterjesztve, sasszárnyakon hordoz, felül emel a nehézségen.

"Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket és tollain emeli."

V. Mózes 32:11.


2009. okt. 28.                                                        Guti Tünde


Forradalom és megbocsátás


Ez a nap édesanyám születésnapja! Idén 77 éves. Furcsa keveredése az érzelmeknek. Születésnapi öröm és egy igazságért harcoló, elbukott forradalom keserűsége, amit számomra szüleim elbeszélései, élményei tettek valóságossá. A hajnali szürkeségből lassan feldereng egy új nap. 

Gondolataim visszaszállnak a tegnap estére, amikor megnéztem a Hóhér, vigyázz! című dokumentumfilmet. Többször is elhangzott a fájdalmas visszaemlékezésben, hogy nem lehet megbocsátani az 56-os hóhéroknak! Igazságérzetemet elnyomta lelkem szorongása, egy panaszos, belső kiáltás népemért. Mert szeretem a hazámat és felnézek nagyjainkra! S mindig mélyen megrendít a háborúk, forradalmak túlélőinek beszámolója, s megremeg a bensőm a kioltott életek miatt! De miért könnyebb megbocsátani a tatárnak, töröknek? Országunkat feldúlták, emberek tömegeit mészárolták le, égették fel otthonaikat, s vitték el rabláncon idegen földre!

A magyar ember nehezen bocsát meg. Idegennek is, de honfitársainak különösen. S még büszke is erre a keménységre, hogy bizony nem felejti a fiak, lányok, férjek halálát! Márpedig a meg nem bocsátás átka méregként hat az egész nemzetben!

Ismerek én is közvetlen rokonaimtól, ismerőseimtől rémséges történeteket... Anyai nagybátyám kínkeservesen tudott innen-onnan beszerezni ennivalót kiskorú húgainak '56. őszén. Életét kockára téve, telve félelemmel, holttesteket kerülgetve. De a családnak enni kellett! Később kimenekültek külföldre, nagypapám sokáig siratta...

De mégis ki az, aki megbocsáthat? Ki az, akinek hatalma van bűnöket megtartani vagy háta mögé vetni? Egyedül Isten az igaz bíró! Egyéneket és népeket egyaránt megítél. Felemel és megaláz. S minden ember EGYEDÜL fog megállni előtte, hogy számot adjon életéről! Nem mutogathatunk senkire, nem hivatkozhatunk elődeinkre, mindenki egyedül ad számot!

Wittner Mária '56-os forradalmár megjárta a börtönt is. A filmben dacosan, határozottan hangzott szájából:

"BOCSÁSSUNK MEG KERESZTÉNYI KÖTELESSÉGBŐL? NEM!" A lelkem is reszket ettől a "nem"-től!

Természetesen elengedhetetlen a felelősségteljes elszámoltatás, az igazságtétel! Fontos a múltbeli dolgok tisztázása a rendezett jövő érdekében! A bűnt bűnnek kell nevezni! De ugyanilyen fontos, hogy a szívünkben, lelkünkben is elrendezettek legyenek a dolgok! Nekem sem volt könnyű lecsitítani lelkem háborgását családunk veszteségei miatt! Tegyük a jelent, a jövőt és a múltat Isten kezébe!

Övé az ítélet, a hatalom, Tőle jön a felemelkedés, Ő késztet a megbocsátásra!

Édesapám évekig volt orosz hadifogságban, nem kis traumát élt át. Apai nagyapám pedig nyugalmazott tábornokként halt meg. Életrajzi regényéből sokat idézhetnék, mesélhetnék drámai helyzetekről, amikor egy éjszaka alatt kellett MINDENT HÁTRAHAGYVA elmenekülnie, az ÉLETÉT MENTVE, mivel vérdíjat tűztek ki fejére azért, amit a hazáért tett a háborúban... Ő aztán tudta, átélte, milyen a megbocsátásban rejlő erő! Már idős fejjel tért meg, és a helybeliek csak suttogtak:

- A tábornok úr sír...

Ők elengedték saját igazságukat, sérelmeiket, fájdalmaikat. Letették annak a kezébe, Aki egyedül méltó rá, hogy világteremtő hatalmánál fogva és megbocsátó szeretetében példát adva ítéletet gyakoroljon mindenek felett. Ma is hasonló a helyzet, bár nem a golyó öl, hanem a cinikus szó, az alattomos, döntés, a gyilkos hazugság, csalás. Ez az Isten nélküli világ...

Olvastam Corrie Ten Boom személyes beszámolóját. Ő megjárta a II. világháború haláltáborát minden szörnyűségével együtt. De sok évvel utána, legyőzve önmagát meg tudott bocsátani egy jobbját nyújtó, esedező, volt náci tisztnek...

A természeti ember számára a megbocsátás abnormális dolog ilyen politikai, történelmi jellegű kérdésben. Nincs is benne semmi logika. Sőt egyenesen igazságtalan! Mégis: nemzetünk lelki gyógyulása azoktól is függ, akik az újra és újra visszatérő, tragikus emlékekből táplálkozó elégtétel helyett engednek a szívbeli megbocsátásban rejlő krisztusi erőnek. Ez fájdalmas döntés. De az eredmény az lesz, amire oly régóta várunk! Ha a véget nem érő visszavágni akarás és bosszú átokvonalát nem szakítjuk meg, akkor hazánk felmorzsolódik saját bűnei és önigazsága alatt. Ha minden hívő ember, aki magyar, elkezdené az imádkozást, kiáltana Magyarországért, ha lennének bátrak, elszánt imaharcosok, megváltozna ez az ország! Ha lennének többen, akik odaállnak a törésre...

