Könyveim

Esszencia - 2022.


A hit útján átélt megtapasztalásaimból fakadó rövid, tömör üzeneteim gyűjteménye, végén a legújabb verseimmel.

............................................................................................................


Ködön át is látok,

mert utamon nem földi fény vezet.

Lábam előtt az Úr Igéje ad világosságot.


Guti Tünde


Földbe esett gabonamag - 2020.

Ebben a könyvemben a tanítványságról írok, melyet saját és más testvérek megtapasztalásai gazdagítanak.
.............................................................................................................

A Krisztus-követés ára: meghalni önmagunknak, naponként keresztre feszítve az óemberünket. Készek vagyunk-e az Úrért elveszteni mindent?
Aki ennél kevesebbet kér az evangélium hirdetése közben, az meghamisítja az üzenetet.
Ha pedig felületes igehallgató, Jézus feltételeinél alacsonyabb szinttel megelégedve próbál meg tanítványként élni, zsákutcába jut.
A földbe esett gabonamag élete a í2legyen meg a Te akaratod" állapot.

Guti Tünde - 2020.Viszontszeretve - 2019.


(Válogatott verseim)


URAM, SZERETNÉK...


Kevesebbet írni,

kevesebbet szólni,

talán többet sírni,

és mind bepótolni,

amit mulasztottam,

vagy elszalasztottam,

csúnyán tönkretettem,

vagy el sem vetettem,

amit letakartam,

pedig nem akartam,

hogy akadály legyek,

hanem inkább vegyek

tüzet, áldást és Szót,

hogy érezzék bennem a sót,

amivel megízesíted e világot.


Guti Tünde

NOEL - 2017. Elolvasható a Magyar Elektronikai Könyvtárban: 

https://mek.oszk.hu/18400/18434/18434.pdf</p>


Kisregényem pánikbeteg főhősét lépésről-lépésre végigkísérheted azon a küzdelmes gyógyulási folyamaton, ami a teljes szabadságra vezet. A szereplők életét megnehezítő problémák valóságosak, próbáikban magunkra ismerhetünk.


Guti Tünde

.......................................................................................................


"Tudom és érzem, hogy szeretsz:

Próbáid áldott oltó-kése bennem

Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,

Új szépséget teremni sebez engem."


Tóth Árpád: Isten oltó-kése c. verséből

Életjelek - 2016. Elolvasható a Magyar Elektronikai Könyvtárban: 

https://mek.oszk.hu/15500/15593/</p>


A teremtett világra rácsodálkozó ámulatomat, majd hitvallásomat és a keresztyén élet árnyait fájó szívvel leleplező lírai gondolataimat osztom meg veletek. Előtte hosszan taglalom az írás, mint küldetés fontosságát.

...............................................................................................................


A rímtelen hétköznapok csodái azok a csiszolatlan gondolatok, melyek a várt "dallam" nélkül is emelik lelkünket, vagy éppen megállásra és elcsendesedésre késztetnek. Őszinte szívből fakadó, érett üzenetek. Hitben a gondok fölé emelkedett, szárnyaló imádságban vagy lelki tusában fogant igazgyöngyök.

Guti Tünde

Megemlékezem az útról... - 2016. Elolvasható a Magyar Elektronikai Könyvtárban:

https://mek.oszk.hu/18400/18436/18436.pdfEbben a könyvemben különös nyíltsággal írok életem küzdelmesebb szakaszairól.

........................................................................................................

Életünk fontos része az emlékezés. A kapott jókért hálát adunk, a próbákban szerzett  tapasztalatokból pedig okulunk. Közben újra és újra hirdetve, vallva:

"Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van." Róma 8:28.


 Guti Tünde 

Igazságban felnövekedve - 2015.


Nincs annál fontosabb, mint hogy Isten megtért népe igazságban, szentségben és szeretetben járjon, hitben elkötelezve magát az Atya iránti engedelmességre és az emberek felé való alázatos szolgálatra. Jézus Krisztus megismerése nélkül ez lehetetlen, vele együtt, Őt követve és az Ő jellemére átformálódva viszont a legnemesebb, és az egyetlen igaz életcél a jelenkor vallásos útvesztői között.

Erre próbálnak rávilágítani a megtérésemet és igazságban való felnövekedésemet, valamint az eklézsia problémáit egyszerű, féltő őszinteséggel taglaló igei elmélkedéseim.


Guti Tünde

Elolvasható a Magyar Elektronikai Könyvtárben: https://mek.oszk.hu/15500/15592/15592.pdf</p>Akikre angyalok vigyáztak - 2015.


(Gyerekkori történetek)


Mindannyian céllal születtünk a világra, és fontos, hogy minden ember megtalálja ezt a célt.

Nem egyszerű feladat a gyerekkoromról írni, mert komoly nehézség és önfeledt boldogság egyaránt gazdagította.

Nem könnyű megtalálni a helyes egyensúlyt, megemlítve, de nem eltúlozva a gondokat, félelmeket, és nem felnagyítva valótlanul a kedves emlékeket sem...


Guti Tünde


Elolvashatő a Magyar Elektronikai Könyvtárban: https://mek.oszk.hu/18400/18435/</p>Szellő ring, lepke száll... - 2015.


(Versek kisgyermekeknek)


A teremtett világ apró csodáit

azok veszik észre,

akik gyermeki lelkülettel

elindulnak, hogy megtalálják

az elrejtett kincseket.


Guti Tünde


Elolvasható a Magyar Elektronikai Könyvtárban: https://mek.oszk.hu/15500/15594/</p>