A Bibliában ezt olvassuk: "Az igazság szabaddá tesz." De milyen igazság? Jézus Krisztus mondja magáról, hogy Ő AZ IGAZSÁG! S az Ő igazságában benne van az irgalmas, kegyelmet gyakorló elengedés. Így tanít imádkozni a Miatyánkban:

"Bocsásd meg a mi vétkeinket, MIKÉPPEN mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!"

Nézem a pirosló napfelkeltét. Felidézem a letűnő korokat, a dicső ősi emlékeket és a ködbe tűnő jövőt. Isten Fia, Jézus Krisztus mennyei dicsőségét elhagyva meghalt mindezekért! Mindannyiunkért, akik bármelyik korszakban, bármilyen társadalomban éltünk, élünk. bűneinkért szenvedett, mert politikai vagy ideológiai nézettől függetlenül MINDANNYIAN elveszettek vagyunk nélküle!

Ahogy a felkelő Nap fénye áttör a felhőkön, úgy törjön át a felismerés a gondterhelt szíveken, gúzsba kötött, megalázott, bús lelkeken: Isten szeretete az, ami meggyógyít! A Nap a sötétséget oszlatva küldi le nyílegyenes fénynyalábját s szikrázik a lágy hótakarón. A szeretetteljes kegyelem ébresztget.

Támadj fel a halálból, búskomorságból, reménytelenségből te drága, oly sokszor és oly mélyen megsebzett, elárult magyar nemzet!

                                                                                                          Guti Béláné Toókos Tünde

Budapest, 2009. február 25. (Kiegészítve okt. 18-án!)    


A gyilkos parazita


Halálszagú lett az élet.

Valami közénk férkőzött, ami láthatatlanul bomlik szét, mérhetetlen roncsolást végezve maga körül. Keresed, de a látszat nem engedi, hogy a belsőt nézd. Az erjedés megállíthatatlan. Addig, amíg azt nem mondjuk: ELÉG VOLT! Feltárjuk és szakítunk! És a hasadás fájdalmában, a széthullás félelmében felfedezzük azt a parazitát, ami alattomosan öl, belülről kifelé fertőz, felemésztve mindent, ami még duzzad az életerőtől. De most leleplezzük ezt a férget!

A neve: B Ű N ! Rendkívüli gyorsasággal, szinte felismerhetetlenül mutálódik. Egyetlen esély a gyógyulásra Jézus Krisztus! Ő az Úr a rettenetes pusztító felett! Ezt kéri:

"Maradjatok énbennem és én is tibennetek!" Ján. 15:4.

VÉRÁTÖMLESZTÉS NÉLKÜL NEM MEGY! Egyedül benne és általa kapsz ellenanyagot, gyógyulást, HA ÉLNI AKARSZ! Aki nem akarja beismerni, hogy szabadulásra van szüksége a gyilkos parazitától, annak kínos gyötrelme örökké tart!

"Ahol az ő férgük el nem hal és tüzük ki nem alszik." Márk 9:44. S EZ A POKOL!

Hívd segítségül MOST Jézus nevét és megmenekülsz! Általa újjászületve új ember leszel!


2009. okt. 6.                                          Guti Tünde


Olajfa Izráel


Reggel eszembe jutott az a gyönyörű dal, amit Balatonlellén tanultam. Ott hallottam először (a táborban), és nagyon megérintett:

"Tiéd a végtelen, kárpiton túli tér... Adonáj!"

Szinte magam előtt láttam az egyik testvért, aki dicsőítés közben úgy átélte ezt az éneket, mintha a szíve hústábláiról szakadt volna ki a szöveg!

Valamit meglátott a szellemi valóságból, amit én akkor még csak sejtettem.

A nap kezdetén, ahogy énekeltem, éreztem azt a kimondhatatlan vágyódást és egyben fájdalmat, ami a zsidók, különösen a messiáshívő zsidók lelkéből tör elő a várva várt Szabadító iránt. Az "ADONÁJ" megszólításból megértettem valamit a magyarság és a zsidóság kérdéséből.

Nekünk fáj, hogy mi történik hazánkban és a határon túl a magyarokkal. Őseink véréből leszármazott testvéreink ők, természetes, hogy érdekel a sorsuk, bánt, ha bántják őket, örülünk sikereiknek, tenni akarunk értük.

Jézus is szüntelenül gondol testvéreire! Vér szerinti zsidóként született, s Dávid király egyenes ági leszármazottjaként teljes szívből szereti Izraelt, minden bűne, makacssága ellenére!

EZT A TITKOT CSAK ISTEN SZÍVÉN KERESZTÜL ÉRTHETJÜK MEG! Mi sem tagadjuk ki a családunkból a testvéreinket, ha hibáznak, vagy nincsenek velünk azonos véleményen.

Ahogy a szülő aggódó szeretettel várja vissza lázongó, tékozló gyermekét, úgy vágyik Isten is népe, Izrael után, s várja, hogy megtérjen. Lehetetlen nem szeretni Jézus testvéreit, ha Őt magát szeretjük! Ha elfogadjuk Megváltónknak, akkor népét sem utasíthatjuk el!

A pogányságból alakult egyház, mint vadolajfa lett beoltva a szelíd olajfába, azaz Izraelbe, Jézus vérén keresztül. Nem az oltvány hordozza a fát, hanem fordítva! Pál apostol csodálatosan ír erről a Rómaiakhoz írt levelében. (Róma 11:7-29.)

Majd eljön az idő, amikor Izrael szeme felnyílik az IGAZSÁG megismerésére! Akkor majd elhiszik, hogy Jézus Krisztus a megígért Messiás, akiről évszázadokkal ezelőtt írtak a próféták. Közel a nap, amikor Isten kegyelme a választott népre is kiárad, és bár sok megpróbáltatás, sőt áldozat és nyomorúság árán, de megtérnek és az Úr eredeti terve megvalósul!

JÉZUS KRISZTUS NEMSOKÁRA VISSZAJÖN!

Izrael léte titok, botránykő a nemzetek között. Küldetését, létjogosultságát ezen a Földön csak Isten atyai szívén keresztül láthatjuk meg! Ha megismered Jézust, megismered az Atyát.


2009. szept. 11.                                                    Guti Tünde


Kegyelmet kaptam!


Vajúdó világunk a maga tákolta civilizációs kalitkában szenved, ahol az egyes emberek egymástól elidegenedve, behúzódnak sajátos, szűk szférájukba, az elszigetelt magányba. Olyan ez, mint az álarcos bál. Kívül mosoly, belül fájdalmas önemésztés.

Talán mindannyian ismerjük azt a kellemetlen érzést, amikor mulasztunk, vagy elrontunk valamit, és a helyrehozhatatlan szinte a kétségbeesésbe kerget. Ilyenkor az ember bármit megtenne, hogy elvegye róla valaki nyomasztó terhét. De nagy szükség lenne egy kis megértésre, együttérzésre, elfogadásra!

A kegyelem nem evilági találmány. Nem emberi igazságban fogant, és nem az érdemek szülték. A kegyelem a szeretet és az irgalom megnyilvánulása. A megbocsátás nyit előtte ajtót.

Vizsgálhatunk letűnt korokat, vagy szánakozhatunk a züllött, kegyetlen jelenen, a társadalmakból hiányzott a kegyelem és hiányzik ma is. Nincs ott a politika útvesztőiben, a munkahelyi egymást taposásban, nélkülözik a pedagógusok az iskolában, s a gyerekek... Ez a mai, modern, agresszivitást magába szívó generáció alig-alig ismeri.

Az életet, a kapcsolatokat, olykor még az érzelmeket is átszövi a versengés. Ma az egyén csak úgy tud érvényesülni, ha mindig a legjobb oldalát mutatja. Nem hibázhat! Állandó készenléti állapot, a folyamatos megfelelni akarás kényszere. Győz a jobb, a szebb, az erősebb, a tanultabb. Ez a túlélés könyörtelen szabálya. A nemzetek, családok lelkileg mérgezettek. Elvesztették a kölcsönös szeretetből, tiszteletből fakadó szabadság ízét. Összetört, sőt eldobott életek kiáltanak megértésért, kegyelemért, mert halálosan belefáradtak abba, hogy MINDIG BIZONYÍTANI KELL.

Isten országa más elvek szerint működik. Ő maga a szeretet, ezért igazsága is más tartalommal bír, mint amit környezetünkben megtapasztalunk. Egyedül Nála található az, amire szíve mélyén mindenki vágyik:

megbékélés és elfogadás a gyötrelmes elutasítás helyett.

Az Úr végtelen szeretete és irgalma Jézus kereszthalálában mutatkozott meg, a helyettünk szenvedő Megváltó nyitott utat Istenhez, Ő A KEGYELEM ALAPJA. Ez a kiérdemelhetetlen és mégis ingyen kegyelem emberi ésszel fel nem fogható! Mennyei Atyánk a kereszttel bizonyítja, hogy azért szeret, AKI vagyok és nem azért, amilyen és amit teszek.

A kegyelem nem logika alapján cselekszik! Ez az az érthetetlen, ésszerűtlennek tűnő elengedés, megbocsátás, nem a saját önigazságunkon alapuló esély adás, újra kezdésre annak, aki érdemtelen arra, s ez által visszanyeri élete értelmét.

Mi keresztyének, akik új teremtményekké lettünk Krisztusban az újjászületés által, ezért és ilyen értelemben vagyunk mások. Nem jók, nem tökéletesek, hanem KEGYELMET NYERT ÉS MÁSOKKAL KEGYELMET GYAKORLÓ EMBEREK. Itt már nem az számít, hogy hányszor bukott el a másik s hányszor vétkezett ellenem, milyen mélyen bántott meg és mennyit mulasztott! Ez az őszinte, nyitott szív és az ölelésre kitárt karok titka!

Ez nem csupán egy teológiai tantétel! A kegyelem áldást hordoz magában. Megbékélést, elfogadást, ami meggyógyítja a világot! Ahol kiárad, ott a borús, csüggedt lelkekbe beárad az éltető napfény.


2009. szept. 16.                                                                                 Guti Tünde


Én itt maradok!


Szívszorító érzés hallani, olvasni, környezetünkben látni, hogy sok tapasztalt orvos, diplomás pályakezdő, rengeteg tehetséges ember hagyja el az országot, jobb körülményeket remélve Európa nyugati vagy északi államaiban! Nem vádolom őket, megértem döntésüket, de mégis fáj! Minden egyes elvesztett értékkel szegényebbek vagyunk.

Isten, aki szemmel tartja az eseményeket, így bátorít, és én hiszek Neki:

"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok

Istened! Megerősítelek, sőt megsegítelek és igazságom

jobbjával támogatlak!" Ésaiás 41:10.

Míg javában dúl a civilizációs káosz, társadalmak küzdenek a gazdasági összeomlás ellen, az Isten által teremtett természet fennen hirdeti a maga egyszerű szépségével, hogy igenis van Valaki, aki kézben tartja a dolgokat! Bízom a Teremtőben, Aki Uram, Megtartóm, hogy legyen bár pénzügyi zűrzavar, nincs félnivalóm! Ahol lakom, szeme előtt van annak, aki megalkotta, s Ő figyel rá!

A Kárpát-medence az egy ökológiai csoda - legalábbis szerintem! Nekem a legszebb és legkedvesebb hely ezen a világon! Nincs az a válság, ami külföldre űzne a jobb megélhetésért! Itt születtem, itt éltem le eddigi életemet, mert ide, erre a történelmileg sokat szenvedett, megtiport földre helyezett Isten az Ő jó tetszéséből, az Ő tökéletes terve szerint. Itt vesz körül a családom, a barátaink, tájait jól ismerem, bebarangoltam zegzugos vidékeit. Egyetlen esetben mennék el mégis. Ha Ő kifejezetten küldene egy konkrét céllal és feladattal!

Hiszem és vallom, hogy az Úrnak gondja van az övéi megélhetésére! Az Ő kezében van mindennapi életünk, családunk, szolgálatunk. S ha Vele járunk, figyelünk hangjára, akkor kinyilatkoztatja magát. Vezet és a legjobbat készíti az Őt szeretőknek, az Őt tisztelőknek! Nagy az Úr! A mindenható Isten az én gondviselő Atyám!

Ha megnézem a térképet, olyan a Kárpátok vonulata, mint egy ölelő kar a kedves magyar földek körül.


2009. július 22.                                      Guti Béláné Toókos Tünde 


A templomtorony üzenete


Napsütéses reggelre virradtunk. Az égen még fent csodálkozik a Hold, hogy szikrázik minden a kora őszi fényben! Csak a szél morcoskodik, s próbálja fülünkbe dudorászni szeptemberi fuvallatát. A fű még zöld, jelezve, hogy nem adja meg magát egykönnyen, de a falevelek már halkan zörögnek lépteim alatt.

Még csendes minden. Néhány, lombok közé bújt kismadár énekli vidám, reggeli dalát. Kóbor kutya oson, gyanakvóan a kerítéshez lapulva, talán a reggeli után fohászkodik korgó gyomra. Már hallom az autókat, s a távoli utak zaját. Fejem fölött szarkától billen meg a fenyőág, arrébb szúrós vadgesztenyék sóhajtoznak sorsukra várva... Nemsokára a földre hullnak. Az egynyári virágok tarkán díszlenek a gondozott parkban, mit se törődve a hűvösebbre forduló idővel.

A közeli templomtorony távolba mutat, csúcsán a betlehemi, égi jelre emlékeztető csillaggal. Igen, ma is vannak jelek. Az égen és a földön is. Ezen a kedves reggelen a messziről is látható templomtorony üzen nekem valamit. Vajon az én életem hord-e világító, helyes irányt mutató fényt? A bennem lakó Szentlélek templomaként szilárdan kell állnom, mozdíthatatlanul! Kellemes időben, vad szélviharban, mindig az egyetlen jó irányt mutatni - ez küldetés! A templom küldetése. Jézus Krisztus az ÚT az Atyához, Ő a VILÁGOSSÁG és a fényes HAJNALCSILLAG.


2009. szept. 9.                                                     Guti Tünde


Szavak


Csak egy röpke mondat. Mindössze néhány odavetett, meggondolatlan szó... Hirtelen felindulásból, vagy régóta gyűjtögetett neheztelésekből koncentrálódott mérgek veszélyes áradata.

"A nyelv is tűz..." - mondja Jakab apostol. Szavaink rombolnak, vagy építenek? Megölik mások boldogságát, vagy életet árasztanak a haldokló világban? Megfojtják a körülöttünk élők örömét, vagy gyógyítják a lélek sérüléseit?

Rejtett csalódásaink, bosszúságaink, megbántottságunk keserűségét olyan észrevétlenül permetezzük szét, hogy csak a lehangoltság árulkodik szavaink pusztításáról.

"A nyelv szelídsége életnek fája." Példabesz. 15:14.


2009. aug. 14.                                                Guti Tünde


Miért Jézusról?


A blogomban leírt, Jehova tanúival folytatott rövid beszélgetés után nem hagyott nyugodni az ösztönzés, hogy erőteljesebben megfogalmazzam magamnak a Biblia alapján azt, amit egyre hevesebb tűzként érzek fellobbanni szívemben. Így gondolva Jézusra, könnybe lábad a szemem és mérhetetlen hála árad szét lelkemben, mert ismerhetem a kegyelmet!

Ha csak általánosságban beszélünk egy Istenről, mint Teremtőről, aki mindenható, attól még senki sem fog vágyakozni az Ő megismerésére. Sok vallás elismer egy felsőbb hatalmat, akit tisztel, mint az emberiségnél magasabb intelligenciával rendelkező lényt. De ez még nem kapcsolatfelvétel!

A János evangéliuma az első rész 1. versében ezt írja: "Isten volt az Ige." A 14. versben pedig ezt olvashatjuk: 

"Az Ige testté lett..." Jézus Krisztus a testben megjelent Isten! Azt mondja magáról, hogy aki Őt látja, az látja az Atyát.

Pál így fogalmaz: "Aki képe a láthatatlan Istennek." Kol. 1:15. Jézus Krisztus az Atya Isten "dicsőségének a visszatükröződése." Zsidók 1:3. A Bibliából ismerjük meg Jézus szeretetét, irgalmát, igazságát, csodatevő isteni hatalmát, megváltó munkáját. Aki látja Jézust, látja a teremtő, mindenható Istent.

A testté lett Jézus Krisztuson keresztül léphetünk kapcsolatba gondviselő mennyei Atyánkkal, aki az Ő végtelen, megmentő szeretetét Fiában mutatta meg a világnak. Ez az evangélium, ez a jó hír!

Ezért kell Jézusról beszélnünk! Aki látja Jézust, látja az Atyát. S aki megismeri Őt, folyamatos kapcsolatra vágyik Vele. EZ AZ, AMIRE AZ EMBERISÉG ÉHEZIK! Jézus az, akire a világ vár! Út az Atya Istenhez. Jézus a Biblia középpontja! Jézus a keleti vallások, a júdaizmus és az ateisták botrányköve. Jézus által fordult meg az életem, és lehetsz te is új teremtmény, ha megtérsz Hozzá és elhagyod bűneidet!

Isten Jézus Krisztusban mutatta meg és adja magát mindannyiunknak. Ezért nem hallgathatunk róla!


2009. augusztus 15.                                              Guti Tünde 


Csendvirág


Becsukott szemmel sóhajtok fel. Gondolatban bejárom mindazt a gyönyörű helyet, ahol rácsodálkozhattam az Isten által megalkotott természet szépségére. Ezzel elvetek egy magot. A csendvirág magját. Az Úrhoz küldött hálaadásommal öntözgetem. Egyre nő, kecses indáival beszövi imádságos belső szobámat, üdévé és meghitté alakítva mennyei Atyámmal és az Úr Jézussal, Mesteremmel töltött bensőséges perceimet. A Szent Szellem világossága ad éltető fényt, és a CSENDVIRÁG szépen fejlődik.

Az én virágom. Ketten ismerjük csak, az Úr és én. A meghitt pillanatok mesés kiábrázolódása, lehelet könnyű szirmaival és bársonyos, zöld leveleivel. Leírhatatlan!

Minél több időt szentelek imádságban az elmélyülésre, annál illatosabb, annál különlegesebb. Soha nem láttam még ehhez foghatót!


2009. augusztus 4.                                                  Guti Tünde


Végig az úton


Uram, Te szemmel tartod a föld hűségeseit!

Látod, ahogy küszködve kapaszkodok fel a meredélyen, rémüldözve a mellettem tátongó mélységtől. Tekinteted óvatosságra int, amikor lendületbe jövök lefelé a lejtőn. Figyeled csüggedésemet, miközben átgázolok a félelmetes, ismeretlen mocsáron. Szemöldököd ráncolva kérdőn nézel rám, amikor türelmetlen, kishitű szavak hagyják el a szám.

A cél felé közeledve látlak, ahogy felállsz trónodról, és arcod annyi erőt, bátorítást sugároz felém, amiből biztosan tudom, befutok s célba. Sikerülni fog! Már előre érzem kitárt karod ölelését, örömteli szíved dobbanását. Köszönöm Uram, hogy végig velem vagy az úton!


2009. augusztus 4.                                              Guti Tünde


Első szeretet


Egyre erősödő szellemi éhség hajt, hogy keressem, kutassam az okát a jelenlegi elszürkülő, megfáradt egyéni és egyházi életnek!

Kenyon könyvét olvasva rádöbbentem, hogy valami hiányosan működik az életemben! Az a fajta isteni szeretet, ami betöltött, amikor újjászülettem. Az első szeretet tüze. Ahogy annak idején mindent megoldott, mindenre gyógyírt jelentett!

Manapság annyi teóriát dolgozunk ki, gyártjuk a karizmatikus definíciókat, pedig egyedül az isteni szeretet az, ami soha nem fogy el. S ezt Isten igéje mondja, márpedig az Úr beszédei soha nem múlnak el! Ez az egyszerű, tiszta tanítás erről az újfajta szeretetről valamit megmozdított bennem legbelül. Felszakított a szívem mélyéről egy fájdalmas kiáltást. Úgy éreztem, mintha az egész lényem egy nagy kiáltássá válna saját magamért és a gyülekezetért!

Hangos imádságomnak csak a füves rét volt a fültanúja:

- Add nekem, add nekünk ezt a szeretetet, Uram! Már annyira tanultak, annyira okosak vagyunk, annyira önigazultak! Változtass akaratod szerint! Bármit megér, csak add vissza az első szeretet tüzét a szívembe, mindannyiunk szívébe! Minden szolgálat értelmetlen, ha nem ez a hajtóereje! URAM! PORIG MEG KELL ALÁZNI MAGUNKAT!

Kérünk, látogasd meg népedet!


2009. július 11.                                                     Guti Tünde
Kiárad a kegyelem


Csak megyünk az utcán, összeolvadva a nagy szürkeséggel.

Elhaladunk egymás mellett a tömegben, s csak arctalan testek árnyékának tűnik a tarka nyüzsgés. A bezárt szívek jajkiáltását elnyomja a lüktető zaj. Az utcai árusok hangoskodása és a közlekedés forgataga láthatatlan ajtókkal zárja le a fáradt lelkek gyenge segélykérését.

Csak lépkedünk egyre, és rezzenéstelen arccal, hangtalanul, mosolytalanul suhanunk el egymás mellett. Szemünkben kihunyt a fény, céljainkban elaludt a tűz. Lázasan bolyongunk névtelen, s az útvesztők nem vezetnek sehova.

Lábainkat rakosgatjuk egymás után, mintha ólomsúly húzná lefelé, lépteink üresen kopognak az utca kövén. Észrevétlen sóhajok szállnak fel a levegőbe, megremegtetve a körülvevő atmoszférát, majd rezgéshullámokat elindítva mozgásba hoznak egy másik dimenziót, ahol mintha csak erre vártak volna.

Felülről vakító fény hatol be a szürkeségbe. Átvágva magát a közöny falán s utat találva a szálló sóhajokban, bevilágít a szívekbe, átlátszóvá változtatva azokat. A világosság hatására láthatóvá válik az a sok fájdalom, seb, düh, teher, csalódottság és kétségbeesés, ami fojtogatja a lelkeket.

Egyszer csak egy szikra villan a fásult szemekbe s az egymás mellett árnyként járkáló emberek látni kezdik egymás szívét. Az égi fény csak árad, lágyan hömpölyög át a sokaságon, s a látók megragadják a kegyelmet. Sebészeti pontossággal metszi ki egy láthatatlan kéz a szíveket kínzó sérüléseket, amik nyomtalanul begyógyulnak.

Élet árad szét a tömegben. A kegyelemmel teljes emberek meglátják a CÉLT s észreveszik alélt társaik szívében a magányt, búskomorságot. Nem sodródnak tovább a személytelen áradatban. Megragadják a mellettük elhaladót és összekapcsolják a gyógyító kegyelemmel. Mert a kegyelem gyógyít! A kegyelem láthatóvá tesz és érzővé formál! A kegyelem átlátszóvá változtatja a szívet, üdeséget, életet hoz a halálba!

Csak megyünk az utcán és felülről árad ránk a megmentő kegyelem! Mindent beragyog, reményt hoz a vajúdó sötétségbe. Istenünknek, mennyei Atyánknak szeretetteljes, gondviselő ajándéka, amit Jézusban adott nekünk!

Minden más lett! Tudom, merre tartok!


2009. július 24.                                                    Guti Tünde    


Láncszemek


Én csak egy kis porszem vagyok ebben a végtelen világegyetemben. Egy senki a sok nagy között. De az a legcsodálatosabb, hogy Jézus épp a senkikért jött! A senkiknek adott kegyelmet, hogy valakik legyenek! Az Ő kereszten kifolyt vére árán lett a régi emberből új teremtés.

Egy icipici láncszem vagyok abban a hatalmas, élő láncban, amely körbe öleli a Földet, hogy szeretetével, imádságával segítsen. Legalábbis próbálkozik. Egy aprócska karika csak, amely oly törékeny, és mégis része az erős egésznek. Szavaim, írásaim talán csepp a tengerben, s hányszor elhibázom a dolgokat! Nem vagyok tökéletes.

Mégis része vagyok annak a nagy családnak, amely arra hivatott, hogy Krisztus nevéről neveztessen. Ez a teherbíró lánc a keresztyének gyülekezete. Az imádkozók, a Jézust keresők közössége. Mindannyian különbözőek vagyunk, néha talán egymás szemében is különösek...

Mégis összetartozunk! Egy kicsi láncszem vagyok a sok közül. Ha különbözőségünkben is tudunk szeretettel, nagyon erősen összekapcsolódni, akkor ez a lánc sose szakad el! Ez a szeretet lánca. Küldetésben Jézusért.


2009. július 18.                                                      Guti Tünde


Jegyzet

Wass Albert: Hontalanság hitvallása című művéhez


Szívem belesajdul, mélyen megremeg. Magamnak sem tudom megmagyarázni érzéseimet. Isten magyarnak teremtett. Magyar édesanyától, magyar földön születtem. Magyarul hallottam és beszéltem gyermekként, amikor ismerkedtem hazám szép, kedves tájaival, viszontagságos történelmével.

Első imádságaimat magyarul mondtam el. Boldogság tölt el és lelkem felemelkedik, ha a Himnuszt meghallom. Nem tudom megunni az öreg nyárfákkal szegélyezett, régi utakat, a bükkösöket, a tölgyerdőket, gyönyörű hegyeinket  a szelíd lejtőket és a jól ismert folyókat. Elmosolyodom, ha látom a mesebeli, falusi házakat, a legelésző birkanyájakat.

Tudom, hogy az Úr ismeri, figyeli és gondjaiba veszi a magyarságot, mert telve van felénk irgalmas szeretettel! Csak a bűnök választhatnak el Tőle! S amikor sírva kiáltok, könyörgök országomért, népemért, a könnyeimen keresztül még nagyobbnak látom Isten kegyelmét. Még erősebbnek és hatalmasabbnak azt a kinyújtott, mentő kezet, amit meg kell ragadnunk, hogy Magához emelhessen. Mert van mondanivalója számunkra! Mert Ő a Szeretet Istene. Az Igazság Ura. Hűség és jogosság trónjának alapja. Szavaival teremt. Élettel és halállal rendelkezik.

Mélyen megalázom magam és a könnyeimen át nézek az Úr szemébe. Annyi jóságot, annyi szánalmat látok benne! Annyi féltő várakozást... De az időnk egyszer lejár. A magyar nemzetnek bele kell néznie a Biblia tiszta tükrébe és teljes szívéből meg kell térnie Urához, Istenéhez! Egyetlen út, egyetlen lehetőség, egyetlen esély az Atyához: az Úr Jézus Krisztus!


2009. július 20.                                               Guti Béláné Toókos Tünde


Békességünk


Ésaiás úgy mutatja be Jézust, mint a Békesség Fejedelmét. (Ésaiás 9:6.) Ő az a Fiú, aki adatik nékünk. Aki hordja és elveszi bűneinket. Aki magára vette gyalázatunkat, gyűlöletünket. Mindent, amit mások elől, sőt néha még magunk elől is takargattunk.

A kereszt az a hely, ahol mindent elrendezhetünk! Jézus Krisztus az, aki helyettes áldozatként utat készített mennyei Atyánkhoz. Jézus az, aki az egyenetlent simává teszi, aki a görcsöket elcsitítja, meggyógyítja csalódottságunkat. Ő a mi békességünk!

Igen! A fájdalmunkat, keserűségünket, szomorúságunkat, dühünket csak a kereszten keresztül semlegesíthetjük! Ez olyasmi, mint amikor a kígyónak kihúzzák a méregfogát. Ez az Úr kegyelme! Ő ad erre esélyt, mert különben belefulladnánk a saját magunk termelte méregbe.

Jézus a legdrágább kincs, amit megtaláltam életemben!


2009. júl. 18.                                                        Guti Tünde


Megállapítások


A karácsony békesség nélkül mit sem ér!

A szilveszter alázat nélkül csak bohózat!

Az Újév reménység nélkül célt tévesztett hajó!

A mai nap Jézus Krisztus nélkül a világűrben hánykolódó, kapitány nélküli űrhajó!

A jövő az egyetlen élő Istenbe vetett hit nélkül csak homályos balsejtelem!

Életem alapja Jézus Krisztus!

Vezetőm az úton a Szentlélek!

Isten jósága és kegyelme ad éltető teret mindennapjaimban.

Életem célja a mennyország és az örök élet!

Ez ragyogja be pályámat kezdettől a befejezésig.

Vágyam, hogy akik ismernek, olyannak lássák az életem, mint a viharos tengeren a világítótorony, és kövessék példámat a keskeny úton járva!


2009.                                                              Guti Tünde


Megszólal a kürt


Az idő elközelgett. Jézus Krisztus hamarosan elragadja menyasszonyát, az Eklézsiát az Ő menyegzőjére!

MOST MEGFÚJOM A KÜRTÖT!
Nem sereggyűjtésre, nem is harcra, vagy ünnepre, hanem sírásra, bűnbánatra, megalázkodásra. Meg kell alázni magunkat böjtben, hogy Isten meglátogathasson minket!
Túl sok emberi rakódott már ránk, amit le kell vetkőznünk! Meg kell tisztulnunk a kereszt tövében az Úr hatalmas keze által!

Semmink sincs. Mindenünk, amink van, az Úré. Szegények vagyunk és kegyelemre van szükségünk!
Tudom, hogy a legbűnösebb én vagyok. Ezért megalázom magam, átérezve teljesen kicsiségemet, semmi voltomat, és sírok és

kiáltok az Úrhoz, hogy ÁLLÍTSA AZ Ő NÉPÉT ÚJRA
A KERESZTRE, mint pallóra, mint a keskeny útra az Atya felé!

AZ IDŐ ANNYIRA KEVÉS, HOGY FEL SEM TUDJUK FOGNI EMBERI ÉRTELEMMEL!
De Isten órája másképp jár, mint a miénk. Éppen ezért törekedjünk a szentségre, és ne engedjük az életünkbe belekeveredni a világot és a világ eszközeit, módszereit mindennapjainkban!

AZ ÚR KÖZEL! Jövel, Uram Jézus!


2009.                                                             Guti Tünde


 A fa


Láttam egy fát. Öt vaskos ágban folytatódott a rövid törzs. Olyan volt, mint egy nagy, kérges, nyitott tenyér. Egyik ágát hajlatban levágták. Kettő összecsavarodva tartotta egymást, szinte párhuzamosan a föld felett. Másik kettő pedig - a legkevésbé vastag - merészen növekedett felfelé.

Annyira különös volt a látvány, hogy megálltam és úgy néztem sokáig. Érdekes volt és elgondolkodtató! Nem ilyenek vagyunk-e mi is? Egy a gyökér, Jézus Krisztus! Közös a törzs, az Eklézsia.

Egyik ága sérült, talán betegség, vagy vihar sújtotta. Kettő fáradtan támogatja, öleli, karolja fel egymást, alig bír kellő magasságban a föld felett maradni. De tartja magát és hozzá nőtt társát, mert szélben és fergetegben edződött, erős ág!

A középső kettő felfelé tör akadálytalanul. Igaz, ezeknek az átmérője a többihez képest kisebb, éppen ezért a teherbírásuk is csekélyebb. De így öten együtt, egy gyökérből kihajtva és általa megtartatva olyanok, mint Istenünknek az Ő gyülekezetén keresztül megnyilvánuló, kitárt, ajándékozásra, gyógyításra és megtartásra kész tenyere.

Láttam egy fát. S ez a fa megtanított valamit.


2009.                                                                  Guti Tünde


Kamaszok szüleinek


Tudjátok, ha őszinték vagyunk, be kell vallanunk, hogy vannak pillanatok, amikor belső küzdelembe kerül elfogadni, szeretni saját gyermekeinket! Jó pár évvel ezelőtt többször beszélgettem Nagyné Juliska nénivel, és ő mondott egy bölcs mondatot, aminek fontosságát csak később értettem meg, és azóta már sokszor imádságomba foglaltam:

"Uram! Segíts szeretni a gyermekeimet AKKOR IS , amikor nem szeretetre méltóak!"

A rossz dolgok felett nem húnyhatunk szemet! De erőt és szeretetet kérhetünk - és kapunk is - , ha tehetetlennek érezzük magunkat!


2009.                                                      Guti Tünde


Jellemformálódás


Ha gyermekeim közül bármelyiket boldogtalannak látom, az mérhetetlenül fáj, megremegteti a lelkem. A jellemük formálódásában nincs kitaposott út. Át kell megukat küzdeni a sűrű rengetegen, hogy rátaláljanak értékeikre!


2008.                                                     Guti Tünde


Vezetők


Tudod, ki a jó vezető? Az, akinek a nyomát ott látod az úton, amerre téged hív. Látszik, hol terült el, mert elesett. De felállt, mert irgalommal lehajolt hozzá valaki, aki felsegítette és tovább támogatta. Az ilyen vezetők nem büszkék, nem haragosak és nem gúnyosak, ha hibázol és bukdácsolsz. Ők már végig mentek azon az úton, ahol te most jársz, és tudják, hogy egyedül ők sem értek volna célba.

Ők a kipróbáltak. Az ő véleményükre érdemes odafigyelni!


2008.                                                      Guti Tünde


Életcél


Nem vagyok se szép,

se okos,

se erős,

se bátor.

Akkor mi célból vagyok ezen a világon?

Azért élek, hogy azt az egy cseppet, ami én vagyok, hozzáadjam a többihez. Remélem, hozzájárulok mások boldogságához és igazságkeresésükben iránymutató lehetek!


2008.                                                         Guti Tünde


Emlékek...


Legyetek hálásak minden együtt töltött percért! Ha egyikünk eltávozik, már nincs lehetőség a korrigálásra. Milyen tartalmú élményekkel gazdagítjuk közös életünket? Amilyennel megtöltjük most, az lesz a jövőben az EMLÉK, amikre visszagondolunk...

Szerintetek mennyit ér az életünk? Szerintem annyit, amennyi szeretet van benne. Ugyanis a szeretet az, ami mindvégig megmarad!


2008.                                                Guti Tünde


Tanítvánnyá tenni...


Tanítvánnyá tenni másokat... Remélem, az is beletartozik ebbe a kategóriába, hogy a gyermekeimmel éveken keresztül próbáltam megosztani az evangéliumot és a hitemet. Nagyon remélem, mert különben csak "magvető" vagyok!


2008.                                           Guti Tünde


Igazság


Ó, hogy tudjuk őrizni féltett igazságunkat! Pedig itt a földön minden viszonylagos. Kinek is van igaza? Nézhetjük innen is, onnan is. Nincs abszolut igazság a földön. Viszont Jézus Krisztus azt mondta magáról:

"Én vagyok az IGAZSÁG és az élet."

Az igazunkat csak Krisztusban találhatjuk meg! Őelőtte azonban semmivé lesznek érveink, vélt vagy valós sérelmeink. A társadalmak is összeomlanak enélkül az ÉLŐ IGAZSÁG nélkül. Hát még a magánéletünk... Kinek is van igaza? Milyen értelmetlen kérdés apró ügyekben! Főleg az örökkévalósághoz képest! Megéri kiborulni? Megéri dédelgetni a sértettséget, a "vesztettem" érzést?

SOHA!


2008.                                                     Guti Tünde


A másik


Milyen fontos lenne jobban megismerni egymást! Lehetetlen anélkül élni, hogy ne legyen bennünk AKARÁS arra nézve, hogy megértsük a másik embert! Mit látsz a szemében? Mire utalnak mozdulatai? Mit árulnak el halk sóhajtásai, rezdülései?

Érdekel téged egyáltalán a másik?

ELHORDOZNI, TŰRNI, ADNI, SZERETNI ÉS MEGBOCSÁTANI MINDENÁRON! EZ EGY ÉLETPROGRAM!


2007.                                                     Guti Tünde


Írok...


Egy belülről induló késztetés hajt, hogy írjak. Közöljem gondolataimat, vázoljam céljaimat, tárjam fel különösebb magyarázkodás nélkül élményeimet. Ez egy megfogalmazhatatlan ösztönzés. Sőt inkább sürgetés. De miért? Hiszen már annyian leírták üzenetüket a világnak, végelszámolásaikat a hozzátartozóknak, vallomásaikat szeretteiknek. Mind más és más. Talán ezekből az őszinte sorokból jobban megismerhetünk valakit, mint találkozásaink során. Mennyi mindenről nem beszélünk! Hány és hány futó érzés, belső lelki látás tűnik tova, amit nem osztunk meg soha senkivel. Mennyi mindent rejt magában az emberi szív! S mennyire mások lennének kapcsolataink, ha jobban megértenénk egymást! Ha elfogadnánk másokat, ha nem gyanakvóan fürkésznénk a mellettünk élőt, ha belátnánk végre, mennyire esendőek vagyunk mindnyájan! Ha Isten kegyelme nem tartana, már régen eltévedtünk volna az élet útvesztőiben! 

"Menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz! Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod!" Róma 2:1.

Hát ki vagyok én? Isten Fia, Jézus Krisztus az életét áldozta fel minden emberért. A legutolsóért is! Azért is, akit te vagy én annyira nem tudunk elviselni, aki buta, ellenszenves, erkölcstelen, büszke vagy gonosz. Mindegy. De neked és nekem ugyanarra a kegyelemre van szükségünk, mint azoknak!

Hány és hány lélek van telis-tele sérülésekkel! Mennyi szív hord kisebb, vagy mélyebb sebeket! Megdöbbennénk, ha kifordítva látnánk őket! Nem kellene ezeknek így lenni! Ne lássunk már mindenkiben ellenséget! Ne lássunk már mindenkiben vetélytársat! Olyan rövid ez az élet! S milyen kevés időt töltünk azzal, hogy másoknak örömöt szerezzünk! Nem tréfálkozásra gondolok, hanem valóságos értékekre. Egy kedves szó, egy mosoly, egy bátorító vállveregetés, egy érdeklődő telefonhívás, egy szál virág, vagy egy bevásárlás. Mióta élünk már, és még olyan keveset szerettünk!

Harangoznak. Nemsokára lejár az idő... A madarak elrepültek Délre, a fák hullajtják elsárgult leveleiket. S mi van a szemedben? Mit látok, ha belenézek? Őszinte, nyílt, meleg tekintetet, vagy óvatosan futkározó, menekülő, talán támadó gondolatokat?

Az őszi fuvallatra megremeg a táj. Az elmúlás gondolatára megborzongok. Milyen rövid az élet! S a tartalma vajon milyen súllyal bírna a mérlegen? Az alap maga Jézus Krisztus, a kősziklám, Megváltóm, megtartóm. De amit erre építek, mennyire maradandó? Mennyire értékálló? Ezen az építményen állva lelkemet és szellememet hogyan tudom ünneplőbe öltöztetni Jézusra várva?


2007. őszén                                                       Guti Tünde